Vanliga misstag muslimer gör under Ramadan

Rotimi Agbana – Punch

 

Även om Ramadan betraktas som en helig och andligt betydelsefull månad, kan vissa muslimer oundvikligen göra vissa misstag på grund av olika anledningar.

Ramadan är den nionde månaden i den islamiska månkalendern och anses vara en helig månad för muslimer över hela världen.

Det är en period av introspektion, gemensam bön (salat) i moskén och recitation av den heliga Koranen.

Man tror att Allah förlåter tidigare synder för dem som flitigt observerar fasta och bön i denna heliga månad.

I det här stycket belyser PUNCH Online några vanliga misstag som muslimer kan göra under Ramadan:

 

  1. Hoppa över Suhoor: Vissa individer kanske hoppar över Suhoor (måltid före gryningen), och tror att det kommer att göra fastan lättare. Men Suhoor är avgörande för att ge den energi och hydrering som behövs för att klara dagen.
  2. Att äta för mycket under Iftar: Det är vanligt att människor överdriver mat och dryck när de bryter fastan, vilket strider mot principerna om måttlighet och självdisciplin.
  3. Att försumma andlig reflektion: Ramadan handlar inte bara om att avstå från mat, det är också en tid för ökad andlig reflektion, bön och självförbättring. Vissa individer kan fokusera enbart på de fysiska aspekterna av fastan och försumma de andliga aspekterna.
  4. Överdrivna utgifter för iftar och suhoor: Vissa kan spendera för mycket på överdådiga måltider under Iftar och Suhoor, och missar möjligheten att prioritera enkelhet och bidra mer till välgörande ändamål.
  5. Att inte prioritera böner: Ramadan är en tid för ökad bön och kontakt med Allah. Att försumma eller rusa igenom dagliga böner, inklusive Tarawih (nattböner), är ett vanligt misstag.
  6. Engagera sig i negativt beteende: Ramadan uppmuntrar positivt beteende och självdisciplin. Att engagera sig i skvaller, argument eller negativa handlingar strider mot den heliga månadens anda.
  7. Att enbart fokusera på fysiska handlingar av dyrkan: Även om fysiska handlingar såsom fasta är avgörande, kan det vara ett misstag att försumma de intellektuella och andliga aspekterna av dyrkan som att förstå och reflektera över Koranens lära.
  8. Att inte söka förlåtelse och omvändelse: Ramadan är en möjlighet till självrening och att söka förlåtelse. Vissa individer kan förbise vikten av omvändelse och att söka förlåtelse för tidigare misstag.
  9. Inte planera tid effektivt: Dålig tidshantering kan leda till missade möjligheter till andliga aktiviteter. Genom att planera dagen effektivt kan individer balansera arbete, tillbedjan och andra ansvarsområden.
  10. Att försumma välgörenhet och vänlighet: Ramadan betonar generositet och att hjälpa behövande. Att försumma välgörenhet, vänlighet och samhällstjänst är en vanlig förbiseende.

 

Det är viktigt att komma ihåg att alla är människor och är benägna att göra misstag. Det viktigaste är dock att vara medveten om dessa potentiella fallgropar och sträva efter självförbättring och andlig tillväxt under Ramadan perioden.

Att söka förlåtelse, visa vänlighet och göra en medveten ansträngning för att lyda denna heliga månads principer kan hjälpa individer att sömlöst navigera månaden Ramadan bättre.