Torans kläder

El Zohar – Ars Gravis

Vi presenterar ett fragment av Zohar (III, 152a) som hänvisar till vikten av Torans text.

Rabbi Simeon sade: Ve den man som påstår att Toran kom enbart för att berätta enkla berättelser, vanliga ord! Om så var
fallet, vi skulle kunna komponera en Torah över vardagliga ämnen och ännu mer utmärkta ämne. Toran innehåller i varje ord
upphöjda saker, höga hemligheter.

Kom och se, det finns en värld ovanför och en värld nedanför, som är balanserade. Israel, världen nedanför hör till de
högre änglarna från världen ovanför, över vilka står skrivet: Du gör vindar till dina sändebud (Psaltaren 104, 4). När
budbärarna kommer ner, klär de sig med denna världs kläder, om de inte kläd sig med kläder av denna värld, skulle de inte
kunna stanna här, och inte heller skulle denna världen stå ut med dem. Om så är fallet med budbärarna, desto större krav när
det handlar om Torah som skapade budbärarna och alla världar, som upprätthålls av den.

Eftersom Torah kom ner till denna värld, och om den inte hade klätt sig med denna världs kläder, det vill säga berättelser
och vardagliga ämne skulle världen inte kunna stå ut med det. Därför är denna berättelse, i Toran, dess klänning. Den som
tycker att den här klänningen är den sanna Toran, och att det inte finns något annat i det, kommer inte att ha sin andel i
den kommande världen. Därför sade David (fvmh): mina ögon, låt mig skåda det underbara i din lag. (dvs. under Toras klädsel)
(Psaltaren 119, 18).

Kom och se: Det finns alltid en utstyrsel till allmän beskådning, det är vad dårar ser, när de ser en välklädd man, de ser
bara den magnifika i hans kläder, och ingenting annat, de tar mannens kläder för mannens kropp, och hans kropp för hans
själ. Det är precis som med Toran, den har en kropp som är budskapet och som kallas för Torans kropp. Denna kropp är klädd
i ett plagg gjord av berättelser om denna värld och världen dårar ser ingenting annat än kläder, Torans berättelser, och
vet ingenting, de mediterar inte över vad som ligger under den här klänningen. De som vet mer ser inte klänningen, men
kroppen som finns under den. Sedan finns kungens kloka tjänare, de på Sinai berget och som kan se Torans själ, roten till
allt, den sanna Toran. I framtiden kommer de att kunna se själen av själen i Toran.

Ve de ogudaktiga som hävdar att Torah är bara en berättelse och som ser dess klänning! Saliga är de rättfärdiga som tror på
Toran på rätt sätt. Vinet kan bara hållas i en flaska, precis som Toran kan bara leva under denna klädsel. Därför bör
endast tas hänsyn till det som ligger under denna utstyrsel.