En hedervärd väg ut ur medverkan till folkmord finns inte

Svält i Gaza

En hedervärd väg ut ur medverkan till folkmord finns inte. Visst kan regeringar kunna förlita sig på det faktum att Israel hittills har misslyckats med att tillhandahålla trovärdiga bevis för att motivera sina påståenden om att UNRWA-personal var inblandad i intrånget i Israel den 7 oktober. Men folkmord är ett krigsbrott, och svält som ett folkmordsvapen är inte bara ohederligt, utan avsiktligt.

Tips för att få det bästa av fastan under Ramadan

Tips

Ramadan är en månad för muslimer att reflektera och disciplinera sina själar för att uppnå Allahs förlåtelse, barmhärtighet och vägledning.

Muslimer förväntas öka sina goda handlingar under Ramadan och avstå från dåliga handlingar som spel, svartsjuka och skvaller.

Profeten Muhammad, frid vare med honom, sa, ”När månaden Ramadan börjar öppnas himlens portar och helvetets portar stängs och djävlarna är kedjade.”

Vanliga misstag muslimer gör under Ramadan

Ramadan

Det är viktigt att komma ihåg att alla är människor och är benägna att göra misstag. Det viktigaste är dock att vara medveten om dessa potentiella fallgropar och sträva efter självförbättring och andlig tillväxt under Ramadan perioden.

Att söka förlåtelse, visa vänlighet och göra en medveten ansträngning för att lyda denna heliga månads principer kan hjälpa individer att sömlöst navigera månaden Ramadan bättre.

Ramadan Mubarak 2024

Ett år har gått och nu är Ramadan tillbaka. Vi, från Islamiskt Forum, har äran och nöjet att gratulera alla muslimer i Sverige för ankomsten av denna heliga månad Ramadan.

Belägrade i Gaza: Tro på Gud fyller min mammas hjärta med frid

Bön

Det speciella med folket i Gaza är deras motståndskraft och kärlek till livet. De söker ständigt alternativ och anpassar sig till utmaningar. När Israel bombade bagerier, tillverkade palestinier lerugnar för att baka deras bröd.

När matvarorna tog slut på marknaden skapade de på ett genialiskt sätt nya rätter, som inkorporerade vilda växter som khobaiza, som växer i Gazas jord under vintermånaderna, i läckra måltider.

När Israel bombade en väg upptäckte de nya vägar för evakuering.