En khutba om demonstrationerna i den islamiska världen

Sheij Ahmad Tayel – Kaosenlared

 

Egypten i jakt på frihet och rättvisa. Dess vapen: värdighet

(Med tanke på händelserna sedan slutet av januari i Egypten beslutade vi att ta reda på vad muslimer i Bogota tycker om frågan. Egypten är ett land som ligger i norra delen av den afrikanska kontinenten, med nästan 84 miljoner invånare, varav 90 % av befolkningen är muslimer, och som nu försöker från gatorna störta regimen och diktatorn Hosni Mubarak, också muslim med över 30 år vid makten. Här är utskriften av fredags predikan, khutba, som imamen som leder bönen för det muslimska samfundet i Bogotá gjorde den 23 februari.)

Khutban

Profeten Muhammed berättade att i ett möte i Abdullah bin Jadaans hus innan uppenbarelsen gjordes en pakt om att vara motståndare till orättvisor, oavsett var den inträffade och vem som var skyldig… Han sa med hänvisning till detta att: ”om jag blev bjuden till ett möte som skulle ligga till grund för att upprätta en kraft som förkastar orättvisan… nu som muslim, nu efter uppenbarelsen, skulle jag delta, även om det innebär att vara medlem i en kommitté grundat av icke-muslimer … oavsett om motståndarna till orättvisorna är muslimer eller inte, vi måste samarbeta med dem.”

Därför har Gud i själva verket satt som villkor för en troende som vill skörda frukter som säkerhet och rätt vägledning att inte blanda tro, imam, med orättvisa. Detta är det viktigaste kriteriet för att bli rätt vägledd… Profeten Muhammed, sa att: om det kommer en dag när min umma (gemenskap) är inte förmögen att säga den orättvise… den orättvise ledare att han är orättvist, då är de på väg ut… Med andra ord håller gemenskapen på att dö … I själva verket i vår religion, islam, anses den högsta nivån av martyrskap att tala om för den orättvise att han är orättvis… Och om ett sådant motstånd resultera i att personen som står upp mot orättvisan blir dödad då anser islam att detta är den högsta nivån av martyrskap.

Att förgripa sig och trampa på folkets värdighet, att tillskansa sig de enskildas rättigheter och stjäla deras drömmar är den högsta nivån av orättvisa … något man bör avvisa som muslim, som en indikation på att man är en god muslim. Därför är det vår plikt som goda muslimer att avvisa och peka på de orättvisor som drabbar många länder, särskilt länder med muslimsk majoritet, som det nu sker i Egypten och Tunisien.

Det som pågår i Mellanöstern är som en örfil men inte i ansiktet utan i huvudet på alla trångsynta och fanatiska analytiker som är slavar under deras intressen, vilket gör dem oförmögna att opartiskt analysera. Det som händer där en förolämpning mot det tankesätt som präglar denna typ av analytiker som delar världen, särskilt den islamiska världen, i två grupper; när de talar om ledare säger de ”diktatorer” och när de pratar om folket kallas dem för ”fundamentalister”. Men nu, de som deltar i de fredliga protester i Egyptens gator vad är de? Diktatorer eller fundamentalister? Detta innebär ett stort problem för dessa trångsynta analytiker.

Vilka är orsakerna till denna revolution i Egypten och Tunisien? En av dem är bristen på demokrati och på respekt för majoritetens mening. Detta är en islamisk plikt. Profeten Muhammed säger i en hadith att ”… man bör följa majoritetens åsikt …” Den andra orsaken är den ojämlikhet som råder mellan affärsmän, politiker och regering som präglas av korruption och denna majoritet. Professor Rogan tillskriver alla dessa revolutioner i världen till två skäl: ojämlikhet och den skamlösa exponering av den rika elitens rikedomar… dessa skäl kan leda till revolutioner.

Den tredje orsaken i det aktuella fallet i Egypten och Tunisien är avsaknaden av medelklassen. Enligt vissa teorier i statskunskap, är medelklassen den bästa garanten för stabilitet i ett samhälle och när den försvinner leder detta till en revolution. I Egypten förtrycker man samhället, den kvävs av ett undantagstillstånd sedan 1981.

Den fjärde orsaken är att oppositionspartierna med tiden blir, pga. av de förmåner de fick av regeringen, talesmän för den orättvisa regeringen. Beteendet hos dessa politiska oppositionspartier har också bidragit till att skapa detta tillstånd av uppror i Egypten.

Vi måste utnyttja detta tillfälle för att tala om för västvärlden att det inte är ”fundamentalisterna”. Låt inte er luras av världens diktatorer. I Latinamerika när man vill ha grönt ljus för att förtrycka och få oppositionen att försvinna kallas de för ”vänsteraktivister” i den muslimska världen kallas dem för ”fundamentalister”. Det är inte fundamentalisterna de som protesterar i Egyptens gator. Det är dags att sluta klassificera världen i ”moderata och extremister”, enligt deras intressen.

Vi säger till alla tyranner eller diktatorer, oavsett om det är Mubarak eller Ben Ali, Gud kommer att straffa med den eviga elden alla diktatorer. Jag vill nämna vad en ledare sa till Louis XVI under revolutionen i Frankrike: ”Revolutionen är min ledare…”

Så vi säger till världens alla tyranner, diktatorer, ”revolutionen är resultatet av de orättvisor som har utövats för så länge.” Vi säger detta för att i en diktatur, som en intellektuell uttryckte det ”allt är bra … utom den sista kvarten …” och det verkar som denna sista kvart har nu kommit till Tunisien och Egypten.

Vi vill också säga till den västerländska media, akta er … de är varken fundamentalister eller vänsteraktivister, det är folket, hela folket som är ute på gatorna i Egypten och stora delar av världen. Vi vill också säga att om ni (median) skulle visa bara 10 % av den opartiskhet som ni visade revolutionerna i Ukraina och Georgien, där ni använde många adjektiv och ord som jasmin, ros, sammet mm för att hänvisa till dessa revolutioner, så många vackra ord att jag trodde detta var reklam för parfym. Som sagt om ni bara visade 10 % av opartiskhet när ni rapporterar skulle världen veta vad som verkligen händer i Egypten och Tunisien.

Slutligen vill jag också säga till dessa medier att de som är ute på gatorna i Egypten och andra länder i regionen frågar inte efter en teokratisk stat, och förresten islam är inte ett teokratiskt system som den som praktiserades av västvärldens teokrati under medeltiden. Det är dags att göra sig av med den negativa påverkan av dessa medeltida upplevelser.