Att tänka om den egyptiska revolutionen

Khalil al Anani – Al Hayat

Nyligen firades den tredje årsdagen av revolutionen den 25 januari med mer misslyckande, förtvivlan och division än
framgång, enighet och hopp. Det är den tredje årsdagen av revolutionen och de flesta av de ledare som ledde den är i
fängelse eller i fångläger, som Ahmad Maher, Mohamed Ade, Alaa Abdelfattah bland andra, eller var tvungen att lämna
landet i frivillig exil eller lever isolerade i Egypten som dussintals unga islamister som har inte bara förlorat sina
ledare, men också tro på revolutionens rättfärdighet och nyttan av demokrati som användbart verktyg för förändring.

Vi har kommit till den egyptiska revolutionens tredje årsdag efter att den har gjort en vändning på 360 grader och vi
är tillbaka på ruta ett, som före den 25 januari. Den polisiära staten har återvänt med full kapacitet, med sina
bästa representanter, med stöd av median som saknar professionalism och etisk ansvar, medan arméns generaler styr
landet på nästan alla område med stöd av en politisk elit som har förlorat allt sunt förnuft och verkar beredd att
offra samhällets friheter och rättigheter för att dölja sitt misslyckande, eftersom de inte har kunnat hitta ett
övertygande alternativ efter islamisternas misslyckande.

Vi firar revolutionens tredje årsdag utan att ha ställt inför rätta någon av de ansvariga i den tidigare regimen med
Hosni Mubarak för deras synder mot nationen, varken för korruption eller för mord. Samtidigt fortsätter man välkomna
många korrupta affärsmän och banar vägen för och omfamnar dem igen under parollen ”gamla synder är begravda.” Som om
revolutionen inte hade ägt rum, som om regimen inte hade störtats.

Vad som är värre är att symbolerna för Mubaraks regim har förvandlats till de nya revolutionära som delar ut intyg om
patriotism efter eget tycke och hämnas på alla som deltog i revolutionen den 25 januari.

Vi firar den egyptiska revolutionens tredje årsdag med landets nya konstitution som antogs under parollen ”Den som
inte är med oss är emot oss” eftersom att rösta mot konstitutionen har betraktats som att strida mot staten och
samhället. Denna konstitution utarbetades av en kommitté som skrev sina artiklar utifrån logiken i avtalen mellan
maktcentrum politiska krafter som bildas under perioden efter den 3 juli förra året.

Den egyptiska revolutionen har misslyckats med att befästa och stärka sin logik i dessa tre år. Alla har gjort fatala
misstag som var tillräckliga för att frångå från dess principer och mål. Kanske revolutionens otur ligger i att de som
kom till makten under de senaste tre åren inte hade tillräckligt revolutionär kapacitet för att rensa och rena de
statliga institutionerna från Mubaraks korruption och omstrukturera den med en solid grund väg för en livskraftig
demokratisk omvandling. De reaktionära och konservativa krafterna i allians med den gamla regimens institutioner har
lyckats avsluta revolutionen, förvränga dess bild och frysa dess aktivism.

Men, det fullbordade misslyckandet av detta skede av den egyptiska revolutionen inte nödvändigtvis betyder dess slut
eller försvinnandet av anledningen som var den främsta orsaken som satte igång det för tre år sedan. Inte heller
innebär det nödvändigtvis framgången för den nya/gamla regimen som en del försöker åter etablera. Tvärtom, försöket
att rekonstruera den gamla auktoritära regimen kan återuppliva den egyptiska revolutionen och återtända lågan.

Sociologerna som studerar de över 40 revolutioner under 1900-talet, nämner några orsaker som kan återuppliva
revolutioner. Till exempel Jeff Goodwin, en av de viktigaste forskare av sociala rörelser, anser att det finns fyra
huvudsakliga skäl tillräcklig starka för att åter tända revolutionens låga. Det första skälet är att man antar
impopulära ekonomiska och sociala politik. Något som kommer att hända i Egypten mot bakgrund av den ekonomiska politik
som staten förde under de senaste två decennierna och som var den främsta anledningen till att revolutionen bröt ut
för tre år sedan. Genomförandet av radikala ekonomiska reformer såsom borttagande av subventioner och ekonomins
liberalisering kommer att öka de sociala och klass spänningar som representerar kärnan i revolutionen.

Det andra skälet är den fortsatta eliminering och uteslutning politiken av inflytelserika rörelser och sociala
sektorerna i det offentliga livet. Något som är nu uppenbart och genomförs på ett godtyckligt sätt utan motstycke
eftersom den 3 julis regim insisterar på att ta bort och utesluta från den politiska scenen alla föreningar och
folkrörelser för att stärka sin kontroll och tvinga sin vision på dem. Detta kan leda till att dessa rörelser satsar
på allt som är revolutionär, nya metoder för motstånd och utmana makten som bolsjevikerna i Ryssland och kommunisterna
i Kina gjorde i början av förra århundradet, liksom Kuba och Iran under sextio- och sjuttiotalet.

Det tredje skälet är växande våld och förtryck mot folkrörelser och organisationer. Det skulle öka radikaliseringen
av revolutionära rörelser och driva en del av dem att ta till vapen och våld för att försvara sig mot statligt
förtryck.

Det fjärde skälet är försvagningen av det logistiska och säkerhets kapacitet hos de institutioner som utövar förtryck.
Det skulle driva det revolutionära trycket att öka sina krav att bli hörd och påbörja förhandlingar med dem.

Det är inte nödvändigt att det egyptiska fallet uppfyller alla dessa faktorer, eftersom försöket att få slut på
revolutionen med auktoritära medel och utan politiska, ekonomiska och sociala reformer är dömda att misslyckas på
längre sikt. Det verkar som bristen på visioner och fantasi hos den nuvarande politiska makten är droppen som orsakar
dess undergång. Å ena sidan verkar det som att den nuvarande ordningen kan inte kontrollera ilskan under ytan som kan
explodera när som helst. Å andra sidan, verkar det som att de inte kontrollerar alla grupper och organisationer som
kan fungera som ett bra bränsle för en revolutionär våg som kan komma i framtiden.

Det är sant att det finns en social massa som fortfarande tar avstånd från förändring ser det som en faktor för
instabilitet, men maktens begränsade kapacitet för att köpa massornas tillfredsställelse, å ena sidan, och dess
minskande kredibilitet, å andra sidan, kan vara början på ett nytt kapitel i den egyptiska revolutionen som kan bli
våldsammare och smärtsammare, något som ingen önskar sig.