Vad är Sahwa, en uppvaknande rörelse under press i Saudiarabien?

Arwa Ibrahim – Saphirnews

Den saudiarabiska al-Sahwa al-Islamiyya (Islamisk uppvaknande), eller Sahwa, var en period av kraftfull social och
politisk förändring i Saudiarabien mellan 1960 och 1980-talet.

Trots flera vågor av statligt förtryck sedan 1990-talet har det muslimska brödraskapets inspirerade religiösa
rörelse haft ett inflytande över åren.

Trots att de olika grupperna inom rörelsen hade en rad idéer trodde de på icke-våld och stödde en korsning mellan
religion och politik.

Flera Sahwa-figurer arbetade för att öka de religiösa kunnigas roll inom politik samt offentlig representation inom
den saudiarabiska staten vilket utmanande kungafamiljens hegemoni.

Grupperna under Sahwa-paraplyet hade också olika syn på samhället, men övergripande hade de progressiva synpunkter,
vissa av dem till exempel stödde fler kvinnors rättigheter jämfört med övriga Saudiarabien.

I grunden förespråkade grupperna att införliva islamisk undervisning i utbildning och vardag.

Nyligen har den saudiska kronprinsen Mohammed bin Salman (känd som MBS) fängslad potentiella motståndare, inklusive
religiösa kunniga som blivit inspirerade av eller varit involverade i Sahwa.

Bland de mest framträdande fångarna finns de saudiarabiska muslimska kunniga Salman al-Awdah, Awad al-Qarni och Ali
al-Omari.

Alla tre står inför ett eventuellt dödsstraff och, enligt obekräftade rapporter, kan dem utföras efter Ramadan.

Vad är Sahwa?

Sahwa är ett fenomen som såg muslimska brödraskapets inspirerade reformistiska rörelser påverka det saudiarabiska
samhället.

I sin ursprungliga mening har den upphört att existera, men Sahwas idéer och aktivister är fortfarande
inflytelserika.

Den kan spåras tillbaka till 1950-talet när kung Faysal al-Saud var i makten och Saudiarabien tog emot för att ge
skydd tusentals muslimska brödraskapsmedlemmar som hade flyktat från repressiva regeringar i Egypten, Syrien och på
andra håll.

Flyktingarna spred sin ideologi när de blev förankrade i centrala regeringspositioner och hade pedagogiska roller
vid universitet och skolor. De integrerade också delar av den saudiska religiösa kulturen i deras sätt att tänka.

”Medlemmarna inom det muslimska brödraskapet såg behovet av att införliva saudiska traditioner i sina synpunkter
när de anpassade sig till sin nya miljö” sade Saad al-Faqih, en saudisk dissident som växte upp under Sahwas höjden
och som är chef för Rörelsen för Islamisk Reform i Arabien.

Rörelsen föddes därför ur ett äktenskap mellan det muslimska brödraskapets ideologi och den saudiarabiska statens
Salafi-Wahhabi-tradition sade al-Faqih.

”Sahwa var en sammanslagning av de två traditionerna, det gav ett starkt och imponerande tillvägagångssätt som
lyckades locka ungdomar och revolutionera samhället” säger Al-Faqih.

Vid 1970-talet hade Sahwa blivit ett nätverk av flera religiösa grupper som antog ett brett spektrum av religiösa
och sociala utsikter, något mer konservativa än andra.

”Sahwa är inte en rörelse utan ett fenomen. Det utvecklades naturligt snarare än i en viss gruppmänniskor. Det
innefattade också många aktivister och en rad ideologier” förklarade al-Faqih.

Vissa säger att Sahwa ledde religiös väckelse och reform, som upplevdes i hela den muslimska världen.

”Sahwa är en islamisk väckelse som uppstod bland gräsrötterna som ett uttryck för tro på islam som ett omfattande
livsform” sa Ahmed bin Rashid bin Said, en saudiarabisk professor i kommunikation som nu lever i exil i
Storbritannien, berättade Al Jazeera.

