Fem myter om muslimerna i USA

Feisal Abdul Rauf – Washington Post

 

Den 6 mars ledde Imam Faisal Abdul Rauf en demonstration för att protestera mot utfrågningar i kongressen om de vaga kopplingarna mellan muslimer och terrorism på amerikansk mark.

Anledningen till att man beslutade att grunda den multireligiösa organisation Cordoba initiativet var att motverka den brist på förståelse som ledde till en allt större klyfta mellan islam och västvärlden, där var och en uppfattar varandra som skadliga eller destabiliserande.

Miljoner amerikanska muslimer, som inte ser någon motsättning mellan att vara amerikansk och muslimska samtidigt, gör enorma ansträngningar för att minska skillnaderna. Därför är det inte förvånande att, med tanke på den växande islamofobi, de har blivit måltavla för attacker av dem som föredrar att riva broarna istället för att bygga dem och till dem sällar sig de senare utfrågningar i kongressen som fortsätter att utreda muslimernas ”radikalisering.” Vilka myter finns bakom den starka tron att muslimer helt enkelt inte har någon plats i USA och att de utgör ett hot mot den nationella säkerheten?

 

1. Amerikanska muslimer är utlänningar

Islam kom till Amerika redan före USA blev en nation. Däremot migrerade inte muslimer fredligt och frivilligt, eftersom de kom som slavar i händerna på köpmän och handlare.

Historiker beräknar att mer än 30 procent av de svarta slavarna var muslimer. Den västafrikanska prins, Abdul Rahman, släpptes av president John Quincy Adams år 1828 efter 40 år i fångenskap, han var bara en av många afrikanska muslimer som kidnappades och såldes som slavar i den Nya Världen. Strax efter att USA grundades var det möjligt att hitta muslimska namn i rapporter om förrymda slavar och förteckningar på soldater som kämpade i frihetskriget. Många muslimer kämpade för att bevara USA:s oberoende i kriget 1812 och unionen under inbördeskriget. Och mer än ett sekel senare, tusentals afrikanska amerikaner, inklusive Cassius Clay och Little Malcolm för att nämna två, konverterade till islam.

För närvarande har kongressen två muslimska medlemmar och tusentals muslimer i aktiva tjänster inom försvarsmakten. Uppenbarligen kan vissa muslimska soldater ha fötts någon annanstans, men om de bär USA:s uniform och är beredda att kämpa för detta land, kan de verkligen betraktas som utlänningar?

 

2. Amerikanska muslimer är en etniskt, kulturellt och politiskt monolitisk grupp

I själva verket är den amerikanska muslimska samfundet de mest skilda muslimska samfundet i världen.

Amerikanska muslimer har uppfattningar som skiljer sig från varandra och respekterar sina övertygelser på olika sätt. När det gäller politiken, en studie gjord av Pew 2007 kom fram att 63 % av amerikanska muslimer är ”demokrater”, 11 % ”republikaner” och 26 % ”oberoende.” Trots den utbredda och felaktiga populära uppfattning, är de flesta muslimer i Amerika (och världen i allmänhet) inte araber, 88 % angav en annan ruta i den amerikanska folkräknings blankett. Minst en fjärdedel, till exempel, är afroamerikaner. Den som tror annat behöver inte gå längre tillbaka än till den 30 juli 2007 för att se att de har fel, tidskriften Newsweek innehöll ett mångkulturellt porträtt av islam i Amerika.

Amerikanska muslimer är också olika i sin religiösa tillhörighet. Och även om de kan placeras som sunni eller shia, det sättet på vilket man uppfyller sina religiösa plikter varierar mellan individerna själva. Enligt en analys gjort av Department of State med titeln ”Amerikanska muslimer – Ett statistiskt porträtt”, har de amerikanska muslimer ett brett spektra av beteenden och trender som går från mycket konservativa till moderata och sekulära i deras religiösa hängivenhet, precis som i andra religiösa och icke-religiösa samfund.

