Islam i Europa: utmaningar och alternativ (II)

Ali Mesnawi – Mas De Una Voz

 

Hinder i vägen för samlevnaden

Hinder från västerländska samhällena

  1. Det finns en brist på intresse hos medierna både statliga och privata till allt som berör den internationella informationen, och när man tar upp dessa frågor är de partiska, kortfattade och ofta förvrängda, så att medborgarna inte kan förstå denna verklighet och får en känsla av att dessa konflikter inte har någon lösning och därför inte behöver man slösa tid och kraft att försöka förstå dem. Sedan kommer opinionsundersökningar som visar att människor är ointresserade av dessa frågor och därför ser dessa medier sin inställning moraliskt rättfärdigat och därmed fullbordas cykeln. Detta i fråga om nyhetsprogram, men om vi tittar närmare på politiska analysprogram om internationella frågor, är situationen ännu värre för den enkla anledningen att det inte finns några sådana program förutom att experter på dessa frågor är ett utrotningshotat specimen.
  2. Det råder ingen tvekan om att Hollywood har gett oss oförglömliga stunder men mycket av dess konstnärliga produktion kan ha bidragit till att skapa och forma västvärldens kollektiva fantasi mer än alla västvärldens utbildnings program tillsammans. Men tyvärr är den också den största främjande och spridare av de grövsta stereotyper om muslimer och araber som uppmanar tydlig och uppenbar till främlingsfientlighet och islamofobi på global nivå. Och på det sättet blir dessa begrepp en del av västvärldens främlingsfientliga kollektiva fantasi med alla konsekvenser detta innebär både för uppmuntrande av intoleransen och spänningar i västerländska samhällen, och för motiveringen och ursäktande av krigshandlingarna som begås mot någon muslimskt land. Dessa filmer får irreparabla effekter medborgarnas samvete, särskilt när det gäller barn som saknar kritiskt tänkande och kriterier för att skilja mellan verklighet och fiktion.I denna fråga är kommunikationsmedierna som släpper ut dessa filmer helt inkonsekventa eftersom vid en given tidpunkt kan de komma med information och budskap om tolerans och samexistens mellan kulturer som är knappt några sekunder långa för att omedelbart efteråt visa en Chuck Norris film med den sämsta möjliga smak i vilket visas muslimer och araber som blodtörstiga våldsamma galningar som föraktar andras liv och som dessutom är estetiskt sätt obehagligt. Och filmen tar inte några sekunder i anspråk men två timmar.
  3. Den västerländska mannen lider av en ganska tydlig självfixering och det gör att de anser att deras kultur är kulturen med versaler, medan andra kulturer är bara ett kluster av vanor, vidskepelse och fördomar som inte når rangen av en verklig kultur. Denna idé som ofta ligger bakom den komplexa och okända labyrinten som är människans personlighet kan vara och är en utmärkt grogrund för intolerans. Och när jag talar om intolerans menar jag inte bara marginella grupper som KKK eller nynazister som är bara toppen av ett isberg, utan det som borde oroa oss mer är intoleransen som finns dold i djupet av de vi kallar för respektabla människors personlighet, de som går obemärkt förbi och kan vara akademiker, bankmän, politiker och till och med statsminister.För att illustrera detta med västvärldens självfixering vill jag nämna fallet med den tyska författaren Dietrich Schwanitz som skrev en bok med titeln: ”Kultur: allt du behöver veta.” Denna bok är en sammanfattande sammanställning av praktiskt taget alla höjdpunkter hos den västerländska kulturen på alla områden: litteratur, musik, måleri, filosofi, skulptur, osv. Men problemet är naturligtvis titeln som är en riktig förolämpning med en främlingsfientlig nyans mot alla andra kulturer, med tanke på att allt som finns att veta inom kulturområdet är begränsat till den västerländska kulturen och att i boken inte nämns ett enda verk som inte tillhör den kulturen.

 

Hinder från det muslimska samfundet

  1. Underutvecklings verklighet och tredje världens mentalitet i vilket den islamiska världen befinner sig gör det svårt att få en positiv bild av den islamiska kulturen hos sin västerländska samtalspartner och detta gör att västvärlden förväxlar en konjunkturbunden social eftersläpning med något strukturell medfödd och inneboende i den islamiska kulturen. Effekten av detta faktum bekräftas av den stora spridningen av de klichéer som cirkulerar om islam vilket ger upphov till en effekt av positiv feedback mellan de båda faktorerna så att ju mer negativ uppfattning av verkligheten desto starkare bekräftelse av klichéer och fördomar om den islamiska världen och tvärtom.
  2. Okunskap och fördomars fenomen är ömsesidig. Det är ett faktum att i den islamiska världen finns också förutfattade missuppfattningar om den västerländska världen som tenderar att homogenisera bilden av västerlänningarna som fiender till islam och förväxlar de västerländska regeringars position om de mest akuta frågor som rör den islamiska världen med medborgarnas eller samhällets olika civila organisationers position. Kunskapen om den västerländska kulturen är ibland ytlig och partisk men den är inte är lika uttalad som på den andra sidan i förhållande till den islamiska kulturen av en mycket enkel anledning, nämligen västvärlden har mer kraftfulla och sofistikerade media för att främja sin kultur.
  3. Bristen på demokratiska traditioner i muslimska länder gör att den invandrade muslimska befolkningen visar lite intresse för att delta i politiken och i civila samhällets organisationer i värdländerna. Denna attityd ökar invandrares marginalisering och också misstron mot honom från resten av befolkningen som uppfattar honom som en individ som inte bryr sig om de problem som påverkar samhället som välkomnar dig. Detta resulterar i en självmarginalisering och försöket att ta sin tillflykt inom sitt eget samhälle där de känner sig säkra och där man kan upprätthålla ett personligt förhållande som han anser mer tillfredsställande.

 

Fortsättning kommer med ett tredje och sista del