Vad är Sahwas ideologi och vad vill det?

Vid deras början definierades Sahwa rörelserna genom deras spridning av en motkultur som talade mot vanliga sociala
normer. Med tiden blev deras åsikter mer politiserade.

Enligt al-Faqih fokuserade ”islamistiska” grupper som utvecklades under Sahwa paraplyet främst på utbildning och
sociala aktiviteter, till exempel inrättande av sommarläger för ungdomar.

”Sahwas åsikt lockade ungdomar som hade blivit glömda av statens prästerskap. Det fokuserade på att bygga stolthet
i den muslimska identiteten och ett ansvarstagande gentemot muslimer runt om i världen” säger Al-Faqih.

Dessutom betraktades religionen som en roll i politiken, en inte vanlig syn i Saudiarabien vid den tiden.

”Traditionellt lämnade det saudiarabiska prästerskapet politiken åt al-Saud (den regerande saudiarabiska familjen),
men nya ledare (från Sahwa) uppmuntrade ett intresse för icke-traditionella åsikter som politik och val” säger
Al-Faqih. ”De såg islam genom en praktisk och omfattande lins som behandlar alla problem.”

Enligt Ali al-Ahmed, en Washingtonbaserad saudiarabisk analytiker och expert på islamiska rörelser och saudisk
politisk historia, såg staten denna aspekt av Sahwas ideologi som ett hot.

”Sahwa utmanade idén om att det skulle finnas fullständig lydnad mot härskaren och den introducerade idéer som inte
var välkomna i Wahhabi världen” sa han.

Hur växte rörelsen inflytande?

Trots att den saudiska staten så småningom angrepp Sahwa rörelserna, var regeringen medverkande till deras tillväxt
fram till 1990-talet, säger experter. Detta var inte bara sant med hänsyn till rörelsens sociala och pedagogiska
verksamhet utan även deras politiska åtaganden.

”Sahwas politiska verksamhet under 1980-talet stöddes starkt och uppmuntrades av staten. Staten var faktiskt Sahwa
ledare vid den tiden, särskilt när det gäller afghansk jihad” berättar professor Said till Al Jazeera.

Enligt al-Faqih kan Sahwas uppgång på 1980-talet spåras till tre viktiga händelser: belägring av den heliga moskén
i Mecka genom en konservativ hård grupp, den iranska revolutionen och afghanska kriget.

År 1979 tog en före detta armékorporal, Juhayman al-Otaybi, kontroll över Meckas Stora Moské i en tid då
Saudiarabien försökte driva igenom planer för sociala reformer.

”Händelsen var en stor lektion för staten. Det tvingade det att bromsa sitt västerländska projekt (i ett försök att
tilltala saudiska islamister)” sa al-Faqih.

Samma år blev den iranska revolutionen en annan utmaning. För att driva tillbaka det iranska inflytandet sponsrade
riket ”islamistiska” aktiviteter bland Sahwa rörelserna för att sprida en bild av en välvillig saudiarabisk
monarki, sade al-Faqih.

”Den iranska revolutionens framgång tvingade den saudiska regimen att försöka bevisa sig som ett bättre sunnitiskt
exempel efter att Khomeini sålde islam som ett framgångsrikt sätt att riva muslimska tyranniska länder” sade
Al-Faqih.

Den tredje faktorn var Saudiarabiens beslut att stödja afghanska soldater mot Sovjetunionens invasion, en
ståndpunkt som dess allierade, USA, tog efter.

Analytiker har sagt att Saudiarabien stötte Sahwa rörelser för att övertyga tusentals saudier att antingen
finansiera eller slåss vid sidan av mujahedin i Afghanistan.

