Hadither om läsning och memorering av den Heliga Koranen

Redaktion

 

Om att vårda Koranens kunskaper

(1722) Abdullah ibn Umar berättade att Allahs Budbärare, frid vare med honom, sa: ”Den som har memorerat Koranen är som en bunden kamel, om man är uppmärksam kommer att behålla det men om han försummar det, kommer den att fly.”

(1723) Denna hadith har berättats av Ibn Umar om profeten, men i den som har överförts av Musa ibn Uqbah tilläggs: ”… Och om den som har memorerat Koranen (eller del av den) stiger upp (för bön) och reciterar det natt och dag, kommer han att minnas det, men om han inte vaknar och stiger upp kommer att glömma det.”

(1724) Abdullah berättade att ”Allahs sändebud sade: ’Ve den som säger ’jag glömde det och det vers’ (han borde säga) ’man har fått mig att glömma.’ Sträva efter att komma ihåg Koranen, eftersom den flyr från människornas hjärtan lättare än en bunden kamel’.”

(1725) Abdullah berättade: ”Kom ihåg dessa (heliga) böcker hela tiden eller kanske sa han Koranen eftersom den flyr ut ur människornas hjärtan lättare än djur från sin fångenskap. Och Allahs sändebud sade: ’Låt ingen av er säga, jag har glömt den eller den versen, utan man har fått mig att glömma.’”

(1726) Ibn Mas’ud berättade: ”Jag hörde Allahs sändebud säga: ‘Ve den som säger att han glömde det och det sura eller den eller den vers, utan man har fått mig att glömma’.”

(1727) Abu Musa (al-Ash’ari) rapporterade att Profeten sade: ”Fortsätt (med memorering) av Koranen, eftersom Den i vars hand är Muhammads liv, flyr lättare än en kamel från sin fångenskap.”

Förträfflighet hos den som memorera Koranen

(1743) Abu Musa Al-Ash’ari berättade att: ”Allahs sändebud sa: ‘De troende som reciterar Koranen är som atrejja vars doft är bra och det smakar gott. Den troende som inte reciterar Koranen är som en dadel inte har någon lukt men smaken är söt. Den hycklare som reciterar Koranen är som basilika som luktar gott men smakar beskt, och hycklaren som inte reciterar Koranen är som bitter äpple som saknar lukt och har bitter smak.’”

Förträfflighet hos den som beter sig i enlighet med Koranens läror och den som lär ut det

(1777) Salim rapporterade från sin far (Ibn Umar) att profeten sa: ”Avund inte är berättigat utom i två fall: En man som Allah har givit (kunskap om) Koranen, som beter sig enligt det och reciterade det natt och dag, och en man som Allah har givit rikedom och spenderar det (för Allahs skull) natt och dag.”

(1778) Salim ibn Abdullah ibn Umar berättade från sin far att Allahs sändebud sade: ”Avund är inte motiverat utom i två fall: En man till vilken Allah har gett (kunskap om) denna bok och beter sig enligt den och reciterar den under natten och dagen, och en man som Allah gav förmögenhet som förbrukas på välgörenhet natt och dag.”

(1779) Abdullah ibn Mas’ud rapporterade att: ”Allahs sändebud sade: ’Avund inte är berättigat utom i två fall: En man som Allah har givit rikedom och makt för att spendera för sanningens skull, och en man som Gud gett vishet och dömer utifrån det och lär ut det.’”

Fördelarna med möte för att recitera Koranen eller Allahs hågkomst

(6518) Abu Hurayrah rapporterade att: ”Allahs sändebud sade: ’Den som lindrar en troende från en av världens lidande kommer Allah att lindra honom från ett av de lidandena vid Återuppståndelsens Dag. Den som gör det lättare för den som är i svårigheter, kommer Allah att göra det lättare i denna värld och i den andra. Den som döljer (felen) hos en muslim, Allah kommer att dölja hans i denna värld och i den andra. Allah hjälper (stöder) tjänaren som tjänaren hjälper (stöder) sin bror. Den som färdas på en väg för att söka kunskap, kommer Allah att leda till en väg till Paradiset. Det finns inte något möte där en grupp människor samlas i Allahs hus (moskéer) för att recitera och studera bland annat Allahs Bok utan att lugn (Sakinah) kommer ner och täcker dem med nåd, änglarna omger dem och Allah nämner dem bland dem som är med honom. Och den vars goda gärningar försenas, kommer inte att gå framåt på grund av hans (ädla) härkomst.’”