Farväl Ramadan

Islamiskt Informations Forum

 

Ramadan månaden har nu slutat och vi firade idag ankomsten av Eid al Fitr, helgdagen som markerar slutet av månaden Ramadan. Detta är en tid av sorg och en tid av glädje. Sorg för att den välsignade månaden nu har tagit slut och glädje i våra förhoppningar att vi har gjort vårt bästa under månaden och hoppas att det kommer att accepteras av Allah och att vi kommer att belönas.

Det är också en tid av sorg med tanken på att världen befinner sig in kris som blir allt mer allvarligare. Även om vi har fastat för att nå Taqwa (gudsmedvetande, självbehärskning, fromhet), vi har också känt under en kor tid hunger och törst. Många av våra medmänniskor, muslimer och icke-muslimer går hungriga och törstiga varje dag över hela världen. Här i Sverige är vi välsignade med god tillgång på mat och rent dricksvatten. Ändå vet vi att miljontals människor runt om i världen lever i flyktingläger eller ännu värre, hoppas på en bröd bit och ett glas vatten.

Krig och sanktioner, torka och sjukdomar, vissa saker inom vår kontroll, andra utanför det, har gått samman för att åstadkomma dessa katastrofer. Som människa, särskilt som muslimer, måste vi agera aktiv för att hjälpa till att förändra situationen för de olyckliga massor som kämpar för att överleva. Om vi har möjlighet att ge en donation bör vi göra det. Om vi kan arbeta för att lyfta sanktionerna, måste vi göra det. Om vi kan erbjuda teknik eller expertis för att hitta och leverera vatten, måste vi göra det. Och om vi inte kan göra något av detta, måste vi göra dua (bön) för våra medmänniskor runt om i världen och kanske även i våra bostadsområden. Allah säger i den ädla Koranen: ER HERRE säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön]. (40:60)

För dem som måste betala Zakat (allmosa), var Ramadan en bra tid att göra det. Allah berättar för oss i Koranen vilka som är berättigade att ta emot allmosor: Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan [för tron] och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och [för att lätta] de skuldtyngdas [bördor] och för [kampen för] Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis. (9:60)

Vi får hoppas att den generositet vi delade med oss under Ramadan kan förändra världen och vid nästa Ramadan mänskligheten befinner sig i en bättre situation än i år.

Samtidigt som vi firar Eid al Fitr med tacksamhet för de välsignelser vi har fått under den stora månaden vi just har avslutat och ser fram emot den kommande Hajj säsongen, låt oss ta hand om de lärdomar vi fått under Ramadan så att vi kan behålla under hela året vår fokus på taqwa och att behaga Allah.

Vi ber Allah att acceptera de ansträngningar från alla som fastade och livade upp sina nätter med salat (bön) och dhikr (åminnelse av Allah), samt ge oss Hans förlåtelse och nåd och vägleda oss under det kommande året.

Vi önskar alla Eid Mubarak

Islamiskt Informations Forum