Ett meddelande till de arabiska ledarna: er tystnad låter mer än bomberna

Dr Lydia Wazir – Middle East Monitor

 

Ordföranden för Internationella Rödakorskommittén kritiserade nyligen det internationella samfundet för dess moraliska misslyckande när det gäller att ta itu med den pågående humanitära krisen och bombardemangen av Gaza. Mirjana Spoljarics uttalande upprepade FN:s generalsekreterare António Guterres känslor som i maj 2021 förklarade: ”Om det finns ett helvete på jorden, är det barnens liv i Gaza.” Spola nu fram till den 21 december 2023, som markerar den 76:e dagen av det pågående folkmordet på det palestinska folket.

Ett gemensamt uttalande från 48 människorättsorganisationer från åtta arabländer, skrivet i oktober, lyfte fram det internationella och arabiska misslyckandet med att förhindra förintelsen av det palestinska folket. Därav detta meddelande till de arabiska ledarna, vars tystnad låter mer än bomberna.

Särskilt Arabförbundet har misslyckats med att ta itu med blockaden av Gaza och Israels användning av svält som en metod för krigföring, vilket utgör ett krigsbrott och brott mot mänskligheten. Trots att Arabförbundet utfärdade en svag resolution den 11 oktober har inte Arabförbundet presenterat en enad arabisk hållning om krigsförbrytelserna, inklusive den avsiktliga svälten av palestinier i Gaza. Den har ännu inte tagit något initiativ för att utfärda en FN-resolution eller rekommendation om vapenvila, eller ens öppna humanitära hjälpkorridorer. Dessutom har den palestinska myndigheten i Ramallah övergått till ett verktyg för ockupationen, som saknar legitimitet och begränsar rättigheter och friheter på den ockuperade Västbanken.

Till ledningen för den palestinska myndigheten säger jag detta: ni har övergett ert eget folk. Det är skamligt.

När bomberna fortsätter att falla, och barnskriken ekar genom Gazas krossade gator, kvarstår en angelägen fråga: varför finns det denna öronbedövande tystnad från arabiska ledare? Inför palestiniernas upprörande svåra situation är frånvaron av något ramaskri från dem som kan åstadkomma förändring nedslående. Uppväger politiska ändamålsenligheten och makten det palestinska folkets legitima sak? Är dessa intressen mer värda än deras liv, värdighet och mänsklighet?

Palestinierna befinner sig omgivna av motståndare som är likgiltiga för mänskligt liv och moralisk integritet. När världen tittar på deras obevekliga lidande – folkmordet utspelar sig i realtid på sociala medier – dyker en skrämmande fråga upp: vem är näst på tur att bli övergiven när de är i desperat nöd?

Det är avgörande att överväga följderna av att anpassa sig till enheter som saknar medkänsla och saknar moraliska, etiska och humanitära principer. Idag är det palestinierna; I morgon kan det vara vem som helst som inte längre tjänar USA:s intressen, det sionistiska kolonialistiska nybyggarprojektet eller västvärlden. Låt det palestinska folkets kamp tjäna som en varnande berättelse för arabvärlden, ett bevis på kostnaderna för tystnad och passivitet.

När folkmordet utspelar sig, och antalet dödade barn och kvinnor ökar, måste arabiska ledare låta tyngden av deras tystnad vila tungt på deras individuella och kollektiva samvete. Det är dags att överskrida politiska beräkningar och stå upp för mänskligheten. Ekot av ångestfyllda rop kommer att dröja kvar som spökande påminnelser om den plikt de har valt att försumma. Folket kommer inte att glömma denna passivitet, och om demokratiska val någonsin tillåts är deras dagar vid makten räknade.

Israels kriminella ockupation har tillfogat decennier av omätlig smärta för Palestina och dess folk, och situationen kan inte lösas enbart genom en vapenvila. Det palestinska folkets enda ”brott” är deras vägran att acceptera Israels brutala militära ockupation. Apartheidstatens förmåga att agera ostraffat måste upphöra. Tystnad inför så många offer och så mycket förstörelse är oacceptabelt. Det kan inte finnas någon neutralitet; att hävda något annat är att stå med förtryckarna. Våld och hat mot oskyldiga palestinska civila, bevittnat av hela världen, trotsar villkoren i FN-stadgan. Om mänskliga rättigheter inte gäller palestinier så gäller de ingen.

Inaktivitet, tystnad och moraliskt misslyckande kommer att få återverkningar. Världen sänder ett mycket oroande budskap till framtida generationer.