Handlingar som upphäver tvagningen

Tvagningen är en viktig del i bönen och därför bör det göras på korrekt sätt. Kunskapen om när man bör göra wudu (tvagning) är viktig för att bönen ska vara giltig. Vad som upphäver tvagning är en enkel men viktig fråga som alla vi borde ha klart för oss för att inte riskera att ha våra böner ogiltigförklarade.