Varför muslimer väger lätt i världen idag

Zafarul-Islam Khan – The Milli Gazette

Ingen muslim som lever idag kommer att förneka att samtida muslimer hatas, föraktas och betraktas som bakåtsträvande. Med hänsyn till få
undantag är detta fallet med muslimer, vare sig de lever som majoritet eller minoritet över hela världen. Det är inte så att vi är fattiga
eller outbildade eller för att vi saknar politisk makt. Det finns 58 länder som påstår sig vara ”islamiska” och därmed kvalificerar sig
för medlemskap i Organisationen för islamisk konferens. Ändå kan de inte möta ett litet land, Israel, för att hindra den ena aggressionen
efter den andra mot muslimska länder, eller att tvinga länder som Myanmar och Kina att inte förfölja sina muslimska minoriteter.

Faktum är att rikedom till förfogande för miljontals muslimska individer, företag och stater idag överstiger vad muslimer någonsin ägde
under de senaste femton århundradena. Det finns en armé av välutbildade muslimer, men som människor och samhällen respekteras inte
muslimer.

Den enda anledningen jag kan tänka mig finns bakom denna situation är att vi har förvandlat vår Islam till ritualer. Våra böner, vår
fasta, vår Haj, vår Umrah, vår Zakat och sadaqahs har blivit livlösa ritualer. En gång utanför moskéerna eller vid återkomst från Mecka
och Medina, märks ingen skillnad i vår karaktär. Sådana besök uppmuntrar oss knappast att leva islam i våra verkliga liv i våra hem,
kontor, arbetsplatser, fabriker och på gatan. Vi lever bekymmerslösa som om islam inte ålägger oss några skyldigheter och som om det
aldrig kommer att finnas någon Domedag. Våra liv skiljer sig knappast från dem som inte tror på Islam, om inte värre.

Att omvandla en levande och revolutionär Islam till livlösa ritualer är det direkta resultatet av vår undvikande av Koranen. Idag läser
vi Koranen eller lyssnar på den för thawab (belöning i nästa liv), inte som en källa till vägledning och inspiration, inte som en
vägledning i vårt dagliga individ- eller samhällsliv. Även de som kan arabiska föredrar att lyssna på berömda Koran läsare för att njuta
av recitationen, inte som en guide och källa till inspiration och förmaning. Det är därför vår ädla profet kommer att klaga till Allah på
domedagen: OCH Sändebudet har sagt: ”Herre! Mitt folk ser på denna Koran som något föråldrat [som kan läggas åt sidan].” (25:30) Vilken
allvarlig anklagelse av vår personlighet, vi har lämnat boken som lärde oss och gjorde oss till muslimer, ett samhälle som underkastar sig
Allah. Det är boken som lyfte de barfota arabiska analfabeter vägledare och mästare inom årtionden efter dess första uppenbarelse år 610.

Idag har vi, mitt bland oss, sådana eländiga människor som säger att vi inte ska läsa Koranöversättningen, för de hävdar att du kommer att
bli vilseledd för att du utan vissa ”vetenskaper” (ulum) inte kan förstå Koranen. Verklig konstigt! Dessa ”vetenskaper” existerade inte
under profetens eller följeslagarnas tid eller ens under de som efterträdde dem under de närmaste århundradena. Vanliga följeslagare till
profeten förstod Koranen direkt utan dessa så kallade ”vetenskaper”. De levde den, spred den och erövrade större delen av den kända
världen vid den tiden förstärkta av sin tro och förståelse för detta gudomliga budskap. Någon del av ”Islam” som inte var känd för
profeten, hans följeslagare och de omedelbart följande generationerna (tabi’un, taba ’tabi’in) är inte Muhammeds Islam.

Muslimer i många länder uppmanas idag att läsa och tvingas lyssna på böcker skrivna av människor som läses upp i moskéer istället för
Koranen.

Det är en plikt för varje muslim att läsa och förstå Koranen på arabiska och om han inte kan arabiska, måste han läsa Koranens
översättning som finns tillgänglig på de flesta språk i världen idag. Om du får ett brev från en regeringstjänsteman, kommer du att börja
recitera det (tillawat) om och om igen och antar att du har följt dess instruktioner? Om du inte kan brevets språk kommer du att skynda
dig till någon som kan det. Men en majoritet av muslimerna i dag gör exakt detta, de gör tillawat av Koranen, utan att veta vad de säger.

Muslimer vilseleds att tro att säga Kalimah eller att säga några böner eller läsa vissa kapitel i Koranen är tillräckligt för deras
frälsning i nästa liv. Om vi faktiskt läser Koranen kommer vi aldrig att göra sådana påståenden. Koranen på varje sida uppmanar oss att
tro på Allah och göra rättfärdiga gärningar. Båda två, tro och kontinuerligt görandet av rättfärdiga gärningar, går hand i hand. Många
tror att utan att göra någon rättfärdig handling kommer de att gå in i paradiset medan Allah säger i Koranen att bara att säga goda ord är
meningslöst om de inte åtföljs av goda gärningar (35:10).

Koranen säger att bön (salat) hindrar från obscenitet och avskyvärda gärningar (29:45) men vår bön idag misslyckas med att påverka våra
liv eller karaktär. Koranen säger att du borde spendera Vad som än överstiger dina behov (2:219) medan vår majoritet inte betalar ens
de magra mängderna av Zakat, men ändå spenderar miljoner muslimer överallt enorma summor på sociala tillfällen, de dyraste prylarna och
tävlar om att göra Umrah, om och om igen, medan deras muslimska bröder och systrar svälter i så många delar av världen. Vi gör allt för
att förtjäna Allahs vrede och ändå skyller vi på andra! Det enda sättet för att uppnå vår frälsning är att läsa Koranen, en översättning
om vi inte kan arabiska, och noggrant följa Allahs befallningar i alla delar av våra liv.

Enligt Koranen är denna gemenskap det bästa samhälle som funnits för mänskligheten. Det föreskriver det goda och förbjuder det onda
(3:110). Denna gemenskap har inte vuxit upp för sig själv. Det har fått ett uppdrag att vittna om sanningen inför mänskligheten. För att
genomföra detta uppdrag måste muslimerna och samhällen först återvända till den raka vägen i deras tanke och uppförande. Det är bara genom
att leva med sann islam som de kan bära vittnesbörd inför världen.

Anteckningar:

Författaren, en före detta student från Al-Azhar och Kairo universitet med doktorsexamen i Islamstudier från Manchester University, har
sedan 2010 försökt revidera Abdullah Yusuf Alis engelska översättning av den Heliga Koranen. Den har utvecklats till en helt ny, mest
exakt översättning av den heliga boken på ett enkelt och modernt språk med nya rikliga fotnoter. Det kan komma att publiceras före slutet
av detta år av Pharos Media.