Hajj – Pilgrimsfärden

Redaktion

 

Pilgrimsfärden är den femte av Islams pelare. Det är obligatorisk åtminstone en gång i livet för varje myndig muslim, man och kvinna som är mentalt, fysiskt och finansiellt förmögen att resa till Mecka.

Finansiellt förmögen innebär här att man har tillräckligt för att täcka utgifterna för sig själv och de som är beroende av en, och att man, om man har skulder, kan betala dem innan man reser.

Hajj är den största årliga sammankomsten där muslimer träffas för att lära känna varandra och ventilera sina gemensamma angelägenheter. Den är också den största regelbundna manifestationen för fred som är känd i mänsklighetens historia. Under hajj är freden det förhärskande temat; fred med Gud och med ens själ, fred med människor och med djur. Att störa freden för någon människa eller någon som helst skapad varelse är strängt förbjudet.

Hajj är också en glädjerik manifestation av broderskap och jämlikhet mellan muslimerna. Från livets alla sidor, klasser och bakgrunder, från jordens alla hörn samlas muslimerna i Mecka som ett svar på Guds kallelse. De klär sig på samma enkla sätt, iakttar samma föreskrifter och yttrar samma böner på samma gång, på samma sätt och för samma ändamål. På så sätt påminns alla muslimer om domedagens villkor där vi alla människor är lika inför Gud.