Spansk mytologi – Det fanns aldrig någon arabisk erövring (Del 2)

Rubén – lavozliberal.wordpress.com


Sankt Eulogio, katolsk biskop i Cordoba, upptäckte islam under 850

Sankt Eulogio var en medlem av en förmögen familj som bodde i Cordoba under första hälften av 800-talet. Efter att ha
återvänt från sin resa till Navarra (849-850) och inför den enorma spridning den arianska tron hade fått i Andalusien,
bestämde han sig för att bekämpa det genom att predika martyrskap till Cordobas katolska oskulder, i tron att
blodsutgjutelse kunde stoppa islamiseringens process som växte i hans stad.

De folkliga upproren som martyrskap av de offrade oskulderna orsakade ledde till att den politiska makten anklagade
honom för förargelseväckande beteende. Han fängslades på dessa grunder.

Det ryktet som hans skrifter fick, ledde till att han utsågs till ärkebiskop av Toledo, men han kunde inte inneha
uppdraget eftersom han var dömd av Cordobas emir och satt i fängelse. Senare avrättades han 859 när han befanns
skyldig till att främja oroligheter i Cordoba och, som brukligt är i den katolska kyrkan, upphöjdes och dyrkades vid
altaren som Sankt Eulogio.

Senare övertalade Alfonso III, Abd ar-Rahman II, Al-Andalus monark att låta Sankt Eulogios kropp att flytta till
Oviedo. Kroppen åtföljdes av manuskript av hans verk som hade publicerats medan han var vid liv och som är bevarade i
biblioteket i Oviedos katedral. Hit följer den officiella katolska historia.

Nu, det de inte har berättat för oss. Bland dessa handlingar som flyttades till Oviedo finns Apologeticum Martyrium,
skriven år 857, där han berättar om sin resa till Navarra och den broschyr han hittade i Leyre klostrets bibliotek
där man beskriver en biografi om någon som heter Muhammed.

Detaljerna i denna resa är kända genom Sankt Eulogios biografi skriven av Alvaro och brevet han skickade till biskopen
i Pamplona efter hans återkomst till Córdoba, så det finns ingen tvekan om dess äkthet och året då den skrevs.

Under sin vistelse i Leyre klostret gjorde Sankt Eulogio en stor upptäckt i klostrets bibliotek. Han själv beskriver
det så här:

”När jag var äntligen befann mig i staden Pamplona och bodde i klostret Leyre, bläddrade jag igenom alla de böcker som
samlats där, och läste dem för mig okända. Plötsligt upptäckte jag i en del av en anonym pamflett, biografin över en
skändlig profet”.

Det var en biografi av profeten Muhammed. Att läsa denna biografi om en profet okänd för honom, skapade en sådan
känsla hos honom att han var i behov av att dela upptäckten med sina trosfränder, de katolska intellektuella Juan
Hispalense och Alvaro av Cordoba.

Juan Hispalense, som förmodligen hade fått brevet innan Alvaro, skrev till honom och vidarebefordrade ett utdrag ur
Muhammeds biografi, för att involvera Alvaro i den extraordinära upptäckten att deras gemensamma vän, Eulogio. Dessa
brev utväxlades mellan åren 849 och 851.

Under år 856 skriver Sankt Eulogio, som nu var i Cordoba, och Alvaro sina synpunkter på de första offentliga
manifestationerna av islam i Cordoba. Han beskriver det i sitt verk Indiculus Luminosus, där han nämner att han kände
till för första gången den andra meningen i det islamiska trons bekännelse. Men eftersom han inte kunde det arabiska
språket, han överför det på latin: ”Psallat Deus super Prophetam et salvet eum”, ”Gud välsigne profeten och hälsa på
honom.”

Han berättar också att han har börjat höra från höga torn de nyfrälsta skrika saker om Gud och en Maocim. Han syftade
på de nya moskéernas minareter eftersom under den tiden och på grund av religiös synkretism, praktiserades troligen
den islamiska bönen i arianska templen som förvandlades till moskéer. Det vill säga, fram till dess spreds islam tyst
och diskret. Men dess närvaro som en annan idé hade ännu inte offentliggjorts.

Därför, de personer vi kommenterar här, visste ingenting om islam just då om Muhammeds namn eller islams som religion
med generaliserad kunskap. De fortsatte utan att förstå exakt vad som hände.

Alla dessa uppgifter är kända, bevarade och publicerad under 1700-talet av den Jesuitprästen Florez i volym VIII av
den Heliga Spanien, sida 145-146.

