Den andra tredjedelen av Ramadan: förlåtelsens 10 dagar

Sheikh Kamaluddin Ahmed – New Muslims

Vår profet, fred vare med honom, nämnde i en hadith att Ramadan har tre delar: den första tredjedelen är barmhärtighet,
den andra är förlåtelsens del och de sista tio dagarna är frälsningen från elden. Alhamdulillah, genom Allah den
Allsmäktiges barmhärtighet har vi slutfört de första tio dagarna av Ramadan.

Många av oss har, i början av Ramadan, mycket entusiasm, men det försvinner när vi går in i mitten av månaden och
plötsligt när vi når de sista tio dagarna på jakt efter Allmaktens Natt får vi igen den entusiasmen vi hade förlorat.

Detta är märkligt om vi tänker efter, det är under dessa tio mellandagarna vi verkligen borde öka vår passion eftersom
de är förlåtelsens tid. Och det här är ett sätt för oss att förstå hur Allah ger oss Hans barmhärtighet under de
första tio dagarna, det är genom Hans barmhärtighet Allah tillåter oss att fasta, även om vi inte förtjänar denna
Ibadah. Under de första 10 dagarna tillåter oss Allah genom Sin barmhärtighet att öka våra goda gärningar, vår
dyrkan, även om vi inte förtjänar det. Och det är nu i den andra tredjedelen, när dessa goda gärningar eller
dyrkhandlingar blir ett medel för oss att förtjäna Hans förlåtelse. Och detta är vad Ramadan är, ett annat
tillfälle som Allah ger oss för att förlåta oss våra fel.

Vi har tillbringat de första 10 dagarna av Ramadan med att förtjäna Allahs förlåtelse. 10 dagar av fasta, 10 dagar
av Tarawih, 10 dagar utan att begå fel. Allah är så Barmhärtig att om någon som har begått många fel lever bara 10
dagar som Allahs tjänare, har de närmaste 10 dagarna av förlåtelse, för det är i denna andra tredje del som varje
dag och varje natt ökar Allah förlåtelsen.

Hela Ramadan systemet vi pratar om är därför till förlåtelse:

– Helvetets dörrar stängs, Paradisets dörrar öppnas.

– Djävulen kedjas fast.

– Fastan disciplinerar vår nafs.

– Vi befinner oss i en tillstånd av ibadat för 14, 15 och till och med 18 timmar om dagen.

– Vi gör tarawih bönen på natten.

Och allt detta bara för att få Allahs förlåtelse.

Så, det vi bör gör nu är att börja dessa tio dagar med en förnyad entusiasm och med önskan att söka Allahs förlåtelse.
Det är därför som Allah säger i Koranen:

dem undantagandes som visar ånger och gör bot och bättring och klarlägger [sanningen]; deras ånger vill Jag ta emot –
ja, Jag är Den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige.
(2:160)

Allah, säger om sig själv, jag är at-Tawab och Ar-Rahim.

At-Tawabs första betydelsen är den som accepterar taubah från de människor som vänder sig till Honom. Taubah innebär
att vända sig med ånger till Allah, att lämna bakom sig okunnigheten och gå mot visdomen, att lämna den felaktiga
vägen och följa vägledningen, att komma ifrån Ghaflah, att ha ett frånvarande sinne, och vända sig istället mot dhikr,
minnet av Allah. Och at-Tawab betyder att Allah accepterar den personens taubah.

Den andra betydelsen av at-Tawab är relaterad till oss, vi är at-Taaib, de som vänder sig till Allah. At-Tawab betyder
att Allah vänder sig till oss. Precis som den person som gör taubah vänder sig till Allah vänder sig Allah till den
person som vänder sig till Honom.