Adab al-Islam, Islamisk moral och beteende

Mariam Kanjah

Trots att klädedräkten är en viktig del av ens personlighet, förblir den enligt Islam bara ett medel. Den blir och får
aldrig bli ett ändamål i sig själv. Syftet med denna är att täcka och skydda människans kropp mot värme, kyla mm. Mode är
något som inte ska existera för sin egen skull såsom är fallet i västvärlden idag. En muslims klädedräkt är rent
funktionalistisk och ska alltid följa vissa riktlinjer och uppfylla vissa krav. Dessa riktlinjer och krav kan gälla
generellt eller specifikt!

Av de generella principerna är följande bland de allra viktigaste:

 1. En muslim ska inte klä upp sig för att skryta med sitt välstånd eller väcka avund eller beundran hos andra. Detta
  utvecklar bara känslor av arrogans. Muslimer ska naturligtvis kunna klä sig fint till fest, men en klar markering mellan
  syfte är nödvändig här. En muslim klär sig enkelt och ödmjukt till vardags och använder inte alltför dyrbara material om
  det finns billigare alternativ. Muslimer ska inte skapa klyftor mellan olika sociala grupper med hjälp av kläder som
  statussymboler.
 2. Muslimer ska inte härma andra nationer i sitt sätt att klä sig. De ska inte utmärka sig med hjälp av kläder och inte
  härma icke-muslimer.
 3. Huruvida kläderna är nya eller gamla är mindre viktigt. Huvudsaken är att kläderna är rena, sitter bra och är bekväma.
 4. Uniformer är helt i sin ordning för att visa vilken yrkesgrupp man tillhör utom när det gäller religiösa lärda. De
  ska inte utmärka sig genom uniform och därmed efterlikna någon sorts prästerskap.
 5. Skillnaden mellan mäns och kvinnors kläder ska vara märkbar och ingen man får använda kvinnokläder eller tvärtom.
 6. För män gäller dessutom följande:

 7. Sidentyg, brokad eller material blandat med silke är förbjudna för män. Endast när medicinska skäl föreligger kan en
  man ha kläder av siden.
 8. Att imitera sådana klädedräkter som är specifika för vissa icke-muslimska grupper är förkastligt.
 9. En mans dräkt ska alltid täcka kroppen mellan naveln och knäna. I sitt val av sportkläder eller baddräkt ska en
  muslimsk man hålla detta i minne. Kläderna ska inte heller vara åtsittande, genomskinliga eller på annat sätt utmanande.
 10. En muslimsk man bör också använda huvudbonad.
 11. För en kvinna gäller följande riktlinjer:

 12. En muslimsk kvinna ska inte imitera icke-muslimska kvinnor i sin klädedräkt. Muslimska kvinnor ska sträva efter en
  enhetlig kulturell identitet med sitt sätt att klä sig.
 13. En muslimsk kvinna ska täcka hela sin kropp förutom ansikte och händer. Ingen del av hennes dräkt ska vara
  genomskinlig eller åtsittande eller på annat sätt utmanande.

Med hjälp av kläderna visar en muslim sin underkastelse inför Guds vilja. Många har beskyllt Islam för att innehålla för
många detaljer som möjliggör hyckleri, men jag hävdar bestämt att det inre ljuset som kommer av en fast tro och
övertygelse, strålar ut över hela ens väsen. Det är inte kläderna som gör muslimen och den som nyligen konverterat ska
inte oroa sig för sina kläder först. Insikten om klädernas betydelse växer fram med tron, Insh’Allah.

Ur Salaam, 5/1998, Sida 10-12