I mitten av 800-talet var den katolska kyrkans andalusiska hierarki ovetande om islam. De hade inte hört talas om
arabernas invasion år 711, de hade inte märkt att fem gånger om dagen, kallade muezzin i Cordobas moskéer till bön de
troende i islam.

Deras oro var inte islam, (de visste ingenting om det) men Judendom, Arianismen, andra kristna irrläror och ateismen,
men inte islam, som inte nämns i någon kyrklig handling förrän Sankt Eulogios brev omkring 849, där han visar sin
överraskning över upptäckten av en ny religion.

Ummayyaderna i Spanien

Den officiella katolska historien berättar att Abd ar-Rahman I var en umayyad som flydde abbasidernas utrensning. Men
för att vara av syriskt ursprung, hade han rött hår och blåa ögon, liksom hans son och efterträdare Abd ar-Rahman II.

På grund av den period av anarki som kom efter inbördeskriget, Abd ar-Rahman I, enligt krönikorna, var denna arianska
västgot som tog över en stor del av halvön, från Toledo och neråt, och enade det till ett nytt ariansk, mäktig och rik
rike i södra Spanien med sin huvudstad i Cordoba där han proklamerades emir. Var kommer den officiella legenden om
hans kungliga blod? Logiskt sett ett efterföljande försök att legitimera hans värdighet som Emir (kung).

Vi vet från en av den tidens historiker, Ibn Hazm, Cordoba bor från 1000-talet, att umayyaderna var blonda, ljushyade
och blåögda, och hade för vana att gifta sig med kvinnor med samma egenskaper, så att de gifte sig med kvinnor från
Navarra.

Vi känner inte till många semiter med dessa etniska egenskaper, men vi känner till att västgoterna stämde med dem. Sen
att döma av deras rasliga egenskaper är det mer sannolikt att umayyaderna var arianska västgoter som senare
islamiserades, och inte araber som kom från öknen.

Varför arabiska namn och kultur? Arabiska namn bland olika personer på den tiden. Abd ar-Rahman, ibn Habib, mm., det
är en enkel fråga att besvara. Ett egennamn är inte alltid nödvändigtvis en religiös bekännelse, än mindre
tillhörighet till en viss etnicitet. I den iberiska halvön fanns då präster, till och med biskopar, adelsmän och
kungar som använde arabiska namn, det var den blomstrande kulturen. Så, detta leder till att de första Abd ar-Rahman
var västgotiska kungar med arabiska namn, men fortfarande under en religiös övergång från arianismen till islam.

Några exempel på det vi har nu nämnt finns i namnen på följande arianska biskopar, Rabi ibn Sahib, som föreslogs till
biskop av Abd ar-Rahman II, i vars domstol han var diplomat. Denna biskop var lärare till en annan biskop som hette
Abu l-Harit. Och naturligtvis, som biskopar var inte de muslimer, men arianer. Och tydligen kände de inte heller något
om islam, än så länge! Så det kan mycket väl ha varit så att Abd ar-Rahman antog namnet före religionen. Men det har
redan hänt tidigare, till exempel med kejsare Konstantin, som var försvarare av katolicismen innan han bestämde sig
för att anta det som en form av tro.

Hans son och efterträdare, Abd ar-Rahman II, dog år 852. Han satte igång under sina sista år en policy för att
definitivt skilja och påskynda islamiseringen av Spanien genom att bjuda in kunniga muslimer från öst.

Arabiska blir alltmer dominerande skriftlig i Spanien under andra halvan av 800-talet. Det är då vetenskap, filosofi
och poesi blommar upp. Det rika arabiska språket är verktyget, intelligensen kom från de som bodde i Al-Andalus och
de som kom senare som gäster, både från den kristna och från den muslimska världen, oavsett etnicitet.

Efter Abd ar-Rahman II:s död och på grund av hans politik, sprids islam över halvön tack vare den befintliga
dragningskraft i den orientaliska kulturen och som en ny trend, vilket sker även i dag med andra trender. Vi bör komma
ihåg att detta Abd ar-Rahman grundade Murcia år 825, och att Theodomirs pakt som innebär att Murcia går över till
muslimsk eller ariansk välde, träffas i mitten av 700-talet.

