USA finansierar och stöder talibanerna

Ahmad Kowoosh, Aram Roston, Proyecto Censurado – voltairenet.org

 

Denna artikel är en tvärvetenskaplig forskning gjord i Sonoma State University i Kalifornien, som deltar i Projektet Censurerat, en rörelse för att avslöja nyheter som de traditionella medierna i USA vägrar att publicera eller informera allmänheten om.

I ett kontinuerligt flöde av pengar, amerikanska skattepengar slutligen används för att betala talibanerna och finansiera den hotfulla miljön i Afghanistan. Privata amerikanska krigsföretag betalar till afghanska rebeller i hopp om att uppnå samma säkerhet som de borde uppnå, medan amerikanska soldater betalar vid kontrollpunkterna misstänkta rebeller i utbyte mot skydd. I vissa fall, till afghanska företag som drivs av före detta talibaner, som kusin till president Hamid Karzai, som vaktar passagen av amerikanska trupper.

Frågan om finansieringen av de upproriska och ryktena om att amerikanska helikoptrar transporterar talibanerna i Afghanistan har ökat misstron mot de amerikanska styrkorna. Samtidigt är de amerikanska skattebetalarnas pengar som används för att betala rebellerna för det skydd som erbjuds till de stridande trupperna i Afghanistan.

Ahmad Rate Popal är ett bra exempel på hur de som regerade i Afghanistan under talibanerna fortfarande styr landet och dessutom finansieras med amerikanska pengar.

Popal, som tjänstgjorde som tolk i ett av talibanernas sista presskonferens talibanerna ökar kraftigt sin förmögenhet tack vare USA: s krig i deras land. Han är kusin till Afghanistans president Hamid Karzai och 1988 anklagades han för konspiration för att införa heroin i USA, och släpptes 1997. Han och hans bror Rashid Popal, dömd 1996 i ett ”annat” fall av heroinhandeln, kontrollerar Afghanistans Watan Group, ett konsortium som ägnar sig åt olika typer av affärer. Ett av Watans företag ansvarar för skyddet av afghanska konvojer av lastbilar med amerikanska leveranser från Kabul till Kandahar.

Popal är ett exempel på den virtuella karnevalen av osannolika karaktärer och smutsiga kontakter med tidigare CIA tjänstemän och före detta amerikanska militära officerare i Afghanistan, som skakar hand med tidigare talibaner och Mujahedin för att samla amerikanska statliga medel i krigets namn.

De amerikanska säkerhetsentreprenörer och många privata amerikanska företag kan inte ge det skydd som krävs av dem i Afghanistan och betalar misstänkta rebeller för att säkra militära försörjningsvägar. I Afghanistan, ett land söndersliten av krig, är fattigdom dominerande och det är inte svårt att hitta personer som vill försörja sig genom att utföra dessa tjänster.

Således går ca 10 % av Pentagons logistiska kontrakt som uppgår till hundratals miljoner dollar till rebellerna, detta innebär att den amerikanska regeringen finansierar just de krafter mot vilka deras soldater kämpar i Afghanistan.

Ett exempel på sådana avtal tilldelas NCL Holdings, som drivs av Hamed Wardak, en amerikansk medborgare som är son till Afghanistans nuvarande försvarsminister, general Abdul Rahim Wardak. NCL är ett litet företag som gynnades av en militär logistik avtal med USA värd hundratals miljoner dollar.

Även om företaget är verksam bara i Afghanistan, Wardak grundade den i USA i början av 2007, tack vare sina kontakter där.

På NCL: s rådgivande styrelse ingår Milton Bearden, som 2009 introducerades av senator John Kerry som ”en legendarisk före detta CIA-officer, en klarsynt tänkare och författare.”

Bearden, värdefull anställd i ett litet försvar företag kunde sluta ett avtal för Host Nation Trucking (ett åkeri bolag) trots att de inte har någon uppenbar erfarenhet i denna verksamhet. Avtalet gäller hantering av de flesta av USA:s leverans som transporteras med lastbilar till baser och utposter runt om Afghanistan. Uppgörelsen växte snabbt med 600 % till ett värde av 360 000 000, en guldgruva. Dessa vinster, som endast går till en mycket utvald och väl ansluten afghansk elit, ökar den enorma misstron hos landets medborgare mot de amerikanska trupper och deras allierade.

I Afghanistan kontinuerligt ryktas om att amerikanska styrkor använder sina helikoptrar till att transportera talibanerna, något armén förnekar. Men sådana kommentarer som cirkulerar på många platser ger mer bränsle till misstron mot de som kom till landet för att återställa ordningen.

De internationella trupperna nekar att de stödjer upprorsmännen: ”Hela frågan om helikoptrarna är bara ett rykte” säger brigadgeneral Juergen Setzer som nyligen utsetts till befälhavare för norra Natos International Security Assistance, han tillagde: ”Egentligen har ryktena ingen grund, enligt våra undersökningar.”

Emellertid rykten om att utländska helikoptrar sågs erbjuda hjälp till talibanerna i norra Afghanistan ökade i mitten av oktober 2009, då president Karzai berättade för medierna att hans administration undersökte rapportera avseende ”okända” helikoptrar som transporterade rebeller från Helmand-provinsen i söder, mot Baghlan, Kunduz och Namangan, i norr.

 

Uppdatering

Den 6 juni rapporterade New York Times att det amerikanska representanthusets National Security underutskottet, led av demokraten John Tierney från Massachusetts, höll utfrågningar om detta ämne. I en Washington Post artikel i mars 2010, citerade kongressledamoten Tierney en artikel i tidningen Nation som den första orsaken till att inleda utredningen.

Sedan vi började i februari 2010 övervaka uppföljning av frågan i de flesta medier, som vid denna tidpunkt var noll, The New York Times och Washington Post har publicerat en del av historien med första sida artiklar. Båda nämnde president Hamid Karzais kusin och erkände att det var mycket troligt att pengarna når talibanerna.

Inga av de nämnda dagstidningarna nämnde Beardens engagemang från den amerikanska sidan. Washington Post följd upp historien den 29 mars 2010 och refererade till det som publicerades i The Nation. The New York Times artikel släpptes den 6 juni 2010 och samtidigt som de erkände korruptionen, de skrev också att president Obama skulle ta upp frågan med president Karzai.

Det faktum att en period på två månader separerade de två artiklar och att USA:s medverkan har ignorerats av median, ledde till beslutet att inkludera denna viktiga fråga i listan om censurerade artiklar under året.