Synonymi mellan begreppen Messias och Guds Son

José Angel Hernández – Webislam

Begreppet Guds Son som finns i några evangeliska texter och som kristna exegeter uppfattar som bevis på ett fysiskt
familjeförhållande mellan Jesus och Gud, var känd i gamla judiska texter, både i Gamla testamentet och i Qumran
dokumentär.

Att kallas för Guds Son är en legitimitet som tillhör Messias.

Man kan inte förstå den ena utan den andra.

 1. Begreppet Messias ursprung

  Termen Messias är ett hebreiskt ord som kan jämställas med det latinska ”smörjde” och den grekiska ”Kristus”, den
  hänvisade ursprungligen till en handling där man hällde olivolja på en person eller en sten för att beteckna att med
  denna rit denna person eller sten var helgad åt det gudomliga.

  I den kronologiska ordning som fastställts i Gamla testamentets berättelse, det första omnämnandet av en invigning med
  olja, refererar till ett livlöst objekt och inte en person.

  Det inträffade under en av Jakobs drömmar där Jahve talar med honom på samma plats där Abraham hade byggt ett altare
  och som han kallade Bethel eller Guds hus.

  Denna första liturgiska smörjelse inträffade i den kananeiska område och beskrivs av Första Moseboken på följande
  sätt:

  Jakob vaknade upp ur sömnen. ”Sannerligen”, sade han, ”Herren är på denna plats, och jag visste det inte!” Och han
  greps av bävan och sade: ”Detta är en plats som väcker bävan, det måste vara Guds boning, här är himlens port.” Tidigt
  nästa morgon tog Jakob stenen som han haft vid huvudgärden och reste den som en stod och göt olja över den. Han
  kallade platsen Betel; tidigare hette staden Lus.

  Jakob avgav ett löfte: Om Gud är med mig och skyddar mig på denna min färd och ger mig mat att äta och kläder att klä
  mig med, så att jag kommer välbehållen hem igen, då skall Herren vara min Gud, och stenen som jag har rest som en stod
  skall bli en Guds boning. Och av allt du låter mig få skall jag ge dig tionde.
  (Första Moseboken 28, 16-22)

  Invigningen med olja av minnesmärke gjorda av sten föregick, enligt Gamla Testamentets texter, bruket att använda
  samma ritual med olja för att helga människor. Den liturgiska smörjelse av döda ting inspirerade smörjelse av
  personer, vars tidigaste exempel finns i en passage från Tredje Moseboken där Moses ”smörjde med olja och blod” sin
  bror Aron:

  Och Mose tog av smörjelseoljan och av blodet på altaret och stänkte på Aron och hans kläder och på hans söner och
  deras kläder. Så invigde han Aron och hans kläder, liksom hans söner och deras kläder.
  (Tredje Moseboken 8:30)

  Observera att passagen talar om att helga med ” smörjelseoljan och av blodet” i denna första smörjelse av en person.
  Vad är det man refererar till med användningen av blod som invignings element?

  Blodet är en psykologisk rest som länkar den hebreiska praxisen att smörja med olja, med akkadiska skapelsemyter av
  den första människan, som skedde genom att strö blodet från en gud på en del av Apzu lera.

  Den akkadiska myt som gav liv åt Adamu införlivades i den judiska traditionen med invigninsolja praxis, är då blev
  detta faktiskt den ceremoniella ersättningen av blodet.

 2. Guds Son begrepp som användes för att hänvisa till kung David

  Invigningen av Aron legitimerades genom oljan från ett prästerligt hus, men också skulle legitimeras ett kungahus i
  den judiska traditionen.

  Första Samuelsboken berättar på följande sätt den första verkliga smörjelse av kunglig karaktär som inträffade bland
  det judiska folket:

  Även om den tidigaste nämnda kungliga smörjelse i Gamla Testamentet inte är Sauls, den äger rum i en hebreisk stam som
  författaren av Domarboken också tillskriver denna tradition. (Domarboken 9, 7-8).

  Från den bibliska texten kan dra slutsatsen att smörjelseoljan inte gjordes varje gång en överstepräst eller konung
  tog över posten, men bara i det fall en ny familj tog över eller för att lösa en tvist över legitimiteten.

  Legitimiteten inför Gud är nyckeln till förståelsen av Messias konceptet.

  Davids Psaltaren refererar till Davids upphöjelse till Messias rang, dvs. helgad kung genom ritualen med olja:

  Jag har funnit David, min tjänare, och smort honom med min heliga olja. (Psaltaren 89:21)

  Han skall säga: Du är min fader, min Gud och min räddande klippa. Han skall vara min förstfödde, den högste bland
  jordens kungar.
  (Psaltaren 89:27-28)

  Några tidigare verser i samma bok Psaltaren, nämnde kung Davids tillstånd som Guds son:

  Jag vill berätta vad Herren bestämt. Han sade till mig: ”Du är min son, jag har fött dig i dag.
  Be mig, så ger jag dig folken som arv och hela jorden som egendom.
  (Psaltaren 2:7-8)

  Det kan inte finnas något tvivel om att dessa verser som hänvisar till kung David fusionerade i sig Messias och Guds
  Son begreppen.

 3. Guds Son koncept bland Qumran sekt

  Ett manuskripts fragment som hittades bland Qumran grottor, som daterats till första hälften av 100-talet och är
  listad som 4Q246, innehöll en arameisk text som har följande lydelse:

  1 Han kommer att kallas Guds Son, och kommer att kallas den Högstes son. Som gnistor 2 av en vision, så skall deras
  rike vara; dem kommer att regera några år på jorden 3 och krossa allting; en by kommer att krossa en annan by och en
  stad en annan stad, 4 tills han lyfter Guds folk och få allt att vila från svärdet. Hans rike kommer att vara ett
  evigt rike, och alla deras vägar i rättfärdighet; han kommer att döma 6 jorden rättvist, och alla kommer att sluta
  fred. Svärdet kommer att upphöra på jorden, 7 och alla städer kommer att hedra honom. Den store Guden med sin kraft 8
  kommer att föra krig för honom, kommer att lägga byarna i hans hand och 9 kommer att kasta alla framför honom. Hans
  välde kommer att vara ett evigt välde, och alla djup. (”Män i Qumran” av Florentino García Martinez, 1993 – 4Q246,
  kolumn II, se 1-9)

  Orden som finns i texten till manuskriptet från Qumran ” Han kommer att kallas Guds Son, och kommer att kallas den
  Högstes son” har onekligen likhet med dem som finns i Lukasevangeliet:

  Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son,
  och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans
  fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.

  (Lukasevangeliet 1:30-33)

Slutsats

Anspelningen till Guds Son koncept var inte okänd för judarna före den tidpunkt då traditionen antar att Jesus levde.
Men både i den judiska litteraturen i Gamla testamentet och Qumrans text, Guds Son benämning användes bildligt för att
beteckna Messias, aldrig för att peka på en fysisk gudomlig fader-son relation mellan Messias och Gud.

Hänvisningarna i Psaltaren om den gudomliga fadern till kung David bekräftar detta.

Guds Son och Messias refererar till figurativa begrepp som hos judarnas medvetande i första århundradet hänvisade till
idén om samma person. Denne skulle presenteras som legitim arvinge till Aron eller Davids hus för att bli ledaren som
skulle återinföra det ena eller det andra husets makt och befria sitt folk från romerskt styre.

Paulus ändrade denna uppfattning och tog efter den grekiska traditionen genom att förvandla det judiska begreppet Gud
Son till den grekiska syn som föreställde sina gudar som avlade barn med människor.