En kopp té

Sufismo.org.ar

 

En dag, en äldre kvinna vars tro var uppriktig och utövades noggrant, mötte en vandrande dervisch och som ett tecken på respekt bjöd hon honom att dela med hennes mat.

Även om dervischen hade lärt sig att behärska sin hunger, gladde han sig för det sättet kvinnan utryckte sin tro som var varken braskande eller vidskeplig, men kom från ett uppriktigt hjärta. Därför accepterade han. Efter måltiden frågade han om det fanns något han kunde göra för att återgälda hennes generositet.

Hon tackade nej till hans erbjudande for hon var mer än nöjd med de välsignelser hon redan hade fått. Men dervischerna dömer inte efter utseendet och han hade upptäckt en knöl av ångest i hennes hjärta. Försiktigt pressade han henne att berätta vad som tyngde henne och hon, nästan mot sin vilja, berättade om ett problem hon hade med sin son och till vilket hon kunde inte hitta någon lösning.

”Min son är godhjärtad och mycket intelligent” sade hon och började gråta, ”men han lever ett utsvävande liv, dricker vin, träffar kvinnorna som lever är tvivelaktigt liv och ägnar sig åt spel. Jag har pratat med honom men han är övertygad om att endast när han blivit mät av att njuta av sina laster och är mät på alla denna världs glädjeämne, kommer han att uppleva en uppriktig ånger och då, tror han, kommer han att ångra alla sina synder och blir förlåten och återgå till det goda. Han citerar den Heliga Skriften för att stödja sin teori. Jag kan inte övertyga honom att det är fel även om han hävdar att han respekterar mig och försöker dölja sina handlingar från mig.”

Dervischen tänkte ett ögonblick och med en varm och lugnande ton sade: ”På grund av din goda karaktär och för din frälsnings skull och för att ditt barn ska fortsätta att respektera dig ska jag hitta ett sätt att lösa detta fall. Jag ska slå läger där borta i närheten av ån. När din son kommer tillbaka, skicka honom till mig med några teblad och oroa dig inte mer.”

Gumman strålade och kände att ångesten i sitt hjärta avdunstade under påverkan av denna godhjärtade mannens närvaro. I sinom tid återvände sonen hem, fortfarande påverkat av sitt kärleksmöte och lite berusad. Hans mor bad honom att överlämna tebladen till den äldre mannen som hade slagit sitt lager längs den närliggande vattendrag. Han nickade och sedan gick han till den plats där dervischen satt.

Denna vördnadsvärda man hade tänt en eld, och hängande från några trädstammar, fanns det en metallbehållare där vattnet började koka. Den unge mannen stannade och tittade på vad dervischen gjorde. Så snart vattnet skulle nå kokpunkten hällde dervischen lite vatten på den brännande elden som fräste och sprakade. När elden nästan hade dött slutade dervischen med detta och tillät den åter ta upp sig och fortsätta tills vattnet började närmade sig kokpunkten igen. Han upprepade detta flera gånger. Den unge mannen hostade och då vände sig dervischen.

”Ah” – sade han och låtsades vara överraskad, ”Vad bra att du tog med tebladen”

Sätt dig ner, du kan få lite te att dricka så snart vattnet kokar.

Den unge mannen satte sig ner och dervischen upprepade samma beteende. Den här gången lät han elden dö ut nästan helt tills det blev endast en mycket liten låga.

Herre! sade den unge, ditt beteende är mycket märkligt, och om det inte vore för ditt gråa hår skulle jag kalla dig dumt. Hur kommer du att få vattnet att koka om du fortsätter att släcka elden med vatten? Om du inte är försiktig kommer du att släcka elden helt och sedan hur kommer du att kunna återuppväcka det för att göra ditt te? Du kommer att ha varken vatten eller eld. Och även om elden inte har släckts helt. Hur ska du lyckas med att koka vattnet med denna metod?”

Då fäste den mystiker sin blick på den unga mannen.

– ”Du ser på detta som något absurt” sade han skarpt, ”hur kommer det sig då att du är inte lika försiktig med att inte släcka din ångers eld med denna världens lusta och njutnings vatten? Vet du inte att omvändelse är en våldsam eld som kan bränna en mannens själ tills Gud ger honom Sin nåd? Men om du fortsätter att ta bort elden kommer du inte att vara tillräcklig mogen och hur ska då barmhärtigheten komma till dig? Faktum är att om du framhärdar i ditt beteende och går för långt, möjligheten att elden ska fortsätta att brinna kan en dag försvinna helt.

Samtidigt som han talade de återstående svaga eld lågorna släcktes och elden dog. Den unge mannen greps av panik och letade efter tändsticksasken som visade sig vara tom. Han insåg det dåraktiga i sitt beteende och denna insikt överrumplade honom genom sina rötter och grenar, och han kastade sig vid foten av den vise och lovade att reformera sitt liv som han insåg var tomt och meningslöst som stammen på ett dött träd. Han bad dervischen att acceptera honom som sin ödmjuka lärjunge från och med nu. Mystikern log och accepterade den unge mannens hjärtliga rop för hjälp.

”Okej”, sa han, ”nu dricker vi vårt te.”

”Men hur ska vi göra det när elden är släckt och vi har inga flera tändstickor?” klagade den unge mannen.

”Fråga inte en shejk om hur” sade en leende dervisch medan elden började flamma upp igen och började dansa lycklig tills vattenånga började stiga upp mot himlen.

”Du ska veta” sade han sakta medan han la in tebladen i potten, ”att läraren inte omfattas av de metaforer han använder, men tills når dessa kunskaper ska du inte glömma att lära av allt du ser och hör – och se på allt som en av Guds tecken.”