Vad är Ramadan?

IF:s Redaktion

Ramadan är den nionde månaden i den islamiska månkalendern. Varje dag under denna månad fastar muslimer runt om i världen
under dagens ljusa timmar.

Under den välsignade månaden Ramadan avstår muslimer över hela världen från all mat, dryck, och andra fysiska behov under
dagtid (såsom rökning eller sexuell umgänge). Ramadan är mycket mer än bara att avstå från att äta och dricka, det är en tid för att
rena själen, rikta uppmärksamheten på Gud, och öva sig i självdisciplin och uppoffringar.

Fastan under månaden Ramadan anses vara en av Islams 5 pelare, fem aktiviteter som formar en muslims liv. Bön sker på en daglig
basis, pilgrimsfärd sker en gång i livet, välgörenhet och att bekänna sin tro är alltid pågående. Fastan under månaden Ramadan sker
årligen. Varje år tar muslimer en hel månad av sina liv för att följa denna strikta fasta och ägnar sig åt dyrkan och tron.

Muslimer uppmanas att använda denna månad till att omvärdera sina liv i ljuset av den islamiska vägledningen.

Vi ska sluta fred med dem som har kränkt oss, stärka banden med familj och vänner, göra sig av med dåliga vanor, i grund och
botten städa upp våra liv, våra tankar och våra känslor. Det arabiska ordet för ”fasta” (Sawm) betyder ordagrant ”att avstå” och det
innebär inte bara att avstå från mat och dryck, men från onda handlingar, tankar och ord.

De fysiska effekterna av fastan upplevs av muslimerna som en påminnelse om dem som lider under hela året, de som är fattiga,
hemlösa, flyktingar och som inte kan tillgodose sina grundläggande behov. Det påminner muslimerna om att inte vara slösaktig och
att känna empati för dem som står inför hunger på en daglig basis. Vi ska känna tacksamhet för Allahs gåvor, rent vatten, tillräckligt
hälsosamma livsmedel, komforten i ett hem, våra familjemedlemmars hälsa. Det finns så många i världen som måste överleva utan
dessa grundläggande behov och Ramadan är en tid för oss att tacka och bekräftar vårt åtagande att hjälpa de behövande.

Under Ramadan, måste varje del av vår kropp hållas tillbaka. Tungan skall hindras från förtal och skvaller. Ögonen måste avhålla sig
från att titta på olagliga saker. Handen måste ge i välgörenhet, och inte röra eller ta något som inte tillhör den. Öronen måste avstå
från att lyssna på prat eller obscena ord. Fötterna måste avstå från att gå till syndiga platser. På ett sådant sätt, varje del av kroppen
observerar fastan.

Därför är fasta inte bara fysiskt, utan snarare personens kropp och själ totala engagemang i fastans anda. Ramadan är en tid att
öva återhållsamhet; en tid för att rena kroppen och själen från föroreningar och åter fokusera på sig själv, på att dyrka Gud och
välgörenhet till mänskligheten.