Tålamod i islam

Amparo Sánchez Rosell – Blogs Periodistadigital

Dagligen måste jag säga till mig själv ”Amparo Sabr, Sabr” ”Amparo tålamod, tålamod” flera, flera gånger om dagen.
Tålamod är en välbehövlig dygd i den värld vi lever i och under rådande omständigheter. Sabr med till synes gynnsamma
händelser och de förment negativa eller ogynnsamma händelser. Sabr med dig själv. Tålamod med andra med att försöka
betala det onda med det goda, eller åtminstone, inte svara med samma mynt och ta avstånds från öga för öga och tand
för tand.

Tålmodigt acceptera alla typer av förtal och ärekränkning, osv. Och mina barn frågar mig varför? Varför så mycket
ansträngning för att vara lugn? Varför denna kontinuerliga attityd med att söka det positiva och att ha tålamod även
under de mest ogynnsamma situationerna? Varför så mycket ansträngning för att desarmera spända situationer? Varför
betala attackerna med ett leende? Och jag försöker förklara för dem vad jag delar med er idag:

Att sabur eller sabr på arabiska, är en term som vanligtvis översätts till som tålamod, en av de bästa egenskaper man
kan besitta som muslim och en av de mest rekommenderade i Koranen. … Gud är sannerligen med de tålmodiga, de som
håller ut.
(2:153). Sabr är den islamiska dygden av ”tålamod” eller ”uthållighet”. Arabiska lexikografer antyder att
roten eller ”nomen actionis” för Sabr betyder att binda eller fästa. Allah har nämnt sabr i över nittio gånger i
Koranen.

Sabr anses vara en av Allahs vackraste namn, vilket indikerar det höga värde som har fastställts för detta koncept.
Ett exempel på sabr är Guds tålamod med dem som förnekar Honom. Förtjänsterna med sabr kan också hittas i Profeten
Muhammads (fvmh) egenskaper och i den profetiska tradition eller sunna.

Tålamod definieras som vägen till frälsning i Koranens sura 103 när Gud säger till oss, och förstärker det med en ed:
VID DEN flyende tiden! Människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever ett
rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålamod.

Al-Ghazali sade att sabr bestod av tre delar, de centrala eller stam, de omgivande eller grenar och frukterna. Det
finns olika typer av tålamod. Till exempel, tålamod i motgång: Fromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot
öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och
profeterna och som ger [av] det han äger – vilket pris han än sätter på detta – till de anhöriga, de faderlösa och de
behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar
bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som med tålamod bär lidande och motgång och som
håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud.
(2:177)

Vi måste vara tålmodiga och ihärdiga i att finslipa den goda beteende som föreskrivs av den islamiska religionen och
att utöva de religiösa sedvänjorna: Troende! Uthärda allt – ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och
var alltid beredda att kämpa…
(3:200)

Tålamod med och för grannen: Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida. Jaga
bort [den dåliga handlingen] med en bättre – den som var din fiende kan bli din nära vän! Men ingen annan än den som
bär [oförrätter] med tålamod finner [styrka] att handla så; bara den lyckligast lottade finner [sådan styrka].

(41:34-35)

Denna dygd hedrar och höjer dess innehavare. Uthärda därför [dina prövningar, Muhammad,] med väl buret tålamod!
(70:5) Denna värdiga dygd manifesteras i muslimen genom ödmjukhet, den tålmodigaste blir den ödmjukaste. Allah har
villkorat det religiösa ledarskapet att ha tålamod och tro: …och när de bar sina motgångar med tålamod och bevarade
sin övertygelse att Våra budskap [utgör sanningen], lät Vi ledare uppstå bland dem som ledde dem i enlighet med Våra
bud.
(32:24).

Profeten Muhammed (fvmh) sade: ”Ingen har någonsin fått något bättre än sabr”. (Bukhari och Muslim) Om en person inte
naturligt besitter tålamodets egenskap, kan denne få den genom att agera som om han/hon besatt den tills den blir en
del av honom/henne. Detta var vad Profeten (fvmh) sade i en hadith: ”Den som försöker ha tålamod, kommer Allah att
hjälpa att uppnå det.”

Så jag ber till Gud att ge mig styrka att fortsätta att sträva efter att ha tålamod och att Sabr blir en del av min
natur, eftersom så som det står i vers 146 i sura Al-’Imran, älskar Allah den tålmodige.