En kopp té

En dag, en äldre kvinna vars tro var uppriktig och utövades noggrant, mötte en vandrande dervisch och som ett tecken på respekt bjöd hon honom att dela med hennes mat.

Även om dervischen hade lärt sig att behärska sin hunger, gladde han sig för det sättet kvinnan utryckte sin tro som var varken braskande eller vidskeplig, men kom från ett uppriktigt hjärta. Därför accepterade han. Efter måltiden frågade han om det fanns något han kunde göra för att återgälda hennes generositet.

Fördomar

Att bygga upp en solid bas av fördomar är tidskrävande. Det är därför särskilt irriterande när någon kommer och tvingar oss att bli av med dem. Mot bakgrund av vissa nyligen gjorda undersökningar borde två av dessa fördomar kastas omedelbart till sopkorgen. Och märkligt nog är dessa två relaterade till EU:s nuvarande kris.