Vad berättar arkeologin

I myntkatalogen i Madrids arkeologiska museum, kommenterad av Codera under år 1879, LaVoix 1888 och Rada 1892, hittar
vi ett mynt präglat i Spanien under 700-talet. Å ena sidan står det på latin, ”In nomine Domini non Deus nisi, Deus
Solus sapiens, non Deus similes alius”. I Herre Guds namn, det finns bara en Gud vise, det finns ingen som liknar Gud
och en åttauddig stjärna, som i islam.

Detta var den arianska trosbekännelse på latin, och hälften av den senare muslimska trosbekännelse, det saknas där
fortfarande närvaron och erkännandet av Muhammeds profetiska dimension som lades långt senare.

De gravstenar som hittades i Xativa 2004, daterad till 600-talet, (och andra som hittades någon annanstans och daterad
till samma period, enligt universitets källor) visar att muslimer kommer till den iberiska halvön direkt från öst,
troligen genom Medelhavskusten som inte var under den västgotiska monarkin och som hade affärs och skydds förbindelser
med det orientaliska bysantinska riket.

De arkitektoniska innovationerna såsom valv med hästsko form är inte ett arabiskt bidrag, de fanns i väst och kan ses
i olika konstruktioner av Spanien och Frankrike före islam.

Inte heller verkar moskén i Cordoba vara ett muslimskt bygge, den byggdes inte heller som en moské. Byggnadens pelare
skog är oförenlig med den muslimska och katolska gudstjänst, som båda kräver öppna ytor för att följa den som leder
tjänsten. Tyvärr vet vi inget om den arianska kulten eftersom dess texter försvann för alltid i den katolska kyrkans
eldar.

Slutsats

Det fanns ingen invasion av arabiska arméer, verkligheten är en helt annan. Under 600-talet står den bysantinske
kejsaren Herakles inför ett allvarligt hot, frammarschen av det persiska riket led av Chosroes II som var omöjligt
att stoppa. Men låt oss analysera situationen noggrant.

I över 500 år fanns det en ”status quo” mellan de två stora imperier, den romerska och den persiska. Trots deras många
sammandrabbningar vid gränserna, dessa hade knappast förändrats. Varför plötsligt kollapsar det östromerska imperiet
dramatiskt två gånger i rad mot perserna, med förlusten att alla dess territorier i öst fram till Anatolien och
Egypten?

Svaret är uppenbart, det knappa motstånd hos ursprungsbefolkningen i Mesopotamien, Syrien, Palestina och Egypten. Men
varför hade de ett sådant förakt för Östromerska riket? Varför ville de bli erövrade av perserna, eller ska vi hellre
säga frigjorda av perserna?

Det är en lång historia och är inte ämnet för denna artikel, men vi kan bara erinra oss utbredningen av arianismen
genom dessa länder och den ständiga kampen med den katolska (och senare grekiska) dogm. Niceas koncilium lyckades inte
blidka den religiösa konflikten i öst, och inte heller Konstantinopels andra koncilium år 381, där man slutligen
fördömde arianismen.

Detta ledde till uppkomsten av nya irrläror i öst som monofysitismen, nestorianismen, osv. All dem slutade på samma
sätt, hårt förtryckta av den romersk-grekiska imperialistiska makten och den katolska kyrkan och senare den grekiska.
Således finner vi en bild av allvarliga sociala och religiösa oroligheter i Mellanöstern i början av 600-talet när
Chosroes II börjar farligt hota gränserna för det östromerska riket.

Så, med hjälp av de persiska befriare och trots Herakles slutliga seger över Chosroes II år 628, segrar arianismen
över den grekisk-katolska dogmen vilket leder till oberoendet av dessa territorier i riket som faller in i en slags
anarki med små stater som är inte under kontroll av någon centraliserad makt, varken persiska eller grekiska.

Under år 633, ut ur den brinnande sand i den arabiska öknen, dyker upp en ideologisk, filosofisk och religiös rörelse
som ökar i popularitet i öst och börjar sprida sig runt om i världen. Islam hittar en bra preislamisk grogrund i
arianismens unitariska kristendom som tidigare hade införts i hela Mellanöstern och Nordafrika som vi redan berättat.

Det arianska uppror når den iberiska halvön hundra år senare, år 711, som leder till ett religiöst inbördeskrig som
delar det västgotiska konungariket Toledo, med arianismen som proklamerar sig vinnare och förvisar katolicismen till
den norra änden av halvön. Strax efter, i 756, en västgotisk arian, influerad av den segerrika arabiska kulturen, Abd
ar-Rahman I, en krigsherre, lyckas förena allt i södra Spanien fram till Toledo under sin makt och proklamerar sig
själv Emir, genom att legitimera sig som Umayyad, och etablerar sin huvudstad i Cordoba.

