Varför är staden Jerusalem viktig i islam?

Huda – learningreligions.com

 

Jerusalem är kanske den enda staden i världen som anses historiskt och andligt betydelsefull för både judar, kristna och muslimer. Staden Jerusalem är känd på arabiska som Al-Quds eller Baitul-Maqdis (”Den ädla, heliga platsen”), och stadens betydelse för muslimer kommer som en överraskning för vissa kristna och judar.

 

Monoteismens centrum

Man bör komma ihåg att judendom, kristendom och islam alla härrör från en gemensam källa. Alla är monoteismens religioner – tron att det finns en Gud och bara en Gud. Alla tre religionerna delar en vördnad för många av samma profeter som är ansvariga för att först undervisa om Guds Enhet i området runt Jerusalem, inklusive Abraham, Mose, David, Salomo och Jesus – frid vare med dem alla. Den vördnad som dessa religioner delar för Jerusalem är ett bevis på denna delade bakgrund.

 

Första Qibla för muslimer

För muslimer var Jerusalem den första Qibla – platsen dit de vänder sig i bön. Det var många år in i det islamiska uppdraget (16 månader efter Hijrah), som Muhammed, frid vare med honom, fick instruktioner att ändra Qibla från Jerusalem till Mecka (Koranen 2:142-144). Det rapporteras att profeten Muhammed sa: ”Det finns bara tre moskéer som du bör ge dig ut på en resa till: den heliga moskén (Mecka, Saudiarabien), denna min moské (Madinah, Saudiarabien) och moskén i Al -Aqsa (Jerusalem).”

Således är Jerusalem en av de tre heligaste platserna på jorden för muslimer.

 

Plats för Nattresan och Himmelsfärden

Det är Jerusalem som Muhammed, frid vare med honom, besökte under sin Nattresa och Himmelsfärd (kallad Isra’ och Mi’raj). På en kväll berättar legenden att ängeln Gabriel mirakulöst tog profeten från den heliga moskén i Mecka till den yttersta moskén (Al-Aqsa) i Jerusalem. Han fördes sedan upp till himlen för att få visa Guds tecken. Efter att profeten träffat tidigare profeter och ledde dem i bön fördes han sedan tillbaka till Mecka. Hela upplevelsen (som många muslimska kommentatorer tar bokstavligt och de flesta muslimer tror som ett mirakel) varade i några timmar. Händelsen med Isra’ och Mi’raj nämns i Koranen, i den första versen i kapitel 17, med titeln ”Israels barn”.

STOR är [Gud] i Sin härlighet, Han som under natten förde Sin tjänare från den heliga Moskén till den fjärran böneplatsen, vars omgivningar Vi har välsignat, för att visa honom några av Våra tecken; Han är Den som hör allt, ser allt. (17:1)

Denna Nattresa förstärkte ytterligare länken mellan Mecka och Jerusalem som heliga städer och fungerar som ett exempel på varje muslims djupa hängivenhet och andliga förbindelse med Jerusalem. De flesta muslimer hyser ett djupt hopp om att Jerusalem och resten av det heliga landet kommer att återställas till ett land av fred där alla religiösa troende kan existera i harmoni.