Dollarns dagar är räknade

Den amerikanska valutan har sina dagar som valutareserv och huvudvaluta för internationella transaktioner räknade. Det finns en ökande medvetenhet om att världens centralbanker stödjer direkt det kriminella amerikanska finansiella systemet genom att överlåta sina reserver i utbyte mot statsobligationer och andra papper.