Zakaat el-Fitr

IIF:s Redaktion


Betydelse

Zakaat el-fitr blir också kallad för sadaqat el-fitr. Ordet fitr kommer från ordet iftar, vilket vi använder när vi
refererar till att bryta fastan och ordet har samma rot som futoor vilket betyder frukost. Zakaat el-fitr är namnet
given till välgörenheten som vi muslimer ska betala innan eid bönen som utförs efter Ramadan.

Klassifikation

Zakaat el-fitr är obligatorisk för varje muslim, man eller kvinna, barn eller vuxen, så länge man har råd till det.

Beviset för det är obligatoriskt kan man hitta i sunna, då Ibn Umar återberättade att Profeten (fvmh)
gjorde zakaat el-fitr obligatoriskt för varje slav, fri man, man, kvinna, ung och gammal bland muslimerna: en saa’
torkade dadlar eller en saa’ torkade korn (Bukhari).

Husets överhuvud bör betala den begärda summan för andra familjemedlemmar. Abu Sa’eed al-Khudri sade: ”Från våra unga
och gamla, fria män och slavar, brukade vi ta ur under Allahs Sändebuds livstid en saa’ av säd, ost eller russin”
(Muslim).

Innebörd

Ibn Abbas återberättade att: ”Profeten gjorde zakaat el-fitr obligatoriskt för oss så att de som fastade kunde bli renad
från deras lönlösa handlingar och skamfulla tal (som hade begåtts under Ramadan) och för att de fattiga skulle kunna få
mat. Den som betalar den innan salaat kommer att få den accepterad som zakaat, medan den som ger den efter salaat har
gett sadaqa” (Abu Dawuud, klassad som saheeh av al-Albaani).

Att betala zakaat lär muslimerna generositet och högre moral, det är ett sätt att visa Allah lydnad och tacksamhet.

Villkor

Zakaat el-fitr är endast obligatoriskt under en viss tid. Om man missar tiden utan en giltig anledning har man syndat
och kan inte gottgöra det. Denna välgörenhet är obligatorisk från solnedgången på den sista dagen av fastan tills eid
bönen. Men man kan betala den innan denna tidsperiod, då många av sahabah (Profetens följeslagare) brukade betala sadaqat
el-fitr några dagar innan eid.

Naafi återberättade att Profetens (fvmh) följeslagare Ibn Umar (mGvnh)
brukade ge den till dem som accepterade det och folket brukade betala det en dag eller två före eid (Bukhari).

Ibn Umar rapporterade att Profeten beordrade att zakaat el-fitr skulle ges innan folket gick till salaat.

Och Ibn Abbas rapporterade att Profeten sade: ”Den som ger den innan salaat, kommer att få den accepterad som zakaat,
medan den som ger den efter salaat (kommer inte få den accepterad, för den kommer endast att räknas som) vanlig
välgörenhet”. Därför bör man skynda sig till att betala den, även om den blir försenad och endast räknas som ordinär
välgörenhet.

Avgiften

Avgiften för zakaat el-fitr är densamma för alla som har råd, oavsett inkomst. Minimum är en ”saa'” av mat, korn eller
torkad frukt för varje familjemedlem. Nuförtiden kan det vara svårt att hitta fattiga i vissa länder, och då brukar
moskéerna bestämma ett belopp att betala och som ska motsvara en måltid för varje familjemedlem. I år har bestämts
beloppet till 75 kronor per person i Sverige.