Uttryck vi muslimer använder

Marta – Islam Of Course

Assalamu Alaikum vänner: Hur mår ni? Jag mår bra, Alhamdulilah.

Idag ville jag berätta om några arabiska uttryck som muslimer använder dagligen. De som känner mig vet att jag använder dem ofta
precis som andra muslimer. Jag ska försöka att förklara klart och tydligt vad de betyder och när och hur de används.

Som jag har sagt många gånger är arabiska ett mycket rikt språk och det är ibland svårt att hitta motsvarande ord på ett annat språk,
men jag ska försöka.

Det finns många uttryck, men i dag vill jag tala om tre av dem:

InshAllah, Alhamdulillah och MashAllah

Om man tittar noga, alla dem har gemensamt ordet eller roten Allah (Gud).

InshAllah

Detta uttryck använder vi en hel del. Hos vissa översättare anges den som ”förhoppningsvis”, men det betyder faktiskt ”om Gud vill.”
Ordet ”förhoppningsvis” innebär en önskan om att något ska hända: ”Jag hoppas att det regnar”, ”förhoppningsvis kommer han”.

Istället innebär InshAllah (om Gud vill) tvivel, det vill säga att det står i Guds händer.

Till exempel, om jag säger, ”Det ser ut att regna i morgon”, även om jag inte skulle vilja att det gör det, då skulle jag säga, ”Det ser ut
att regna i morgon, InshAllah”.

Vi använder det en hel del när vi hänvisar till osäkra eller framtida situationer. Till exempel, i alla följande fraser lägger vi InshAllah
alltid i slutet:

”I morgon kommer vi att äta klockan 2, InshAllah.” ”Planet kommer att landa klockan 9, InshAllah.” ”I morgon ska vi gå på en
promenad, InshAllah.”

På sätt och vis, när säger InshAllah (om Gud vill) säger vi att vi är i hans händer och att det är Han som bestämmer om det kommer
att hända eller inte.

Alhamdulillah

Detta uttryck används också ofta. Den exakta översättningen skulle vara Tack vare Gud. Det används i alla typer av uttryck som:

Hur mår du? Svaret skulle vara Alhamdulillah.

Varje gång något bra händer dig säger vi Alhamdulillah, när vi äter, när vi dricker många gånger under dagen använder vi det.

Något som ni kommer att märka är att det också används i negativa situationer, till exempel: ”Min bil har blivit stulen, Alhamdulillah.”
Den ordagranna översättningen skulle betyda att man tackar Gud för att ens bil har blivit stulen men det verkliga innebörd är att man
tackar Gud för att det kunde ha varit värre och eftersom allt som händer är Guds beslut, vad den än är tackar vi Gud, Alhamdulillah.

MashAllah

Detta uttryck betyder ”Det är vad Gud vill.” Det är ett uttryck vi använder för att skydda de fina orden. När vi prisar något vi gillar
säger vi, MashAllah. Till exempel ”du har en vacker dotter, MashAllah.”

”Du skriver så fin, MashAllah.”

Det är ett sätt att skydda de fina orden genom att säga att det är så för att Gud vill det.

Om vi använder vackra ord utan att lägga MashAllah för att skydda dem kan vi uppmana det onda ögat.

I en annan artikel kommer jag att ta upp det onda ögat, jag vill bara nämna att det är mycket närvarande i Islam men också skiljer sig
mycket från det icke-muslimer förstår som onda ögat. Det onda ögat är inte något som skickas av någon som inte gillar dig och som
gör förbannelser eller trollkarls drycker… Det onda ögat kommer när man talar mycket om dig, när man berömmer dig en hel del
utan att säga MashAllah. Någon som älskar dig kan ge dig det onda ögat, vilket är en negativ energi som kommer till dig när någon
talar om dig antingen något dåligt eller bra. Det är därför muslimer skyddar sin integritet och säger MashAllah ofta.

Jag hoppas att jag har förmedlat väl den verkliga betydelsen av dessa vackra ord. Tack så mycket för er uppmärksamhet.