Upptäckten av exoplanet väcker en filosofisk debatt

Nyligen bjöds hon gästtalare vid Faraday Institute for Science and Religion i Cambridge, för att diskutera de senaste upptäckterna om den potentiella förekomsten av utomjordiskt liv former och deras konsekvenser för religiös tro.

Palestinierna förstår Khaddafi bättre än oss

Ett möte med en nära vän till en Khaddafis söner. ”Han vill ha en strid, Habibi, han vill ha en strid. Han vill vara en gerilla hjälte, den store mannen som kämpar mot amerikanerna. Han vill vara den libyska hjälte som tar hand om kolonialisterna. Cameron, Obama, han kommer att göra det för er skull. Och de kommer att ge honom hjälte titeln. De kommer att göra precis vad han vill.”

En bok analyserar begreppet ”god död” i varje religiös tradition

En grupp forskare från University of Victoria i Kanada, i samarbete med forskare från olika discipliner och med läkare och sjuksköterskor från hela världen, har sammanställt en bok om hur döds processen behandlas av olika religiösa perspektiv . Forskarna hoppas att detta arbete kommer att hjälpa alla yrkeskategorier som tar hand om människor som är döende att få bättre kunskaper och ge det andliga stöd deras patienter behöver.

En khutba om demonstrationerna i den islamiska världen

Det som pågår i Mellanöstern är som en örfil men inte i ansiktet utan i huvudet på alla trångsynta och fanatiska analytiker som är slavar under deras intressen, vilket gör dem oförmögna att opartiskt analysera. Det som händer där en förolämpning mot det tankesätt som präglar denna typ av analytiker som delar världen, särskilt den islamiska världen, i två grupper; när de talar om ledare säger de ”diktatorer” och när de pratar om folket kallas dem för ”fundamentalister”.