Vetenskap och de muslimska länderna – Hur överbrygger man klyftan?

elconfidencial.com

Det muslimska folks vetenskap beundrades i århundraden, men det intrycket vi har idag i västvärlden om dess tillstånd är
ganska dålig. En artikel i Physics World av Jim Al Khalili, professor i kärnfysik teori vid Surrey University tar upp de
frågor som har hindrat den islamiska världens utveckling.

Tillståndet för vetenskaplig forskning i muslimska länder, Islams rika historia av upptäckelser och det som behövs för att
leva en vetenskaps renässans i dessa länder är några av de frågor som författaren diskuterar. ”Det är viktigt att både
muslimer och icke muslimer minns den tid då islam och vetenskap inte var fullständiga främlingar” säger han.

Bara genom att förstå detta enastående förflutna kan man lösa den nuvarande situationen. ”Det är viktigt för att vetenskapen
åter ska blomstra i den islamiska världen, men också som en av de vägar till framtiden där muslimer ser värdet av
vetenskaplig forskning motiverad av nyfikenhet, precis som man gjorde för 1000 år sedan” fortsätter han.

En av de uppgifter som Al Khalili använder i sin argumentation är citats relativa andel (RCI), det vill säga det antal
dokument som citeras av forskare i ett land som en bråkdel av alla de dokument som citeras, dividerat med dess egen andel av
helheten.

Den låga siffran visar, enligt forskaren, vissa muslimska nationers brist på kvalitet i vetenskaplig forskning vilket har
uppmärksammats av den vetenskapliga nyhetstjänsten EurekAlert. Al Khalili jämför denna situation med ”strävan efter kunskap
inspirerad av nyfikenhet och fritt tänkande som utmärkte den islamiska medeltiden.”

Enligt författaren kan denna eftersatthet i forskning i muslimska länder inte längre hänföras till splittringen eller
koloniala situationen. Idag finns en brist på politiskt intresse av att reformera, bekämpa korruptionen och reformera gamla
utbildningsmönster som har visat sig ineffektiva.

IIF: s Redaktion

Länk till Al Khalilis artikeln