The Shift: ADL:s nya rapport om antisemitism kan inte tas på allvar

Michael Arria – Mondoweiss

 

En ny rapport från Anti-Defamation League (ADL) säger att antisemitiska incidenter har ökat med 360 % i USA sedan Hamasattacken den 7 oktober.

Gruppens studie citerar 3 283 antisemitiska incidenter mellan den 7 oktober 2023 och den 7 januari 2024. Det är fler incidenter än vad ADL brukar räkna med under ett helt år.

”Tragiska handlingar kan slita i våra hjärtan. Scener av lidande kan driva oss till starka reaktioner. Men frustration och sorg rättfärdigar inte handlingar av trångsynthet och brutalitet riktade mot medborgare på grund av deras etnicitet, tro eller nationella ursprung”, twittrade ADL:s vd Jonathan Greenblatt. ”Det rationaliserar inte det irrationella eller legitimerar handlingen att delegitimera andra människor.”

En ökning på 360 % är definitivt en chockerande statistik, men det krävs inte mycket undersökning för att ta reda på att det är falskt.

I ett uttalande till The Forward medger ADL att den vidgade sin definition av vad som är antisemitism för rapporten. Under de senaste månaderna har vi sett hundratals protester över hela landet för att kräva en permanent vapenvila i Gaza. Enligt ADL:s metodik har den stora majoriteten av dessa varit antisemitiska.

Det beror på att ADL:s antisemitismtal inkluderar demonstrationer där ”antisionistiska ramsor och slagord” yttrades. The Forward uppskattar att dessa utgör cirka 40 % av ADL:s totala summa.

”Sammantaget verkar en stor del av incidenterna vara uttryck för fientlighet mot Israel, snarare än de traditionella former av antisemitism som organisationen har fokuserat på under tidigare år”, avslutar webbplatsen.

Detta är förvisso inte första gången som ADL har försökt att sudda ut gränsen mellan antisionism och antisemitism, men, som The Forwards Arno Rosenfeld påpekar, markerar det en förändring som har definierat Greenblatts ledarskap vid organisationen.

Rosenfeld citerar en intervju, med ADL:s Center on Extremism-chef Aryeh Tuchman, om tanken på att anti-israeliska känslor ska inkluderas i gruppens siffror. ”Vi försöker verkligen att se till att incidenter som involverar Israel antingen inkluderar antisemitiska slagsord eller planer eller specifikt riktar sig mot judiska institutioner,” sade Tuchman.

”Inkluderingen av fler antisionistiska incidenter i räkningen överensstämmer med Greenblatts positionering under de senaste åren, och särskilt sedan krigets början och de pro-palestinska protester som det gett upphov till i större städer och många universitetsområden”, skriver Rosenfeld. ”Greenblar är en före detta Obama-administrationstjänsteman som har fortsatt ADL:s långvariga arbete med att bekämpa vit nationalism, samtidigt som han i allt högre grad riktar sig mot vänsteraktivister, en förändring som har väckt en del kritik internt och externt.”

Rapporten kritiserades av progressiva röster i sociala medier.

”Det råder ingen tvekan om att antisemitismen i Amerika har ökat sedan den 7 oktober”, twittrade IfNotNows medgrundare Simone Zimmerman. ”Det som är tveksamt är tillförlitligheten hos data som publiceras av ADL, som upprepade gånger klargör att de bryr sig mer om att kriminalisera pro-palestinskt tal och aktivism än att bekämpa verklig antisemitism.”

”Galenskap”, skrev journalisten Medhi Hasan (som nyligen slutade på MSNBC istället för att acceptera en degradering) Antisemitismen har utan tvekan ökat sedan den 7 oktober, men ADL:s cyniska breddning av definitionen till att inkludera pro-palestinsk aktivism är inte bara en smutskastning av Palestinarörelsen men också, farligt nog, undergräver definitionen och kampen mot antisemitism.

Till och med den liberala sionistgruppen J Street kritiserade rapporten. ”Vi måste konfrontera antisemitism från alla hörn och de som använder den för att främja politiska mål”, skrev gruppen. ”Men precis som det är fel att hålla alla judar ansvariga för Israels regerings handlingar, så är det också fel att räkna all kritik av Israel/pro-palestinska demonstranter som antisemitisk.”

”För det första har många judar deltagit i eller till och med lett protester som är starkt kritiska mot den israeliska regeringen och stödjer palestinska rättigheter”, fortsatte de. ”De är uppenbarligen inte motiverade av hat mot det judiska folket.”

 

Enkät: Bland amerikaner som är bekanta med sionismen har fler en negativ syn än en positiv

En undersökning av University of Maryland Critical Issues visar att de flesta amerikaner inte vet vad sionism är, men majoriteten av dem som vet har en negativ åsikt.

Undersökningen fann också att nästan hälften av amerikanerna inte är säkra på om anti-israeliska politiska åsikter utgör antisemitism, men de flesta av dem som har åsikter i frågan tror att de inte gör det.

57 % av republikanerna, 64 % av demokraterna och 59 % av de oberoende var antingen

obekant med sionismen eller saknade kunskap om den nationalistiska rörelsen. Bland de tillfrågade som visste vad det var, sa 49% att de inte hade en positiv eller negativ syn.

Men fler respondenter hade en negativ syn än en positiv. 31% av amerikanerna som är bekanta med sionismen (inklusive 36% av demokraterna och 33% av de oberoende) ser det negativt, jämfört med de 21% som har en positiv uppfattning. Bara 20 % av demokraterna av 14 % av de oberoende ser positivt på sionismen. Republikaner är den enda grupp som har en mer positiv syn på sionismen (38%) än en negativ.

Trots demokratiska väljares syn på frågan, stödjer partiets folkvalda tjänstemän i stort Israels koloniala ambitioner. ”Jag tror inte att man måste vara jude för att vara sionist, och jag är sionist”, förklarade president Joe Biden under sin resa till Israel i höstas.

En liknande undersökning som genomfördes förra sommaren visade att 49 % av de tillfrågade som visste vad sionism var sa att de varken hade ett positivt eller negativt intryck av det. De såg också mer negativt på sionismen (30 %) än positivt (21 %). 36 % av demokraterna i den undersökningen sa att de hade ett negativt intryck av sionismen jämfört med 20 % som sa att det var positivt.

”Även om det inte är förvånande att ett stort antal amerikaner sa att de inte var bekanta med sionismen och inte gav någon åsikt – med tanke på att vi medvetet undvek att erbjuda en definition – är det fortfarande anmärkningsvärt att fler amerikaner hade en negativ syn på sionismen än en positiv, som en pluralitet hade neutrala åsikter”, skrev Brookings-kollegan Shibley Telhami vid den tiden. På vissa sätt är detta relaterat till det första fyndet om Israels judiskhet kontra dess demokrati, eftersom det inte verkar finnas en stark amerikansk offentlig anknytning till sionismen, vilket innebär en judisk karaktär av Israel.