Dollarns dagar är räknade

Ernesto Carmona – Argenpress

 

Den amerikanska valutan har sina dagar som valutareserv och huvudvaluta för internationella transaktioner räknade. Det finns en ökande medvetenhet om att världens centralbanker stödjer direkt det kriminella amerikanska finansiella systemet genom att överlåta sina reserver i utbyte mot statsobligationer och andra papper. Överföringen av dessa reserver är en lättnad för USA:s eviga finans budgetunderskott och de krig som det militärindustriella komplexet inrymt i Pentagon finansierar. Project Censored från Sonoma Universitet i California nominerade detta ämne till den årliga ranking av de 25 mest censurerade nyheter i 2009/2010, som skall offentliggöras i boken Censurerad 2011, en bok som ges ut varje år av Seven Stories New York.

De stora globala medier har inte rapporterat att det finns flera konkreta initiativ för att ersätta dollarn som världsvaluta. Flera avtal har tecknats för att begrava den gröna sedeln under FN:s konferens för handel och utveckling (UNTACDA), något som inte har rapporterats av den vanliga pressen. ALBA:s 9 medlemmar, en latinamerikansk organisation samt sex asiatiska nationer inklusive Ryssland och även Iran vill också bli av med dollarn. Även i andra internationella forum har tagits upp diskussionen.

 

Historiskt avtal

I september 2009 föreslog UNTACDA skapelsen av en ny valuta för att ersätta dollarn som reservvaluta och en omstrukturering liknande ”Bretton Woods” av det nuvarande internationella monetära systemet. Detta initiativ till en ny valuta kommer att leda till den största monetära översyn sedan andra världskriget.

Semesteranläggningen Bretton Woods i New Hampshire var en gång hem till FN:s monetära och finansiella konferens år 1944 där man införde regler om handel och ekonomiska förbindelser i de industrialiserade länderna i världen efter kriget och beslutade att skapa Världsbanken och den Internationella Valutafonden samt använda dollarn som internationell valuta. Många nationer runt om i världen har nu nått sin gräns när det gäller att subventionera USA: s militära äventyr. I juni 2009 träffades i Jekaterinburg, Rysslands president Dimitri Medvedev, Kinas president Hu Jintao, samt andra höga tjänstemän från de sex nationer som utgör Shanghai Cooperation Organisation (Kina, Ryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan), för att ta det första formella steget för att ersätta dollarn som världens reservvaluta. Det är värt att notera att de är stora amerikanska handelspartner. Om den lyckas, kommer värdet på dollarn att sjunka dramatiskt och kostnaden för importen av till exempel olja kommer att skjuta i höjden och det amerikanska imperiet kommer inte att kunna fortsätta med sina krig. Dessutom har Kina börjat förhandla med Brasilien och Malaysia om att värdera deras gemensamma handelstransaktioner i yuan, den kinesiska valutan, medan Ryssland meddelade sin avsikt att börja handla i rubel och lokala valutor. Dessutom, Ryssland, Indien, Pakistan och Iran arbetar med att skapa en militär och finansiellt område för att försöka tvinga USA ut ur Eurasien.

9 latinamerikanska länderna har också kommit överens om att inrätta en regional valuta, Sucre, för att sluta använda US dollarn. De nio medlemmarna i ALBA (Bolivarianska Alliansen för Amerikas Folk), ett block med vänsterinriktning skapat av Venezuelas president Hugo Chavez på ett toppmöte i oktober 2009 i Bolivia, är fast besluten att ta ytterligare steg i användningen av Sucre för att ersätta den amerikanska dollarn som valuta i handeln inom regionen. Det nya icke-kontanta betalningsmedel kallade Sucre, började användas i början av 2010 för redovisningsstandarder (inte som papperspengar) bland ALBA:s medlemsländer (Venezuela, Bolivia, Kuba, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Dominica, St Vincent/Antigua och Barbuda).

ALBA har också börjat diskutera möjligheten att ersätta Världsbankens ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) vars beslut i olika skiljeförfarande på internationella kontrakt har involverat ALBA medlemsnationer i ett träsk av konflikter med vissa stora transnationella oljebolag. De flesta av ALBA medlemmar har redan dragit sig ur organisationen. Ecuador meddelade nyligen att den kommer att lämna organisationen.

 

En kriminell finans system

Bland de få medier som rapporterade om denna händelse, den brittiska www.Telegraph.co.uk skrev ”FN vill ha en ny global valuta för att ersätta dollarn.” Den ekonomiska redaktören, Edmund Conway, skrev den 7 september 2009 att UNCTAD:s förslag var ”den största översynen av det internationella monetära systemet sedan andra världskriget”, och tillade att ”detta är första gången ett större multinationellt institut har tagit fram ett sådant förslag.” Han sade att ”ett antal länder, däribland Kina och Ryssland, föreslog att ersätta dollarn som reservvaluta i världen i en radikal rapport från FN-konferensen om handel och utveckling.” I FN-rapporten står det att ”valuta systemet och reglering av kapital som styr den globala ekonomin inte fungerar och är huvudsakligen ansvariga för de finansiella och ekonomiska kriserna.” ”Att ersätta dollarn med en artificiell valuta skulle lösa några av de problem med påverkan från länder som har stora underskott och hjälpa att främja stabiliteten” sade Detlef Kotte, en av rapportens författare. Förslagen i UNCTAD:s årliga rapport är ett av de mest radikala förslagen som någonsin gjorts för att förändra det globala monetära systemet.

”Det amerikanska imperiet är bankrutt” skrev den 15 juni 2009 Chris Hedges, krönikören i www.TruthDig.com och www.CommomDreams.Org när han kommenterade mötet i Jekaterinburg (f d Sverdlovsk, Ryssland), mellan Hu Jintao, Medvedev och andra representanter från Shanghai Cooperation Organization. Hedges sade att ”Barack Obama och Wall Streets kriminella gäng med hjälp av de företag som kontrollerar median fortsätter sälja skvaller och skräp förklätt till nyheter, medan vi uthärdar den största ekonomiska krisen i vår historia, de kan bedra oss, men världen vet att vi är bankrutta. Och dessa nationer kommer att förbanna sig själva om de fortsätter att stödja och hålla flytande en värdelös dollar och USA:s stora federala budgetunderskott som idag är ca 2 000 000 000 USD, pengar som finansierar det amerikanska imperiets expansion i Eurasien och vår kapitalist kasino system. ”Att ersätta dollarn med en konventionell valuta skulle lösa några av de problem som orsakas av länder med stora underskott och hjälpa att främja stabiliteten” sade Kotte. Även om många ekonomer har påpekat att den ekonomiska krisen berodde på ett icke fungerande monetär system fastställd av Bretton Woods avtal, hittills har ingen större institutionen, däribland G20, föreslagit något alternativ.

Denna censurerade nyhet togs fram av en undersöknings arbete gjort av Nicole Fletcher, Sonoma State University, Krystal Alexander, Indian River State College, och Bridgette Grillo, El Diablo Valley College. Den har bekräftats av forskarna Ronald Lopez, Sonoma State University, Elliot D. Cohen, Indian River State College, och Mickey Huff, det Diablo Valley College.

 

 

Redaktionens anmärkning:

Ernesto Carmona är chilensk journalist och författare, styrelseledamot i Journalists Association och den internationella juryn för Project Censored.