Islam i Europa: utmaningar och alternativ (I)

Även om Islam har många uttryck i Europa och sammanför olika grupper som invandrare, andra generations invandrare, europeiska konvertiter, mm. … i den här artikeln kommer jag att behandla endast islam i sin invandrarversion eftersom de andra versionerna kräver särskild behandling på grund sina egenheter som vi lämnar till en annan gång.

Islam i Europa: utmaningar och alternativ (II)

Det finns en brist på intresse hos medierna både statliga och privata till allt som berör den internationella informationen, och när man tar upp dessa frågor är de partiska, kortfattade och ofta förvrängda, så att medborgarna inte kan förstå denna verklighet och får en känsla av att dessa konflikter inte har någon lösning och därför inte behöver man slösa tid och kraft att försöka förstå dem.

Pierre, Djemila, Dominique … och Mohamed

Hur skulle jag förklara för dig vita kvinna att jag inte har någon annan lösning? Jag är vid ett vägskäl och vinden knuffar mig mot mina egna. Jag är tvungen att uttrycka min solidaritet med männen. Hur kan man förklara detta för vita kvinnor? Och speciellt feminister. De som har kämpat för att få accepterad behovet av icke-blandade grupper för att få till uppkomsten av feminismen som ett politiskt projekt.