Hadither om läsning och memorering av den Heliga Koranen

(1722) Abdullah ibn Umar berättade att Allahs Budbärare, frid vare med honom, sa: ”Den som har memorerat Koranen är som en bunden kamel, om man är uppmärksam kommer att behålla det men om han försummar det, kommer den att fly.”

Farväl Ramadan

Ramadan månaden har nu slutat och vi firade idag ankomsten av Eid al Fitr, helgdagen som markerar slutet av månaden Ramadan. Detta är en tid av sorg och en tid av glädje. Sorg för att den välsignade månaden nu har tagit slut och glädje i våra förhoppningar att vi har gjort vårt bästa under månaden och hoppas att det kommer att accepteras av Allah och att vi kommer att belönas.