Handlingar som upphäver tvagningen

Redaktion

 

Tvagningen är en viktig del i bönen och därför bör det göras på korrekt sätt. Kunskapen om när man bör göra wudu (tvagning) är viktig för att bönen ska vara giltig. Vad som upphäver tvagning är en enkel men viktig fråga som alla vi borde ha klart för oss för att inte riskera att ha våra böner ogiltigförklarade.

 

1. Handlingar som upphäver tvagningen

 

Att urinera, avföring eller fisa

Tvagningen upphävs när man urinerar, har avföring (Allsmäktige Allah säger: ”… eller som just har förrättat sina behov” som styrker att en sådan handling förpliktar en ny rening), och fiser (prutta). Abu Huraira rapporterade att Allahs budbärare, frid vare med honom, sade, ”Allah accepterar inte bönen från en person som har fisit tills han gör en ny tvagning.”

En person från Hazhramaut frågade Abu Huraira: ”Vad betyder att ”fisa?” Han svarade, “luft med eller utan ljud.” (Rapporterad av al-Bukhari och Muslim.) Han citerade också profeten som sade: ”Om någon av er känner en störning i sin mage och är inte säker på om han har fisit eller inte, bör han inte lämna bönen om han inte hört dess ljud eller känt dess doft.” (Rapporterad av muslim)

Att höra utströmmandet av luft eller känna lukten är inte i sig något som upphäver tvagning, men Profeten betonade att man bör vara säker på händelsen.

 

Sexuella flytningar från penis eller vagina

När det gäller madhi, vilket är vätskan som kommer från prostata hos män, och sexuell flytningar hos kvinnor, sade profeten, ”Gör tvagning” (d.v.s. man ska förnya sin tvagning efter att man märker en sådan utlösning). Beträffande sperma eller mani sade Ibn Abbas, ”Det kräver ghusl (bad) och för madhi och wadi (en tjock vit sekret urladdat (av vissa människor) efter urinering), tvätta dina könsorgan och gör wudu (tvagning).” Detta rapporterades av Al-Baihaqi i hans Sunan.

 

Djup sömn som gör en person helt omedveten om sin omgivning

Om en person inte håller fast båda sina bakdelar sittande på golvet medan denne sover, då måste han göra en ny tvagning. Om båda bakdelar hålls stadigt på golvet under sömnen, behövs inte någon ny tvagning. Detta antyds av Anas hadith som sade, ”Profetens följeslagare väntade på den sena nattens bön tills deras huvuden började nicka upp och ner (från dåsighet och sömn). De bad senare utan att utföra tvagning.” (Rapporterad av Ash-Shafii, Muslim, Abu Dawud och At-Tirmidhi). At-Tirmidhis formulering registrerat från Shu`bahs kedja är, ”Jag har sett Profetens följeslagare sova till den grad att man kunde höra några av dem snarka. Men de skulle sedan stå för bön utan en ny tvagning.” Ibn al-Mubarak sade, ”Enligt vår uppfattning detta hände när de satt.”

 

Medvetslöshet

Det upphäver tvagningen oavsett om det beror på sinnessjukdom, svimning, fylleri, eller någon medicin. Det spelar alltså ingen roll om man är medvetslös för en kort eller lång tid, eller om man sitter, eller faller till marken, och så vidare. Tillståndet av omedvetenhet här är större än när man sover. De lärda har enhälligt uppfattning på denna punkt.

 

Att vidröra könsorganet med bara handen

Busrah bint Safwan berättade att profeten sade: ”Den som rör vid sitt könsorgan kan inte be förrän han utför tvagning.” (Rapporterad av al-Bukhari) I skildringen av Ahmad och An-Nasai hörde Busrah profeten säga, ”Tvagning ska göras av en person som rör sitt könsorgan.” Detta är generell och omfattar att röra sina egna könsorgan eller röra någon annans. Abu Huraira rapporterade att Profeten sade, ”Den som rör vid sitt könsorgan utan skydd (mellan dem) måste utföra tvagning.” (Rapporterad av Ahmad Ibn Hibban och Al-Hakim som klassade det som sahih (autentisk) precis som Ibn Abdul-Barr).