”Under ett decennium var saudierna uppslukad i afghanskriget och uppmanade att stödja mujahedin ekonomiskt” säger
professor Said. ”Tusentals saudier gick med i kampen och staten försökte inte stoppa dem. Istället välkomnade
landet ledare för jihad i Riyadh.”

Vad är Sahwas förhållande till staten?

Förhållandet mellan Sahwa och staten har gått igenom flera steg.

Den första fasen av statlig sponsring och stöd slutade med Gulfkriget, vilket såg Riyadh tillåta amerikanska
trupper att placeras på saudisk mark.

Denna närvaro provocerade ett argt svar och sammanföll med uppmaningar till politisk reform, ledd av Sahwa figurer
som Salman al-Awdah och Safar al-Hawali.

”1990-talet såg Sahwas inledande av det första mogna politiska steget med publiceringen av 12 krav i ett brev till
staten” säger al-Faqih.

Kraven, som innefattade maktdelning, reformeringen av rättssystemet och bekämpning av korruptionen, detaljerades
sedan i ett 44-sidigt memorandum ett år senare, enligt honom.

Staten svarade genom att slå ner på Sahwa rörelserna och fängslade hundratals Sahwa aktivister och flera av dess
ledare, inklusive al-Awdah och al-Hawali 1994.

När de släpptes i slutet av 1990-talet började en fas av närmande i och med staten förlitade sig på personer som
Al-Awdahs i kampen för att bekämpa ”extremismen”, särskilt efter händelserna den 9/11.

”När min far släpptes växte publiken som lyssnade på honom och hans efterföljare i Saudiarabien och utomlands” sa
Abdullah Alaoudh, en doktorand vid Georgetown University.

”Under denna fas hjälpte han (Salman al-Awdah) staten mycket i sin kamp mot extremismen. Han främjade och spred
tanken om en måttlig islam och arbetade för att bekämpa extremismen genom att engagera folket.”

Men förhållandet försämrades återigen efter den arabiska våren 2011 när tiotals Sahwa ledande figurer, inklusive
al-Awdah, stödde revolutionerna med krav och uppmaning på snabba reformer i riket.

Varför fängslade MBS framstående Sahwa ledare?

Rädslan för att det revolutionära tidvattnet skulle nå riket ledde till att Saudiarabien försökte krossa motstånd.

Efter att MBS blev kronprins, intensifierade han förtrycket mot ett brett spektrum av potentiella motståndare,
inklusive saudiarabiska islamister, särskilt de som var anslutna till Sahwa.

”MBS gillar inte konkurrens och människor som inte står under hans kontroll. Han är rädd för något motstånd och
tror att dessa människor (Sahwa aktivister) kommer att störta hans regim” förklarade den saudiska analytiker
Al-Ahmed.

Alaoudh sa: ”MBS bestämde sig för att ta bort oberoende röster som kan kräva om verklig förändring och
grundläggande friheter samtidigt som de presenterar en diskurs som har religiös auktoritet och legitimitet.”

Vad är Sahwas framtid?

Enligt al-Ahmed kan statens senaste angrepp mot Sahwa ledarna leda mot en fullständig separation mellan de två för
gott.

”Om Sahwa får sin frihet igen, har den potential att bli kraftfullare än regeringen, eftersom den svarar på och tar
upp frågor som påverkar samhället.

”Men förhållandet mellan de två har nått den slutliga skilsmässan, eftersom MBS sannolikt inte kommer att backa
från sin tillvägagångssätt” sade Al-Ahmed och varnade för att avrättandet av Al-Awdah och andra skulle kunna leda
till att samhället förlorar sin tro på staten.

Trots angreppet tror emellertid professor Said att Sahwa kommer att överleva.

”MBS: s nuvarande angrepp på Sahwa kommer att misslyckas. Idéer kan inte undertryckas” sa han. ”När tiden är rätt
kommer dessa människor att återuppstå och uttrycka sig en gång till.”

Originaltext: What is Sahwa, the Awakening movement under pressure in Saudi? >>>>>