Islam i Europa: utmaningar och alternativ (I)

Ali Mesnawi – Mas De Una Voz

 

Även om Islam har många uttryck i Europa och sammanför olika grupper som invandrare, andra generations invandrare, europeiska konvertiter, mm. … i den här artikeln kommer jag att behandla endast islam i sin invandrarversion eftersom de andra versionerna kräver särskild behandling på grund sina egenheter som vi lämnar till en annan gång.

Innan man går in helt i ämnet vore önskvärt att göra en introduktion för att placera oss i den historiska ögonblick vi lever i och blir medvetna om hur viktigt det är att bygga en samlevnads kultur i vår nationella och europeiska miljö.

Om vi fokuserar på de frågor som påverkar förhållandet mellan islam och väst, det första vi kan citera är den arabisk-israeliska konflikten så långt ifrån att hitta en lösning, flyter den varje dag längre bort från en rättvis och varaktig fred.

Försämringen av Europas image i världen som en pionjär och förkämpe för mänskliga rättigheter är ett bekräftat faktum för alla opartiska observatörer. Denna nedgång inleddes sedan en lång tid tillbaka, men processen påskyndades betydligt sedan 2001 med det berömda tragiska attentaten den 11 september, sedan kriget i Afghanistan, ockupationen av Irak med en tvetydig attityd bland de europeiska regeringarna med undantag för Frankrike och Tyskland.

EU:s inställning till det smutsiga kriget mot terrorismen som aldrig var i relation till de verkliga förhållanden, ofta med att blunda eller se åt andra hållet och ibland i samarbete om tydligt olagliga handlingar riktade mot misstänkta terrorister. Deras attityd gentemot invandrarna där de verkar har gett efter för kraven från de mest reaktionära fraktioner i samhället, ofta genom att sätta först politiska intresse under val period framför försvaret av rättvisa och mänskliga rättigheter och kanske var det senaste krig mot Gaza och den israeliska flottans agerande mot Frihetsflottan droppen som fick bägaren att rinna över när det gäller miljoner människors tålamod världen över, som såg Europa som ett riktmärke för mänskliga rättigheter och friheter.

Världen har gått in i en recession utan motstycke sedan 1929 krisen vars följder har ännu inte utvecklats fullt ut. Den har begravt stora ekonomiska institutioner och har lett flera länder till konkurs och hotar andra som ett Damokles- svärd som tvingar dem att ta till drastiska ekonomiska åtgärder som orsakar en alarmerande social oro. Problemet med ekonomisk kris i länder vars medborgare ser ekonomin som ryggraden i deras existens är att vilken störning som helst av det samma resultera i stora sociala konflikter där man alltid skyller det på de som betraktas som de ”andra”, de som kommer utifrån för att njuta av den rikedom som faktiskt är redan knapp.

Å andra sida i Medelhavets södra strand och i den arabiska världen i allmänhet bevittnar vi en revolution (jag föredrar att använda termen revolution i singularis eftersom jag tror att dessa proteströrelser svarar på samma orsak och ligger i samma moraliska ramar, med samma sociala logik och även använder samma modus operandi) som helt förändrar inte bara den politiska och sociala verklighet i dessa länder, men tvingar fram en ny verklighet i världen och en ny sociopolitiska etik som bygger på den universella upproriska andan och ickevålds logik. I länder där denna revolution har kommit till stånd och även i andra där det inte har nått sitt fulla uttryck, har folkets fria val lett till att islamistiska partier har fått makten, partier som har mognat och anpassat sig till de nya omständigheter och satt igång politiska projekt som bygger på måttlighet och respekt för friheter.

Med de islamistiska partier uppstigning till makten i arabländerna har Europa ett gyllene tillfälle att reda ut sina relationer med den islamiska världen, eftersom de kommer att inse att det islamiska projektet inte behöver vara ett hot mot EU: s intressen och genom denna positiva relation kan också förbättra sin förvrängda idé om islam själv.

Dessutom kommer det att förbättra levnadsvillkoren på såväl den politiska, sociala och ekonomiska plan på grund av inrättandet av demokratiska regimer i Medelhavets södra strand vilket kommer att resultera i en minskning av migration till Europa från dessa länder förutom förbättrade ekonomiska förbindelser med länder som kommer att förbättra sina egna villkor på alla nivåer och kan även bidra till utvecklingen av Afrika söder om Sahara.

Efter den nyliberala högerns rungande misslyckande i sin hantering av internationella konflikter är avgörande att förena sina krafter i en ny politik baserad på förståelse och dialog som kan leda till en förbättrad levnadsstandard både regionalt och internationellt.

Som nämnts tidigare vi kommer att fokusera på relationerna mellan västerländsk kultur och islamisk kultur i vårt samhälle eftersom det är den mest kontroversiella interkulturella området och den som rör ett större antal medborgare.

Vi kommer att tala först om de hinder som finns för samexistensen mellan dessa två kulturer och sedan behandla de nödvändiga åtgärderna för att motverka dessa hinder.