Ibn as-Sakin sade, ”Denna hadith är bland de bästa av de som har anknytning till detta ämne.” Ash-Shafi registrerade: ”Varje man som rör vid sin penis måste utföra tvagning. Varje kvinna som rör vid sin vagina måste utföra tvagning.” I en kommentar om dess äkthet citera Ibn al-Qayyim, Al-Hazimi som säger, ”Kedjan är sahih.”

Men Hanifi lärda anser, baserat på följande hadith, att vidrörandet av könsorganet inte upphäver tvagning: ”En man frågade Profeten om att röra penisen kräver tvagningen. Profeten sade: ’Nej, det är bara en del av dig.’” (Rapporterad av ”de fem” (fem lärda i Hadith). Ibn Hibban klassificerade det som sahih och Ibn al-Madini sade. ”Den är bättre än Busrahs hadith.”)

 

2. Handlingar som inte upphäver tvagning

 

Beröring av en kvinna

Aishah rapporterade att Allahs budbärare kysste henne medan han fastade och sa, ”Att kyssa upphäver inte tvagningen, och inte heller bryter fastan.” (Rapporterad av Ishaq ibn Rahawaih och Al-Bazzar med en bra överföringskedja.)

Aishah sade också, ”En natt saknade jag Allahs budbärare i min säng, och så gick jag för att leta efter honom. Jag lade min hand på undersidan av hans fot medan han bad och sade: ’O Allah, jag söker tillflykt i Din glädje från Din ilska, i Din förlåtelse från Ditt straff, i Dig från Dig. Jag kan inte lovorda Dig som Du har prisat Dig.'” (Rapporterad av muslim och At-Tirmidhi, som klassade det som sahih).

Hon rapporterade också att ”profeten kysste några av hans fruar och gick till bön, utan att utföra tvagning.” (Rapporterad av Ahmad och ”de fyra” ”och dess berättare är pålitliga.) Hon sa också, ”Jag skulle sova framför Profeten med mina fötter i riktning mot qiblah (för honom). När han gjorde prostrationen, rörde han mig, och jag flyttade mina fötter.” I en annan berättelse står det, ”När han skulle buga, rörde han mina ben.”

 

Blödning

Detta innebär blödning på grund av ett sår, koppning eller näsblod, och oavsett mängden blod.

Al-Hassan säger: ”Muslimerna brukade be även när de var sårade.” (Rapporterad av al-Bukhari) Han rapporterade också, ”Ibn Umar klämde en finne tills det blödde, men han förnyade inte sin tvagning. Ibn Abi Uqiyy spottade blod och fortsatte sin bön. Umar ibn al-Khattab bad medan han blödde. Ibbad ibn Bishr sårades av en pil medan han bad, men han fortsatte sina böner.” (Rapporterad av Abu Dawud, Ibn Khuzaimah, och Al-Bukhari.)

 

Kräkning

Oavsett om mängden man kräks är stor eller liten, det finns ingen äkta Hadith som fastställer att det upphäver tvagning.

 

Att ha tvivel om att man har släppt gaser

Detta är fallet när en person inte är riktigt säker på om han är i ett tillstånd av renhet eller inte. En sådan förvirrande sinnesstämning upphäver inte tvagningen, oavsett om personen håller på att be eller inte, förrän han är säker på att hans tvagning har upphävts.

Abbad ibn Tameem berättade att hans farbror frågade Profeten om en person som känner något i magen medan denne bad. Profeten uppges ha sagt, ”Han bör inte lämna (bönen) tills han har hört eller känt lukten av det.” (Rapporterad av Muslim, Abu Dawud och At-Tirmidhi). Det betyder inte att dess ljud eller dålig lukt upphäver tvagning, men att man måste vara säker på att en handling som upphäver ens tvagning har inträffat.

Ibn al-Mubarak sade, ”Om man är osäker på sin renhets tillstånd, behöver man inte utföra en ny tvagning.” Vidare, om man är säker på att hans tvagning har upphävts och osäker på om honom huruvida har gjort tvagning eller inte, måste han göra en ny tvagning.”

Allah den Allsmäktige vet bäst.

 

Anteckningar:

Utdrag från Sheikh Sayyed Sabiqs bok Fiqh As-Sunnah.