Hadither angående hälsan

Soumaya Ouis

 

Följande hadither är hämtade från böckerna ”Health Education and Information through The Islamic Teaching of The Prophet” av Dr. Nabil S. Al Tawil och ”Medicine in the light of the Qur’ an and Sunna” av Ahmed Taha. Det är viktigt att veta hur Profeten, frid vare med honom, rådde oss att leva, eftersom hans levnadssätt är det bästa och vägen till hälsa. Enligt islamisk helhetssyn är det bättre att förebygga än att bota. Våra kroppar är en del i Guds Skapelse som vi måste vårda likväl som allt annat. Profeten har förutom dessa allmänna råd, gett oss anvisningar om vilka naturmediciner vi bör använda.

Profet Muhammed har sagt: Ett sunt sinne finner man i en sund kropp.

Denna hadith belyser islams balans och harmoni i allt! Likväl som det andliga och intellektuella är viktigt, är kroppen viktigt, utan att för den sakens skull ägna sig åt den sjuka kropps fixering som i väst. (Hadithsamling saknas i källorna).

 • En troende äter för att fylla en mage, medan en icke-troende äter som om han hade sju magar att fylla.Otaliga sjukdomar har sin grund i felaktig och överdriven kost, överviktsproblem och dess följder är ju västvärldens stora hälsoproblem. Detta är absurt, när majoriteten av världens befolkning lever på svältgränsen. (Hadithsamling saknas även här).
 • Två välsignelser saknar många människor; hälsa och vila. (Bukhari, Tirmizi, Ibn Majah)Trots den materiella utvecklingen, med bra kost, bostäder, hälsovård etc. är stress en stor orsak till sjukdomar. Vi måste ha ett lugnare levnadstempo, kanske inrätta våra liv mer efter bönetimmarna (solens gång) och inte efter minuterna. Det är Profetens sunna att vila på eftermiddagarna …
 • Din kropp har sin rättighet, det är Din skyldighet att ge den rättigheten. (Bukhari, Muslim)Vi skall vårda vår kropp; äta rätt, motionera, inte använda droger. Vi ska vara kreativa och aktiva i samhället. Gud säger i Koranen (28:77): ”Sträva med det som Gud har gett dig efter det eviga livets goda utan att försumma din del av det världsliga! Och gör gott mot andra såsom Gud har gjort gott mot dig, och stör inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv; Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden och fördärvar sederna.”
 • Tvätta och rena Era kroppar och jag skall be Gud att rena Er. (Tabarani)Hygienens betydelse för hälsan är ganska nyupptäckt i väst, medan muslimer i århundraden varit ett föredöme i detta avseende. Muslimer gör rituell tvagning (wudu) fem gånger per dag där bl. a ansikte, mun, händer och fötter tvättas. En studie i Egypten visade att de som gjorde regelbunden wudu hade mindre sjukdomsalstrande mikroorganismer i näsa och svalg än kontrollgruppen. Muslimer tvättar hela kroppen (ghusl) minst en gång i veckan (på fredag) och gifta par efter sexuellt umgänge samt kvinnor efter sin menstruation.
 • Om det inte hade varit för min känsla att det skulle ha varit för svårt för mitt folk, skulle jag ha krävt att de skulle borsta sina tänder fem gånger per dag en gång före varje bön. (Bukhari, Muslim)Jag berättade denna hadith på ett föredrag för tandläkare och de jublade! Att ofta borsta tänderna är det främsta vapnet mot karies. Vid borstningen kan ”siwak” användas (borste gjort aven av en buske, som ger en antibiotisk effekt) eller vanlig tandborste. Ä ven att skölja munnen med vatten ofta är rekommenderat, såsom muslimer gör vid varje wudu.
 • Smittbärare skall inte (ofta) besöka de friska. (Bukhari, Muslim)Utan att bojkotta eller isolera de sjuka, måste lämpliga åtgärder vidtas för att minimera smittspridningen.
 • Om Du hör att smitta finns i ett område, åk inte dit, och om Du redan är där försök inte att lämna det. Bukhari, Muslim)Man bör åtminstone hålla sig borta tills inkubationstiden är över dvs. så att man kan avgöra om man fått sjukdomen eller inte. På så vis bildas ”karantäner”.
 • Akta Er för detta; urinering i vattentäkter, i skuggiga (våt-) marker och på offentliga ställen. (Abu Daud, Ibn Maajah och i andra ordalag av Ahmad och Muslim)Förorenat vatten är en av de största orsakerna till epidemier och det är av största vikt att hålla vattentäkterna rena. Skuggiga våtmarker är den miljö där mikroorganismer trivs bäst, i direkt solsken dör många utav dem.
 • O, Ni som tror på Gud, sök bot när Ni blir sjuka, för Gud lämnade ingen sjukdom utan ett speciellt botemedel, utom för senilitet och ålderdom. (Ahhmad, Tirmizi, Abu Daud)Vi vet av erfarenhet att förr eller senare finner människan den bot Gud har skapat till varje sjukdom. Detta är mycket förtröstansfullt att veta för alla sjuka. Hadithen uppmanar oss också att vara aktiva i att söka boten och att inte ge upp.
 • Gud vill att de troende skall vara starka, inte svaga. (Muslim)Varje muslim skall vårda sin kropp och ägna sig åt friskvård. På så vis gör vi Gud till viljes och mår själva mycket bättre. Självklart skall vårt ummah vara starkt både till kropp och till själ!
 • Ingen muslim drabbas aven skada, sjukdom eller annat lidande, utan att Allah därmed gör att hans synder räknas bort, precis såsom träd tappar sina löv. (Bukhari, Muslim)Inget lidande är förgäves, Gud vet allt. I islam finns ingen tanke på att ”stänga av respiratorn för att göra pinan kort”.
 • När Du besöker en invalid, uttryck Din förhoppning om att han skall leva länge. (Ibn Majah)Enligt hadith (Bukhari)kommer den sjuke få belöningar enligt de goda handlingar han/hon utförde innan sjukdomen.
 • Feber kommer från intensiteten av Helvetets hetta, så kyl den med vatten. (Bukhari, Muslim)Trots denna hadith är det mycket vanligt att man, även i den muslimska världen, möter feber med tjocka kläder och genom att bädda ner sig varmt. Detta är mycket farligt, eftersom värmen kan få blodet att koagulera. Följ Profetens råd och kyl ner den febrige.
 • Om en fluga faller i Ert vattenkärl, doppa ner den helt, därför att på ena vingen sitter en sjukdom (gift) och på andra vingen sitter botemedlet (motgiftet). (Bukhari)Detta påstående har man bevisat vetenskapligt vara riktigt, subhan’Allah.

 

Salaam Nr 5, 1994, Sida 7-9