Uppför dig väl hemma

Redaktion

 

Sprid godhet i hemmet

Aishah berättade att Allahs sändebud, frid vare med honom, sa: ”När Allah, hyllning och ära till honom, vill något gott för alla människor i ett hushåll, inför Han vänlighet bland dem”. (Rapporterad av Imam Ahmad i al-Musnad)

Enligt en annan rapport: ”När Allah älskar människorna i ett hushåll, inför Han vänlighet bland dem.” (Rapporterad av Ibn Abi al-Dunya och andra)

Med andra ord, de börjar vara vänliga mot varandra. Detta är ett medel för att uppnå lycka i hemmet, för vänlighet skapar harmoni mellan makarna och med barnen, och det ger resultat som inte kan uppnås genom att fordra åtlydnad, eftersom Profeten sa: ”Allah älskar godhet och belönar det på ett sådant sätt som Han inte gör för det som görs för att man måste eller för något annat.” (Rapporterat av Muslim i Kitaab al-Birr wa’l-Sillah wa’l-Aadaab)

 

Att hjälpa sin fru med hushållsarbetet

Många män tycker att hushållsarbete är under deras värdighet, och några av dem tror att deras status och position kommer att undergrävas om de hjälper sina fruar med detta arbete. Allahs sändebud brukade sy sina egna kläder, laga sina egna skor och göra vad andra hantverkare gör i sina hem. (Rapporterad av Imam Ahmad i al-Musnad).

Detta sade hans hustru Aishah när hon fick frågan om vad Allahs sändebud brukade göra i sitt hus, hennes svar beskrev vad hon själv hade sett.

Enligt en annan rapport, sade hon: ”Han var som vilken annan människa, han tvättade sina kläder, mjölkade sina tackor och serverade sig själv.” (Rapporterad av Imam Ahmad i al-Musnad)

Hon tillfrågades också om vad Allahs sändebud brukade göra i sitt hus, hon svarade: ”Han brukade tjäna sin familj, och när tiden för bön kom, gick han ut för att be.” (Rapporterad av al-Bukhari i al-Fath)

Om vi skulle göra detsamma idag, skulle vi uppnå tre saker:

* Vi skulle följa Profetens exempel. * Vi skulle vara till hjälp för våra fruar. * Vi skulle känna oss mer ödmjuka, inte arroganta. Vissa män ber sina hustrur om mat, när grytan är på spisen och barnet skriker hungrig och behöver matas, de plockar inte upp barnet eller väntar en liten stund för maten, de vill bli serverad på en gång. Låt dessa Hadith vara en påminnelse och en lektion.

 

Var kärleksfull och skämta med familjemedlemmarna

Att visa tillgivenhet mot sin fru och barn är en av de saker som leder till att skapa en atmosfär av glädje och vänlighet i hemmet. Så var Allahs sändebud råd till Jabir: ”Varför gifte du dig inte med en oskuld, så du kunde leka med henne och hon kunde leka med dig, och du kunde få henne att skratta och hon kunde få dig att skratta?” (Saheehayn, al-Bukhari i al-Fath)

Profeten sa också: ”Allt där man inte nämner Allahs namn är lättja och lek, med undantag för fyra saker, och en av dem är en man som leker med sin hustru.” (al-Nasa’i i ”Ushrat al-Nisa)

Profeten brukade behandla sin hustru Aishah med ömhet när han gjorde ghusl med henne, så berättar Aisha detta: ”Allahs sändebud och jag brukade göra ghusl tillsammans i samma kärl, han skulle låtsades ta allt vatten så att jag skulle säga lämna lite åt mig, lämna lite åt mig.” Båda var i ett tillstånd av janaabah (orenhet). (Muslim)

De sätt på vilka Profeten visade ömhet mot små barn är kända, men det behövs fortfarande nämna dem. Han brukade ofta visa sin tillgivenhet mot Hasan och Hussain, som nämnts tidigare. Detta är förmodligen en av anledningarna till att barnen brukade glädjas när han kom tillbaka från sina resor, de rusade för att välkomna honom. Detta berättas i följande Hadith: ”När han kom tillbaka från en resa, barnen i hans hushåll var ute för att möta honom.” Han brukade krama dem som stod nära honom, som Abdullah ibn Jafar sa: ”När Profeten kom tillbaka från en resa, var vi ute för att möta honom. En dag träffade vi honom, Hassan, Hussain och jag. Han bar en av oss framför honom, och en annan på ryggen, tills vi kom in Medina.” (Sahih Muslim)

Jämför detta med situationen i några hem där det inte finns några sanningsenliga skämt [dvs. skämt som inte innebär att ljuga], ingen kärlek och ingen nåd. Den som tror att kyssa sina barn går mot hans faderskaps värdighet bör läsa följande hadith från Abu Hurayrah som sade: ”Allahs sändebud kysste Hassan ibn Ali, och Aqra Ibn Haabis medan al-Tamimi satt med honom. Då sa Aqra: ’Jag har tio barn och jag har aldrig kysst någon av dem.’ Allahs sändebud såg på honom och sa: ”Den som inte visar barmhärtighet kommer inte att visas barmhärtighet.”