Israel har redan förlorat slaget i Gaza

Hamas och Israel

De enda prestationerna Israel kan skryta med är fler krigsförbrytelser, folkmord, massmord på barn och kvinnor, förstörelsen av civil infrastruktur och krossandet av alla aspekter av livet i Gazaremsan. Samtidigt visar det palestinska folket de mest exceptionella exemplen på tålamod, motståndskraft, patriotism, fäste vid sitt land och ovillkorligt stöd för motståndet. Och absolut tillit och tro på den Allsmäktige. Det är kanske det senare som skrämmer deras fiender mest.

Hur Israel vände världsopinionen mot sig själv

Israels propaganda

Under sin nuvarande militära offensiv mot palestinierna i Gazaremsan, där omkring 20 000 redan har dödats, har Israel utplacerat ett aldrig tidigare skådat antal individer som arbetar dag och natt på sociala medier runt om i världen för att driva sin ”självförsvars”-berättelse. De täcker inte bara händelserna den 7 oktober, utan också framstegen i frontlinjen, eftersom dess armé av uniformerade terrorister fortsätter att utplåna enklaven.

Behandla julen med respekt

Jul

Julen är en bra tid att närma sig sina grannar. Vi bör dock inte glömma att ”närma sig” inte betyder ”predika”. Dawa kan inte göras på ett oförskämt sätt. Allah säger i Koranen: KALLA [människorna, Muhammad] med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt; din Herre vet bäst vem det är som avviker från Hans väg och Han vet bäst vem det är som följer Hans ledning. (Koranen, 16:125).

Ett meddelande till de arabiska ledarna: er tystnad låter mer än bomberna

Arab förbundet

Ordföranden för Internationella Rödakorskommittén kritiserade nyligen det internationella samfundet för dess moraliska misslyckande när det gäller att ta itu med den pågående humanitära krisen och bombardemangen av Gaza. Mirjana Spoljarics uttalande upprepade FN:s generalsekreterare António Guterres känslor som i maj 2021 förklarade: ”Om det finns ett helvete på jorden, är det barnens liv i Gaza.” Spola nu fram till den 21 december 2023, som markerar den 76:e dagen av det pågående folkmordet på det palestinska folket.