Varför tillåter Allah det onda hända goda människor?

Senver Alagic – TMV

 

Många människor ställer frågor som: ”Varför tillåter Gud att dåliga saker händer till goda människor?”, eller ”Alla religioner talar om att älska Gud men se bara på allt ont som händer i den här världen” etc. Här vi har vår Herre Allah, hyllning och ära till Honom, som ger oss visdom och perfekt förklaring genom Koranen.

Varje dag händer någonting hemskt – kanske någon till och med bra. Här har vi en utmärkt förklaring av Koranen om varför ondska finns i den här världen som kan hjälpa oss i vårt dagliga liv och att gå igenom alla svårigheter med lätthet.

[Ja,] på prövningen följer lättnad! (94:6)

Två gånger i denna vackra bok säkerställer Herren över alla världar, den Allvetande och därför Skaparen, för oss att, med varje svårighet finns det lätthet som följer.

Och i slutet av varje tunnel i våra liv finns ljuset – även i ögonblicket för vår död. Den förtvivlan som vi känner är vad Shaytan vill att vi ska känna eftersom det är detta som har fört honom ut ur Jannah.

Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras! Minns Guds välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han lät [viljan till] försoning tränga in i era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder. Ja, Han räddade er från randen av en flammande avgrund! Så klargör Gud Sina budskap för er för att ni skall få vägledning. (3:103)

Vi ska alltid hålla fast vid det här repet oavsett vad. Djävulen vill att vi ska falla i förtvivlan och tappa hoppet så att vi kan ge efter för vårt elände och misslyckas på det test vi har framför oss. Detta är bedrägeri av honom och hans eländiga anhängare.

 

Vår Koranens visdom

Om denna Gud inte var en god och frihetsälskande Gud, skulle du vara som en ängel, utan fri vilja.

Han skapar inte ondska, det är du.

Du använder din fria vilja för att välja om du vill hjälpa en fattig man eller förödmjuka honom för att han är fattig. Allt du gör, gör du för dig själv och till dig själv.

Gud gör inte människorna den minsta orätt, men människorna gör sig själva orätt. (10:44)

Allah känner till alla resultat (om du känner till alla resultat kan ingenting faktiskt överraska dig), Han testar dig och ser hur du kommer att använda din fria vilja att prestera.

Detta liv är till för att dyrka Honom som gav dig livet och som håller dig i det och som ger dig allt det goda som du tar emot och kommer att få i det här livet och Livet Efter detta.

Du kom dit du är gratis, du betalade inte för det.

Våra situationer kan verka värre än andra eftersom du måste växa mer; det är därför alla människor inte har lika chanser (att födas i rika kontra fattiga/missbrukande familjer).

Alla har en unik uppsättning problem att lösa i det här livet och en lika stor chans att vinna den högsta platsen i Jannah.

Läs följande hadith. Det berättades att Abdullah sa: ”Allahs Sändebud sa: ’Ingen kommer att komma in i paradiset som har ens ett senapsfrös tyngd av arrogans i sitt hjärta, och ingen kommer in i helvetet som har ens ett senapsfrös tyngd av tro i sitt hjärta.”

Så, Allah kommer att testa dig i det här livet för att göra dig ödmjuk och redo för Jannah där du i det här livet har en unik möjlighet att bygga, växa och finslipa dina dygder för att bli din natur.

Om du någonsin har haft ett klagomål eller tvivel som: ”Varför kunde inte Gud redan ha gjort oss alla goda och placerat oss alla i paradiset istället för att skicka oss till helvetet och tortera oss?”, kom ihåg: Ja, han kunde ha har redan gjort oss så, men — värdesätter du verkligen de saker som är lätta för dig? Eller skulle du någonsin köra en bil som inte är testad för att se om den tillåter dig att överleva?

Nej, du tar dessa saker för givna. Men om du förlorar dem eller om du måste arbeta för dem, då känner du tillfredsställelsen och du vet hur du ska värdera dem på grund av svett, blod, energi, kamp och lidande du har investerat i det.

Och Allah belönar det med över 10 gånger bättre och mer.

Den som [på Räkenskapens dag] för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem. (6:160)

Och när Guds dom har fallit skall Djävulen säga: ”Gud gav er ett löfte och löftet var sant. Jag har också gett er löften, men jag har svikit dem. Jag hade ingen myndighet över er, men jag kunde kalla på er och [när jag kallade på er] besvarade ni min kallelse. Klandra då inte mig; klandra er själva. Jag kan inte hjälpa er och ni kan inte hjälpa mig. Jag tar avstånd från det [ni förr gjorde, då] ni gav mig en plats vid Guds sida.” Ja, de som begår [sådan svår] orätt har ett plågsamt straff att vänta. (14:22)

Grejen med Jannah är att för den ”fattigaste” personen kommer det att finnas all kraft av alla kungadömen som någonsin har funnits i denna världs historia plus hela universum att njuta av bara för sig själva.

Allt för att vara ödmjuk. Det är därför du testas. Och detta är vår Herres vilja.

 

 

Referenser

Sunan Ibn Majah 59, vol. 1, bok 1, Hadith 59, Nivå: Sahih