En bok analyserar begreppet ”god död” i varje religiös tradition

Yaiza Martínez – Tendencias 21

 

En grupp forskare från University of Victoria i Kanada, i samarbete med forskare från olika discipliner och med läkare och sjuksköterskor från hela världen, har sammanställt en bok om hur döds processen behandlas av olika religiösa perspektiv . Forskarna hoppas att detta arbete kommer att hjälpa alla yrkeskategorier som tar hand om människor som är döende att få bättre kunskaper och ge det andliga stöd deras patienter behöver.

Under 2008 en grupp forskare under ledning av specialister från University of Victoria, Kanada, inledde ett projekt som syftade till att fördjupa sig i döds process och hur den hanteras från olika religiösa perspektiv.

Harold Coward, föreståndare för Centrum för religion och samhällets studier vid University of Victoria (CSRS) och hans medarbetare, Dr Kelly Stajduhar, träffade därför 22 forskare från en rad olika akademiska discipliner och olika länder, som Storbritannien, Afrika, Kina, Thailand, USA och Kanada.

Coward och Stajduhar rekryterade även sjuksköterskor, läkare och vårdgivare från hela världen för sina studier.

 

Känna till de döendes religiösa behov

Denna team analyserade de förutsättningar som kan säkerställa en ”god död” i följande religiösa traditioner: hinduism, buddhism, islam, kinesiska religioner, kristendom och urinvånares religioner. Undersökningen genomfördes i vårdinrättningar där man tar hand om döende runt om i världen.

Enligt ett uttalande från University of Victorias forskare, är denna studie ett försökt att avhjälpa bristen på medicinsk litteratur. Det finns många undersökningar om hur man styr smärtan och palliativ vård men däremot studier om de döendes religiösa behov var nästan obefintlig.

Forskningen har resulterat i boken ”Religious Understandings of a ’Good Death’ in Hospice Palliative Care” som offentliggjordes av SUNY Press i början av 2011. I detta verk finns praktiska rekommendationer för att hjälpa yrkesverksamma att bemöta de olika religiösa behoven hos döende patienter.

 

Meditation som palliativ vård

I ett kapitel, berättas om behandling av döende i buddhistiska sjukhus i Thailand. Pinit Ratanakul från Mahidol University i Bangkok ansvarade i detta fall för studierna av förhållandet mellan religion och död.

För thailändska buddhister, skriver Ratanakul, är en god död en som är lugn, fri från rädsla, ilska eller ångest, och som leder till en återfödelse eller upplysning.

Buddhister tror att medvetandes ultimata tillstånd är oerhört viktigt eftersom det bidrar i hög grad till kvaliteten på resultatet av det som återföds.

Därför mycket av förberedelserna inför döden i buddhistiska sjukhus handlar om att lindra smärtan genom meditation och Dhamma terapi (självförbättring).

De döende som studerades i Thailand hade andlig vägledning och sjukvård in i de sista stunderna av deras liv. Den vård som gavs av buddistmunkar syftade till att hjälpa den döende att förstå döden som ett steg i reinkarnations cykel.

När det gäller palliativ vård för barn, arbetade specialisten Elizabeth Davies tillsammans med sin man, Dr Thomas Attig från Bowling Green State University i Ohio, och den religiösa Francis Dominica, en brittisk sjuksköterska grundare av världens första barns hospice i Oxford.

Daves skriver att ”barn är medvetna om döden och andlighet på en mycket tydlig sätt, något vuxna inte trodde.” Enligt forskaren, är det därför viktigt att känna till de många upplevelser ett barn kan ha när den närmar sig sin egen död så att deras vårdgivare kan tillgodose barnets behov på bästa möjliga sätt.

Å andra sidan är det viktigt att notera att spädbarnsdöd situationer är upplevelser som påverkar hela familjen. Därför, enligt Daves: ”Det är oerhört viktigt att kunna hantera religiösa frågor med familjer, och det innebär att ta itu med dem på en kulturellt empatisk sätt så att de kan förstå.”

Daves skriver: ”Oavsett var de kommer ifrån eller deras kultur, föräldrar älskar sina barn. De sätter stort värde på känslighet, respekt, vänlighet. Min forskning har fokuserat på att försöka hjälpa yrkesverksamma att bli mer medvetna om vikten av länken människa till människa.” En del av denna länk kommer från att förstå de religiösa behoven hos varje familj och barn, även om de är mycket olika specialisternas egna behov.

 

Se bortom de religiösa traditioner

Denna bok innehåller, å andra sidan, erfarenheter hos döende bland aboriginer och personer från Punjab (region mellan Indien och Pakistan) som hade varit i sjukhus för obotligt sjuka eller hade fått vård i slutet av sitt liv.

Boken innehåller också dödsprocessen för icke-religiösa personer. Enligt Coward: ”Det finns en helt ny generation människor som påstår sig vara andliga men inte religiösa. För alla dessa människor kan ordet andlighet betyda något annat.”

En del av boken är av denna anledning tillägnad andlig vård när man närmar sig döden, bortom varje religiös tradition.

Efter att ha samlat all information, tillbringade forskargruppen flera månader med att sammanställa och validera varje kapitel. De redigerades och sammanställdes i sin slutversion av Coward och Stajduhar.

Forskarna hoppas att ”Religious Understandning of a ’Good Death’ in Hospice Palliative Care” blir vägledande för läkare, sjuksköterskor, studenter och volontärer som deltar i arbetet med palliativ vård för döende runt om i världen och att den blir en internationell resurs när det gäller att hantera dödsprocessen på ett bra sätt.