Vad kan vi göra efter Ramadan

Dr. Wael Shihab – On islam

Egentligen är vi mycket ledsna eftersom den välsignade månaden Ramadan är över. Våra ögon har fällt tårar och våra
hjärtan blöder på grund av Koranens månad har lämnat oss, barmhärtighet, solidaritet, förlåtelsens månad, den månad
vi frigörs från helvetets eld. Vi måste dock fortsätta att göra goda gärningar efter Ramadan eftersom ”Ramadans
Herre är Herre över hela året.”

Råd för efter Ramadan:

 1. Ta tillbaka de missade fastedagar. En muslim bör skynda sig att återta de missade dagarna av fastan i Ramadan, om
  han eller hon har missat någon dag i Ramadan för ett giltigt skäl som sjukdom, resor, eller menstruation när det
  gäller kvinnor som fastar.

 2. Fasta sex dagar i Shawwal. Det rekommenderas starkt av sunna att fasta sex dagar i månaden Shawal. Fastan under
  dessa sex dagar i Shawwal ger stor lön och välsignelser från Allah den Allsmäktige. Profeten (fvmh) rapporteras ha
  sagt. ”Den som fastar under månaden Ramadan och sedan följer med sex dagars (fasta) i Shawal, är det som om han hade
  fastat hela året.” (Muslim)

  Här är det viktigt att notera att det inte är nödvändigt för en muslim att fasta sex dagar i följd av Shawal.
  Förutsatt att man har fastat i sex dagar, antingen efter varandra eller separat, kommer han eller hon att uppfylla
  kraven och få samma belöning, inshAllah.

 3. Håll kvar Ramadans anda. En muslim bör göra allt för att hålla kvar Ramadans anda under de andra månaderna av
  året:

  1. Sök Allahs stöd, bönfall den Allsmäktige att vägleda dig på rätt väg och att hjälpa dig att stå fasta i tron.
  2. Observera den extra fasta efter Ramadan, muslimer uppmuntras av sunna att iaktta frivillig fasta efter Ramadan.
   De dagar då det valfria fasta rekommenderas är:

   • Att fasta sex dagar under månaden Shawwal.
   • Fasta dagen för Arafat, den 9 Dhul Hijja, förutsatt att personen inte utför Hajj.
   • Fasta den 10 Muharram, och om det är möjlig även den 9 och den 11 samma månad.
   • Fasta så många dagar som möjligt under månaden Shaban.
   • Fasta under månaden Ragab, Dhul Qidah, Dhul Hijjah och Muharram.
   • Fasta måndagar och torsdagar.
   • Fasta den 13, 14 och 15 varje månvarv.
  3. Upprätthålla den frivilliga nattbönen.
  4. Fortsätt recitera, lyssna och reflektera över Koranen.
  5. Ta hand om de fattiga och behövande.
  6. Fortsätt med extra handlingar av dyrkan.
  7. Fortsätt att göra mycket dhikr och be om förlåtelse från Allah den Allsmäktige.
  8. Undvik förbjudna och olagliga metoder.

Allah den Allsmäktige vet bäst.

Anmärkning:

Dr Wael Shihab, doktor i islamiska studier, Al-Azhar universitetet, och tidigare chefen för Fatwa enheten,
IslamOnline.net