Med Abd ar-Rahman II får emiratet Córdoba fäste och, från år 850 börjar en assimilerings process av nya idéer och nya
islamiska riter som drevs av den arianska monarken. Den var långsam, gradvis, som passerar genom en första etapp av
synkretismen med arianismen som hade segrat i 700-talets inbördeskrig tills den uppnår de islamiska former av dyrkan
och islamiska sociala former, övergivandet av latin och övertagande av det arabiska språket och arabiseringen av namn.

De senare legender om slaget vid Guadalete, liksom döden av Don Rodrigo, som dog i samma slag enligt legenden, och
legender av Don Pelayo och slaget vid Covadonga är just det, legender.

Vi ställer en fråga. Finns det pålitlig dokumentation om kristendomens inträde i den iberiska halvön? Svaret är klart
och kraftfullt, NEJ. Men vi vet att det infördes successivt genom en evangelisering som varade i århundraden.

Så, kunde inte islam införas på samma sätt som med kristendomen, särskilt när vi vet att det fanns de rätta
förutsättningarna, ett preislamiskt tillstånd? Vilka var orsakerna för att skapa legenden om en invasion för att
förklara islams intågande? Svaret är, för att ursäkta ett dåligt resultat, nederlaget av katolicismen, av de som
tjänade under Roms påve mot de första spanska protestanter mot den katolska dogmen, arianerna, i det religiösa
inbördeskrig år 711.

Samtidigt, den muslimska erövringen bedrägeri användes också för att rättfärdiga erövringen av Al-Andalus av de norra
kungarikena som en ”Reconquista” (Återerövring) och på så sätt legitimera sina erövringshandlingar som en
”återerövring av katolskt territorium ” Detta är något som idag accepteras i stort sett alla akademiska institutioner.

Ju mer vi avancerar i arkeologi och rationellt befintlig dokumentation, ju mer vi förstår att Islam kom till Spanien
genom arianismen, gradvis, och inte som effekten av en eventuell invasion.

Men hur påverkar myten om erövring och återerövring det spanska samhället idag? Tyvärr, den katolska kyrkan och den
centrala makten i landet har exploaterat mycket dessa två myter. Vi säger, ”Spanien har alltid varit katolik” eller
”katolicismen, påven och Spanien har alltid gått hand i hand” eller ”Du kan inte förstå ett Spanien utan den katolska
kyrkan, vi måste subventionera den” eller ”tack vare den katolska Reconquista byggdes Spanien.” Tja, nu vet vi att
verkligheten är annorlunda.

Genom att acceptera ”Reconquista” som en återgång till vårt ursprung, till en centraliserad och homogen enhet i en
värld av ”stolta germanska rötter” som kom att ändra den dekadenta och omoraliska romerska värld, och katolik i
kärnan, som om det vore en evig och oföränderligt stat, som om från tidernas början Spanien var katolik, som ett
slags gudomligt öde, genom att acceptera allt detta, säger jag, ljuger vi för oss själva och skapar en fiktiv
nationell enhet, bortvänd från verkligheten som har under hela Spaniens historia använts av tyrannerna och den
katolska kyrkan.

Om vi förstör myten, kommer sanningen att komma upp till dagens ljus, för att få oss att förstå, intressant nog, att
spanjorerna var de första europeiska protestanter mot den romersk-katolska dogmatismen. Vi var de första
västerlänningar att separera sig från Rom och inte lyda påven, från Priscillianus tid från omkring år 370, och vi hade
en separat och oberoende kyrka, med en egen kult fram till Islams fredliga expansion och kultur integration som
började i Spanien omkring 850.

Detta är vad som är fel med de nationalistiska myter, som uppstod från nationalismen under den franska revolutionen,
de skapar falska identiteter som är en skam och vanära för de människor som lider av dem och ger otillbörlig berikning
till tyranner och den katolska kyrkan som oundvikligen underkuvar dem.

Kort sagt, 700-talet var en betydelsefull period för den efterföljande utvecklingen av det spanska samhället som den
officiella katolska historieskrivningen har definierat, delvis överdrivet förenklad och egennyttig, som en erövring
och en senare ”Reconquista” (återerövring), men som Ortega y Gasset sade ”en återerövring efter sex århundraden är
inte en återerövring”.