Fem myter om muslimerna i USA

Miljoner amerikanska muslimer, som inte ser någon motsättning mellan att vara amerikansk och muslimska samtidigt, gör enorma ansträngningar för att minska skillnaderna. Därför är det inte förvånande att, med tanke på den växande islamofobi, de har blivit måltavla för attacker av dem som föredrar att riva broarna istället för att bygga dem och till dem sällar sig de senare utfrågningar i kongressen som fortsätter att utreda muslimernas ”radikalisering.”