Tecken på Domedagen: Jesus återkomst. Del 4

Jamaal al-Din Zarabozo – www.islamreligion.com

Ett annat fantastiskt tecken som kommer att strax före Domedagen är Jesus återkomst och nedstigande (fvmh)
till jorden. Gud säger i Koranen:

och för deras ord: ”Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!” Men de dödade honom
inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin
sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom.
Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis. Och bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser
finns ingen som inte före sin död tror på honom [som Guds Profet] och han skall vittna mot dem på Uppståndelsens dag.

(4:157-159)

Orden ”Och bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns ingen som inte före sin död tror på honom [som Guds
Profet]”
hänvisar till Jesus (framtida) vanliga död efter att han återvänd till jorden. Vid den tiden kommer judar och
kristna äntligen att tro på honom som en Guds budbärare och bara en människa, och detta kommer att vara det enda
alternativet vid den tiden. Faktum är att vissa forskare hävdar att en del av visdomen i Jesus återkomst är den sista och
obestridliga bevis på att judarna inte korsfäste honom och sätta stopp för det falska påståendet att han är Guds son.

Det finns många hadither som talar om Jesus återkomst under de sista dagarna av denna värld. De ger en beskrivning av många
av Jesus handlingar efter sin återkomst.

Som framgår av hadithen som presenteras i avsnittet om al-Dajjal kommer Jesus återkomst att ske när den falska messias är på
jorden. Hadithen fortsätter på följande sätt:

Han kommer då att kalla en person i sina bästa unga år, han kommer att angripa honom med ett svärd, skära honom i två delar
(dessa delar kommer att vila på ett avstånd som liknar den som finns) mellan bågskytten och hans mål. Då kommer han att
kalla den (unge mannen) och han kommer att komma skrattande, hans ansikte kommer att vara glänsande (med glädje), och då i
det ögonblicket kommer Gud att sända Jesus, Marias son och han kommer att stiga ner på östra Damaskus vita minaret bärande
två plagg lätt färgade med saffran och med sina händer på två änglars vingar. När han böjer sitt huvud kommer svettdroppar
att falla ner och när han lyfter upp huvudet kommer pärlor att spridas från den. Varje icke troende som känner lukten av
hans väsen kommer att dö, och hans andedräkt kommer att nå så långt han ser. Då kommer han att leta efter (al-Dajjal) tills
han fångar honom vid Ludds dörr där han kommer att döda honom.”

Bukhari och Muslim rapporterade att Profeten (fvmh) sade:

”Vid Honom i vars händer är mitt liv, Marias son (fvmh) kommer snart att stiga ner bland er som en rättvis domare. Han
kommer att krossa kors, döda svin, avskaffa Jizya (1) och rikedom kommer att finnas i överflöd till den grad att ingen
kommer att acceptera (allmosor).”

Vid hans återkomst kommer han att sätta stop på alla de falska föreställningar som infördes av kristendomen. Därför kommer
han att krossa alla kors, eftersom de innebär dyrkan till honom. På samma sätt kommer han inte att acceptera Jizya eftersom
det inte kommer att finnas någon ursäkt för någon jude eller kristen att inte tro på honom och följa honom. I en annan
hadith skildras tillståndet hos Jesus anhängare vid den tiden. Profeten sade:

”Han kommer att lämna den unga kamelhona och ingen kommer att bemöda sig (att samla in de förmåner som följer med henne.)
Bitterhet, ömsesidigt hat och svartsjuka kommer säkert att försvinna och när man kallar folket att ta emot rikedomar, inte
en enda kommer att acceptera det.”

I en annan hadith, beskrivs enligt följande:

”Fred kommer att segra och människor kommer att använda sina svärd som skäror. Rovdjuren kommer att vara ofarliga, himmel
kommer att skicka ner regn i överflöd och jorden kommer jorden att ge sin välsignelse. Ett barn kommer att leka med en räv
utan att bli skadad, vargen kommer att beta med fåren och lejon med boskap, utan att skada dem.” (2)

Vid tiden för Jesus återkomst, kommer muslimer att ledas av en imam (en ledare) som nämns i flera hadith:

”Hur är tillståndet hos er när Marias son kommer ner och det finns en imam bland er?”
(Bukhari, Muslim)

I en annan hadith i Sahih Muslim, läser vi:

”En del av mitt folk kommer inte att sluta slåss för sanningen och kommer att segra till Återuppståndelsens Dag.” ”Jesus,
Marias son, kommer att stiga ner och deras befälhavare (muslimernas) kommer att uppmana honom att leda dem i bön, men han
kommer att säga: ’Nej, era ledare måste vara en av er. Detta är Guds heder bevis för denna Nation’.”

Denna hadith är bevis på att när Jesus kommer tillbaka, inte kommer att återvända i rollen av en ny budbärare med ett nytt
budskap. Istället kommer han tillbaka som en anhängare av profeten Muhammed och underkasta sig islam. I en annan hadith i
Sahih Muslim berättas av Jesus utför den islamiska ritual Hajj (vallfärden).

En Hadith i Sahih Muslim, beskriver också att Jesus kommer att regera bland människor i sju år. Profeten sade:

”Då kommer människor att leva i sju år under vilka det inte kommer att finnas någon bitterhet mellan två människor. Då
kommer Gud att sända en kall vind från Syriens sida och vem som helst med en smula tro på honom kommer att överleva på
jorden, så mycket att även om vissa av er lyckas komma in i ett bergs innersta del, detta vind skulle nå denna plats också
och orsaka er död.” Han sade: ”Bara dåliga människor kommer att överleva och vara så vårdslösa som fåglar med rovdjurs
egenskaper. De kommer aldrig att kunna uppskatta det goda eller fördöma det onda.”

Som tidigare nämnts, när en av dessa stora tecken dyker upp kommer de andra att följa snabbt.

Anteckningar

  1. Jizya är ”exceptionellt skatt” som icke-muslimer betalar till den islamiska staten i stället för att erbjuda
    militärtjänst.

  2. Dessa uppgifter nämns i flera hadith registrerade av Ahmad, Ibn Hibbaan, Abu Dawood och andra.