Med en genomsnittlig inkomst per hushåll högre än landets genomsnitt, är de också en viktig del av USA: s ekonomi. 66 % av de muslimska amerikanska hushållen tjänar mer än 50 000 US dollar per år, det är över genomsnittet av alla hushåll i USA.

 

3. Amerikanska muslimer förtrycker kvinnor

Enligt en studie utförd av Gallup under 2009, de amerikanska muslimska kvinnorna inte bara har en utbildningsnivå högre än de muslimska kvinnorna i Västeuropa, men också har en högre utbildning nivå än resten av amerikanerna. Muslimska kvinnor i USA har inkomster som ligger närmare muslimska männens inkomster än andra amerikanska kvinnor i någon annan religion. De finns med i ledningsgruppen för många viktiga religiösa och samhälleliga organisationer, t.ex. Arab-American Family Support Center, Azizah magazine, Karamah, Turning Point, Islamic Networks Group och American Society for Muslims Advancement.

Naturligtvis utmaningar i genus rättvisa förblir en prioritet i hela världen. I 2009 jämförande index, Gender Gap Index, från World Economic Forum, som undersöker kvinnornas deltagande i samhället, framkom att 18 av de 25 länder som har de sämsta index är länder med muslimsk majoritet. Samtidigt enligt studier gjorda av Women’s Islamic Initiative for Spirituality and Equality, är muslimska kvinnor ledande i kampen för förändringar genom stipendier för studier och utbildning, medborgerligt engagemang, utbildning, främjande aktivism och på andra sätt, både i USA och i andra länder.

 

4. De amerikanska muslimska samfund blir ofta grogrund för terrorister

Enligt Triangle Center on Terrorism and Homeland Security, var det många fler icke muslimer än muslimer som var inblandade i terroristiska planer på amerikansk mark, under hela 2010. I ett land som är utsatt för starka islamofobiska strömmar, där en kongressman, som Peter King fick anordna utfrågningar om radikalisering av amerikanska muslimer, är detta en viktig data som ignorerades av alla.

Som en amerikansk muslimsk ledare som arbetade med FBI-agenter i kampen mot extremismen strax efter den 11 september 2001, är jag rädd för att identifiera islam med terrorism hotar att urholka de amerikanska muslimernas medborgerliga rättigheter och att öka den falska upplevelsen av att USA är i krig med islam. Politikerna måste erkänna att i praktiken i de flesta fall, de terroristerna som världen verkligen borde vara rädd för motiveras av politiska och socioekonomiska faktorer och inte av religiösa värderingar eller beteenden.

 

5. Amerikanska muslimer vill införa islamisk lag eller sharia i USA

I islam är sharia den gudomliga ideal om rättvisa och medkänsla, likt begreppet naturlig rätt i den västerländska traditionen. Även om radikaler finns i islam, som i alla religioner, de flesta muslimska jurister är överens om att de viktigaste målen för sharia är skyddet och främjandet av livet, religionen, intellektet, förmögenheten, familjen och värdigheten. Inget av detta inbegriper en omvandling av USA till ett islamiskt kalifat.

I århundraden har de flesta islamiska lärda från hela världen kommit överens om att muslimer ska följa lagarna i det land där de bor. Denna princip fastslogs av Profeten Muhammed året 615, då han skickade några av sina anhängare till Abessinien för att få skydd hos dess kristna kung, där de senare levde fredligt. Det är inte bara att de amerikanska muslimerna inte har någon koranisk, historisk eller politisk grund för att opponera sig den amerikanska konstitutionen, utan det är också så att den amerikanska konstitutionen är förenligt med sharias mål och ideal. Muslimer praktiserar redan sharias ideal när åtnjuter av religionsfrihet och fritt få utöva sin tro och respektera och följer amerikanska lagar

I boken ”Tankar om Regeringen” som publicerades 1776 berömde John Adams profeten Muhammed som en ”nykter sökare efter sanningen.” Och i Högsta Domstolens byggnad nämns han som en rättvis man, vars vision om rättvisa betonas som en viktig förebild för den amerikanska konstitutionen.

 

Anteckningar

Feisal Abdul Rauf är grundare av Cordoba Initiativet