Fråga om julfirande

www.islam.ca

 

Kära bröder och systrar, jag håller på att återgå till Islam. Min mamma är katolik, min pappa muslim, men praktiserar inte. Jag har alltid firat jul även om jag aldrig varit kristen. Jag har läst några råd som varnar muslimer att inte ta del av andra högtider, men om jag inte gör det kommer min mamma att bli väldigt sårad. Jag är kluven. Är det fel att fira Jesus födelse? Vi tror på honom också, och att utbyta gåvor till förmån för min mor och kristna vänner betyder inte att jag håller fast vid en tro på treenigheten. Vänligen svara, dina råd skulle uppskattas mycket.

 

Svar:

Kära syster i Islam, vi är mycket imponerade av din fråga, för den är relaterad till de nya muslimernas angelägenheter. Vi tar chansen att uppriktigt bönfalla Allah från djupet av våra hjärtan att leda alla förvirrade män och kvinnor till ljuset av islam, Allahs sanna religion. Vi välkomnar alla våra nya muslimska bröder och systrar till islams gemenskap.

Islam uppmuntrar muslimen att ha ett vänligt och medkännande förhållande till sina föräldrar och alla sina släktingar, oavsett om de är muslimer eller icke-muslimer. Som muslim uppmuntras du att visa alla former av vänlighet och barmhärtighet mot din icke-muslimska mamma. Låt henne se Islams sanna lära som utövas av dig och vara en god ambassadör för din religion.

Som svar på frågan säger Sheikh Ahmad Kutty, universitetslektor och islamforskare vid Islamic Institute of Toronto, Ontario, Kanada följande:

Islam är tydlig om att behandla våra föräldrar, släktingar och vänner med medlidande. Som muslim är det din plikt att vara snäll och vänlig mot dem, särskilt dina föräldrar. Allah säger, Omge dem i detta liv som sig bör [med dina ömma omsorger], och följ samma väg som de som vänder tillbaka till Mig i ånger [över sina synder]. Till Mig skall ni föras åter och Jag skall låta er veta vad era handlingar [var värda]. (31:15)

Att ha en god relation med sina föräldrar inkluderar att acceptera deras inbjudningar, äta med dem all mat som är tillåten för oss att konsumera, vilket utesluter fläsk, berusningsmedel och sådant som har blivit offrat till idoler.

Du är tillåten att delta i julens eller högtidernas festligheter under förutsättning att du avstår från specifika religiösa ritualer förknippade med dem, om några. Som muslimer vördar vi Jesus, frid och välsignelser vare med honom, som en av Allahs mäktiga budbärare. Vi skulle säkert ha firat detsamma, om det bara hade varit en tradition etablerad av Jesus och hans autentiska lärjungar. Vi vet verkligen att så inte var fallet, det är alltför välkänt att firandet av julen introducerades i kristendomen på samma sätt som de hedniska kultiska ritualerna som rådde i de länder som de kristna erövrade och som sådan är det inte något att omhulda som en autentisk kristen högtid.

Muslimer vägrar att gudomliggöra inte bara profeten Jesus utan någon annan för den delen inklusive profeten Muhammed, frid och välsignelser vare över honom. Vi tror på alla profeter och anser att de alla predikar samma väsentliga budskap: Tillbedja inga andra gudar än Allah.

Det skulle verkligen vara en bra idé för dig att ta upp detta ämne med dina föräldrar i en av deras lugnare stunder.

Slutligen, fortsätt att be till Allah att öppna dina föräldrars hjärtan för sanningen, för Han ensam vägleder (människor) till Sanningen. Amen.