Profeten Muhammeds uttalande om integritet och god karaktär

Denna berättelse är viktig eftersom det ger oss klarhet om några av de subtila detaljerna omkring rättfärdighet och synd vilket hjälper oss att definiera både begreppen. Eftersom Islam lägger så stor vikt vid tro och dyrkan av den Ende Guden, man kan göra misstaget att tro att detta i sig är tillräckligt för att vara rättfärdig.

Vilka jättar?

Mellanösterns folk revolutionära explosion och deras krav på medborgerliga och mänskliga rättigheter samt demokratiska regeringar har skickat ett kraftfullt budskap till hela det internationella politiska etablissemanget. Å ena sidan skickar man en tydlig signal till de enväldiga och förtryckande regeringar, inte bara i arabvärlden utan i hela världen, om att det inte går att stoppa ett folks krav på reformer och förändringar när folket är enade och beslutsam.

En resa till framtidens ”Polders moské”

Med stor förväntan öppnade sina dörrar för två år sedan den berömda Amsterdams moské, Polder moskén. Nu måste den stänga igen pga. hyresskulder. Eller är det så att de holländska muslimerna inte är redo för modern islam?