Israel har redan förlorat slaget i Gaza

Sayid Marcos Tenório – Middle East Monitor

 

USA:s tidigare utrikesminister och nationell säkerhetsrådgivare Henry Kissinger, som nyligen dog vid 100 års ålder, sa i en intervju om USA:s nederlag i Vietnam 1969 att medan amerikanerna utkämpade ett militärt krig, utkämpade vietnameserna ett politiskt krig. Krigsförbrytaren upprepade också att ”Medan den amerikanska armén sökte fiendens fysiska slitage, syftade motståndarna på vår psykologiska utmattning.” Han avslutade med att konstatera att USA hade tappat en av gerillakrigets grundläggande maximer ur sikte:

Krigaren vinner om han inte förlorar, den konventionella armén förlorar om den inte vinner.

Efter mer än 70 dagar av strider mellan det palestinska motståndet och de ironiskt namngivna israeliska ”försvarsstyrkorna” passar denna kommentar från någon med erfarenhet av många ockupations- och våldtäktskrig perfekt in i verkligheten av striderna i Gazaremsan och nederlaget av ockupationsmakten.

Den sionistiske premiärministern och krigsförbrytaren Benjamin Netanyahu förklarade att Israel skulle använda all sin militära styrka och snart förstöra Hamas. Israels folkmordskrig mot det palestinska folket på Gazaremsan har sett att apartheidstaten använder alla typer av vapen och ammunition till sitt förfogande förutom kärnkraftsalternativet, eftersom den urskillningslöst bombar skolor och sjukhus skyddade av internationell humanitär lag och annan civil infrastruktur. Ändå har den misslyckats med att uppnå sina mål, särskilt förintandet av det palestinska motståndet.

Allt detta och mycket mer händer med stöd från USA, Storbritannien och vissa europeiska länder, inför världens ögon. Det avslöjar det internationella samfundets och FN:s oförmåga att göra vad som helst för att stoppa detta folkmord på grund av USA:s arrogans och dess fräcka användning av vetot i FN:s säkerhetsråd.

Det palestinska motståndet fortsätter att bestå, slår hårt och tillfogar den sionistiska fienden betydande förluster. Hamas och Islamiska Jihads militära vingar – Al-Qassam-brigader respektive Al-Quds-brigader – är vältränade för att operera inom Gaza, den typ av terräng där israeliskt luft stöd och artilleri förlorar sin effektivitet eftersom de inte kan attackera utan att äventyra sina egna soldater på marken.

Kissinger hänvisade till att USA utkämpade ett militärt krig i Vietnam, medan vietnameserna utkämpade ett politiskt krig. När det gäller Gazas krigare finns det också en stark islamisk komponent som många i väst inte bryr sig särskilt mycket om: martyrskap.

Detta är ett av islams viktiga begrepp, och det gäller inte bara uppoffringen och överlämnandet av ens liv till förmån för kollektivet, den islamiska ummah. Enligt islam är en martyr (Shaheed) någon som lider och dör för en rättvis och legitim sak. När det gäller Gaza är det de som dör i kampen för att rädda sina bröder och systrar från israeliskt förtryck och befria Palestina från dess brutala militära ockupation.

I detta sammanhang är martyren framför allt en mujahideen eller fedayeen, en palestinsk motståndskämpe, en muslim som är villig att offra sitt liv för en sak som bygger på rättvisa och kampen mot förtryck. I Koranen sägs det: Och betrakta inte dem som fallit i kampen för Guds sak som döda. Nej, de lever [och] Gud sörjer för dem. (Koranen 3:169)

Under århundradena har det palestinska folket gett tusentals martyrer till befrielsens sak, i strider mot korsfarare, romare, perser, ottomaner, britterna och, under de senaste 75 åren, sionistiska judar som kommit från Europa för att införa ett kolonialt projekt i Palestina baserat på judisk överhöghet.

Den historiska ledaren för Palestinas befrielseorganisation (PLO), den bortgångne Yasser Arafat, dödades av Polonium-210-förgiftning den 11 november 2004 i Paris. Han påstod sig vara en palestinsk soldat som var villig att söka martyrdöden, som skulle använda sin pistol för att försvara inte bara sig själv utan också alla palestinska barn, kvinnor och män. Arafat frågade alltid sina kamrater: ”Finns det någon i Palestina som inte drömmer om martyrskap?”

Andra martyrer är vördade av palestinier, som Sheikh Ahmad Yassin, en av grundarna av Islamic Resistance Movement (Hamas), som blev martyr i ett riktat mord av Israel i Gaza den 22 mars 2004. En israelisk attackhelikopter avfyrade en missil på honom när han lämnade moskén i sin rullstol. Nio andra palestinier dödades tillsammans med honom.

De palestinska motståndsgruppernas prestationer sedan den 7 oktober har överraskat Israel och världen, inte minst de militära och tekniska framstegen för deras styrkor. Men framför allt annat fortsätter deras kämpar att behålla sitt mod och vilja att dö för saken, att vara martyrer. Detta ger dem ett försprång i detta krig, detta jihad mot förtryck. De sionistiska soldaterna, å andra sidan, är inte bara rädda och moraliskt korrupta, utan också oförmögna att möta de palestinska krigarna på nära håll.

Israel har redan förlorat kampen om den allmänna opinionen runt om i världen, den sionistiska ockupationsstatens impopularitet växer dagligen. Det ökande antalet offer bland israeliska soldater visar att Hamas inte är en besegrad fiende, utan en motståndskraftig motståndare som dikterar villkoren i förhandlingar med dem som har lovat att förstöra rörelsen.

De enda prestationerna Israel kan skryta med är fler krigsförbrytelser, folkmord, massmord på barn och kvinnor, förstörelsen av civil infrastruktur och krossandet av alla aspekter av livet i Gazaremsan. Samtidigt visar det palestinska folket de mest exceptionella exemplen på tålamod, motståndskraft, patriotism, fäste vid sitt land och ovillkorligt stöd för motståndet. Och absolut tillit och tro på den Allsmäktige. Det är kanske det senare som skrämmer deras fiender mest.

Palestina kommer att vinna eftersom, som Kissinger sa, ”Krigaren vinner om han inte förlorar, den konventionella armén förlorar om den inte vinner.”