Tecken på kärlek till Allah

Al-Gazzali – Webislam

I Allahs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Det finns många som påstår att de älskar Allah, men alla bör undersöka äktheten av den kärlek de bekänner.

Det första testet: Man borde inte ogilla tanken på döden, eftersom ingen är rädd för att gå och se en vän. Profeten sade:
”Den som vill se Allah, vill också Allah se honom.” Det är sant att någon som uppriktigt älskar Gud blir rädd inför tanken
på att döden kan komma innan man är klar med sina förberedelser för nästa värld, men om man är uppriktig, kommer man att
vara flitig i att göra sina förberedelse.

Det andra testet: En människas uppriktighet av att vara villig att offra sin vilja till Allah, därför bör han hålla sig till
det får honom närmare Allah, och undviker det som placerar honom bort från Allah. Det faktum att en människa begår synd är
inte ett bevis på att han inte älskat Allah, men ett bevis på att honom inte älskar Allah med hela sitt hjärta. Fudhail sade
till en man: ”Om någon frågar dig om du älskar Allah håll tyst, för om du säger ”Nej jag älskar inte Allah” då är du inte
rättrogen, och om du säger ”Ja”, dina handlingar motsäger dig.

Det tredje testet: Att komma ihåg Gud (dhikr) måste alltid förbli utan ansträngning, alltid färsk i en mans hjärta eftersom
allt en människa älskar minns honom alltid och om hans kärlek är fullkomlig, glömmer han aldrig det.

Det fjärde testet: Att älska Koranen, som är Allahs ord och Muhammed som är Allah profet, om kärleken är verkligen stark,
kommer man att älska alla människor, för alla är Allahs tjänare, sannerligen, en sådan kärlek kommer att omfatta hela
skapelsen, eftersom den som älskar någon älskar allt som har skapats av den man älskar.

Det femte testet: Att eftertrakta tillbakadragandet och ensamhet i syfte att ägna sig åt till hängivenhet. Man längtar
efter nattens ankomst för att interagera med sin vän utan minsta hinder. Om man föredrar att diskutera och prata under
dagen och sova på natten, då är kärleken ofullkomlig.

Allah sade till David: ”Kom inte för nära människor, det finns två typer av människor som kommer att utestängas från Min
närvaro: de som söker gärna efter belöningar och är lata när de har fått det, och de som föredrar sina egna tankar framför
mig. Beviset på mitt ogillande finns i att jag lämna dem åt sig själva.”

Sannerligen, om kärlek till Allah faktiskt tar i besittning ett hjärta alla andra kärlek blir uteslutna. En av Israels söner
hade för vana att be på natten, men när han hörde en fågel sjunga väldigt fint i ett träd, började han be i det trädet för
att få nöjet att lyssna. Allah sa till David att gå och säga: ”Du har blandat kärleken till en melodisk fågel med kärlek
till mig, din rank bland de rättrogna har sänkts.” Å andra sidan har vissa älskat Gud med sådan intensitet att medan de bad
deras hus brändes ner och de märkte inte det.

Det sjätte testet: Alla dyrka handlingar i religion blir lättare att genomföra. En viss rättrogen man sade: ”I trettio år
gjorde jag mina aftonböner med stora svårigheter, men under en andra fas av trettio år blev de en fröjd.” När kärleken till
Allah är fullständig, det finns ingen glädje som glädje av dyrka Honom.

Det sjunde test: De som älskar Allah älskar dem som följer Allahs vilja, och förkastar de icke troende (de som vänder ryggen
åt Budskapet Allah har sänt till dem) och de olydiga.

Profeten frågade en gång Allah: ”O Herre, vilka är dem som älskar dig?”. Och svaret var: ”De som klamrar sig fast vid mig
som en son till sin mor, de som tar sin tillflykt i minnen av mig som en fågel som söker skydd i boet, och blir arg som ett
rasande lejon som inte fruktar något när de ser något syndig.”

Utdrag från The Alchemy of Happiness