En resa till framtidens ”Polders moské”

Martijn van Tol – rnw.nl

 

Med stor förväntan öppnade sina dörrar för två år sedan den berömda Amsterdams moské, Polder moskén. Nu måste den stänga igen pga. hyresskulder. Eller är det så att de holländska muslimerna inte är redo för modern islam?

I en gammal kontorsbyggnad tvärs över vägen från Amsterdam ligger Polder moskén, en grupp unga holländska muslimers dröm. De kände sig inte hemma i ”hemlängtans moskéer” från den första generationen av muslimska invandrare. Islam måste föryngras, förnyas och bli mer integrerade i Nederländerna.

 

Skrämmande närvaro

De förlitade sig på byggandet av Polders moské, en plats för ungdomar med holländskan som huvudspråk. En av dessa unga är föreningens ordförande, Yassmine El Ksaihi som efter fredagsbönen berättar hur viktigt språk reformen är.

”Eftersom det holländska språket är Polders moské grundspråk, blir moskén mer öppet för icke-muslimer. Och Imamen är inte längre en man med skägg och lång klänning med en skrämmande utseende, utan nu förstår alla vad han säger och för det mesta ger han ett fredligt budskap. Å andra sidan, för unga muslimer födda och uppvuxna här är holländska deras modersmål.”

 

Stor eftergift

Inget främmande språk, män och kvinnor som ber på samma plats, inga pengar från Mellanöstern och debatter om homosexualitet och kvinnors rättigheter. Holländarna var jätte nöjda över denna holländska islam. Många olika delegationer från hela världen kom och besökte dem och media rapporterade en hel del om detta fenomen.

Men från de traditionella muslimska församlingarna kom ändlösa negativa reaktioner på ”Polderns muslimer.” Deras moské håll på att skapa ett stort avstånd mellan dem och gamla vanor och detta var en alltför stor eftergift till den icke-islamiska Holland.

Det officiella skälet för att stänga moskén är brist på ekonomiska resurser men man undrar om denna kritik också har spelat en roll. Inte troligt, säger Islam experten Nico Landman.

”Jag har intrycket av att avståndet inte var så stort till det traditionella. Predikan och debatter om sociala rättigheter i Holland förekommer också i andra moskéer. Jag tror att Polder moskén var ett initiativ från en mycket entusiastisk grupp av unga människor som inte hade mycket pengar och hyrde en för dyr lokal. Detta i kombination med politiken att inte emot pengar från utlandet, gjorde det svårt att överleva under en längre tid.”

Steenvoorde Nurdin, en holländsk konvertit är på väg att lämna moskén efter bönen. Han bär en jellaba, keps och skägg. Steenvoorde är en av de cirka 14 000 holländska kristna som konverterat till islam. Han berättar att de unga muslimerna ser på moskéer på ett mycket annorlunda sätt än de äldre.

 

Att hyra en lokal

”Vad vi brukar glömma är att de flesta av moskéerna i Holland har grundats av den första generationens invandrare som investerade i det hela deras ekonomiska resurser. Och vad karakterisera de unga, bland vilka jag räknar mig själv, är att de har en svårare ekonomisk situation. Vi har inte den första generationens solvens. Våra planer har fördelen att den når många sidor och nackdelen att den faktiskt inte etablerar sig någonstans. Dessa är lärdomar vi måste ha med oss inför framtiden. Vi kanske borde säga, vi hyr en plats ett par timmar en gång i veckan för att be.”

Unga muslimer som Nurdin och Yassmine är framtiden, säger Tijl Suni, universitetsprofessor som undervisar om islam. De är fast beslutna att ge Islam sina egna former.

 

Eid Firande

”Det finns ett enormt intresse för Polders moské koncept och man kan vinna många människor med det. Jag tror att tanken bakom en moské som stöds av alla muslimer som är födda i Holland är framtiden för alla moskéer. Det faktum att Polders moské ska stängas av ekonomiska skäl inte säger något om de praktiskt möjligheter för tanken bakom det. Den är mindre bunden till en byggnad med vackra minareter, men mer genomförbart ur ekonomisk synvinkel och organisation. ”

Polders moskén stänger sina dörrar efter firandet av offerfesten men dess ordförande, Ksaihi Yassmine tänker redan på ett alternativ och berättar att hon har fått många entusiastiska reaktioner på det. Tydligen stängningen av byggnaden är inte det slutgiltiga slaget, utan uppkomsten av en ny generation av islam i Holland.