Spaniens första republikan bar turban

Miguel Candelas – publicoscopia.com

I historiens lektioner (i Spanien) har man alltid lärt oss att den första spanska republiken utropades 1873 efter
kungen Amadeo av Saboyas abdikering. Men få vet att faktiskt Spaniens första republikanska experiment inträffade för
mer än åtta århundraden sedan, i synnerhet under perioden av Al-Andalus och det arabiska styret i Spanien.

Medborgarna i staden Cordoba avsatte den förra umayyadiska kalifen och proklamerade en republik i 1031. De valde en
ledare i staden för första gången genom en valbar förfarande baserade på meriter. Det är överraskande därför att när
fakulteterna för statsvetenskap i vårt land (Spanien) lär ut maktteorier, studerar man republikerna Florens och
Venedig som tidiga exempel på icke-monarkiska statsstrukturerna efter antiken, och aldrig nämner att spanjorerna hade
äran att vara en av de första människorna att förkunna en blomstrande republik i medeltiden, när resten av Europa
befann sig i den mörka medeltiden. Därför kommer jag denna vecka att diskutera stadsstaten Cordoba och den
spansk-arabiska härskare Abu-al-Hazm Ibn Yahwar, den första spanska republikanen.

Först vill jag ägna några rader att kortfattat kontextualisera den historiska situationen i vårt land under de
medeltida århundradena. Ankomsten av araberna till den iberiska halvön resulterade i byggandet av en fyr av
civilisation, tolerans, vetenskap och framsteg som ledde till en revolutionär undantag mitt i ett Europa som
dominerades av feodal obskurantism och katolsk religiös fundamentalism.

Araberna fusionerade de vetenskapliga och kulturella element från hellenismen, Persien och Indien och tog med sig
till Spanien (ett land de kallade Al-Andalus) dessa civilisationers bidrag till kunskap, konst, vetenskap, teknik
och den orientaliska praktens lyx. På detta sätt blev Spanien navet i Europas lärande, eftersom det exporterades
sedan från vårt land till den underutvecklade feodala Europa hela flödet av grekisk-romersk och hellenistisk kunskap
som de paleokristna i slutet av det romerska riket hade bränt och förstört för att de var hedniska texter (det
berömda biblioteket i Alexandria till exempel).

Muslimerna dock uppskattade grekisk filosofi och vetenskap och gjorde kopior på arabiska av de viktigaste
klassikerna av olika material, som kompletterades med orientalisk vetenskap (persisk och indisk). Dessutom gjorde
islams religiösa tolerans möjligt för judarna att för första gång njuta av fullständig frihet, vilket ledde till att
den judiska kulturen upplevde sin Gyllene period. Samtidigt spanjorerna, som ville behålla sin kristna tro, också
fick göra det i detta klimat av tolerans och blev kända som ”mozaraber”.

Hela denna smältdegel av kultur, kunskap och prakt (den verkliga födelseplats för den senare renässansen)
kompletterades väl med den geopolitiska hegemoni som uppnåddes 929, efter att emiren Abd-al-Rahman III bröt det
politisk-religiösa beroende i förhållande till Bagdad kalifatet och grundade sitt eget kalifat med dess huvudstad i
Cordoba, vilket förvandlade Al-Andalus förutom till ett europeiskt kulturellt centrum, till Medelhavets mäktigaste
politiska enhet.

Under dessa år hade Córdoba moskéer, universitet, bibliotek, gatubelysning, många varma källor, kullerstensgator,
blommande trädgårdar, kanaler och fontäner, en effektiv förvaltning, lyxiga palats, välstånd för alla medborgare och
blomstrande handel med exotiska varor, medan resten av den feodala Europa levde på landsbygden under analfabetism
och otrygghet.

Denna intellektuella mognad i kombination med köpmännens välstånd och medborgares välfärd nådde sin höjdpunkt vid
den tidpunkt då kalifatet upplöstes eftersom Cordoba förkunnade en borgerlig republik som styrde staden för nästan
ett halvt sekel och blev en av historiens tidigare republiker tillsammans med de italienska stadsstaterna. Den
republikanska traditionen i Spanien är därför bland den äldsta i världen. Det är därför inte förvånande att den
andalusiska Córdoba var känd bland de resenärer som besökte den som ”Västvärldens pärla”.

Och det är i denna blomstrande Córdoba där Abu-al-Yahwar Ibn Hazm dyker upp, inte av en tillfällighet. Denna
muslimska aristokrat från Cordoba kom från en stor andalusisk familj och var ättling till en visir av Umayyadernas.
Han valdes av ett råd av framstående personer till härskare över den nya republiken Córdoba år 1031, som uppstod
efter avlägsnande av den sista kalifen, Hisham III.

Detta råd var sammansatt av de viktigaste ledarna för stadens familjer, både aristokrater och köpmän. Hans val
berodde på att han hade en stor populär prestige och ansågs vara en rättvis, värdig och klok man med stor talang för
politik och förvaltning och som hade visat gott omdöme under de turbulenta sista åren av kalifatet.

Ibn Yahwar gav staden, med sin nya republikanska position, en tydlig borgerlig karaktär som gjorde att handel
blomstrade igen. Han återställde offentliga byggnader som förstördes under kalifatets upplösning, skapade en
medborgare milis och levererade vapen till handlarna för att säkerställa den allmänna ordningen, och lämnat in sina
beslut vid alla tidpunkter till församlingen. Han stärkte också Cordobas suveränitet genom att upprätthålla en
balanserad politik av allianser med de omgivande Taifa (stater) och tack vare sitt rykte om rättvis ledare, medlade
han i olika tvister vilket i hög grad gynnade republiken.

I överensstämmelse med sin republikanska förståelse av makten, flyttade Ibn Yahwar inte till kalifas palats eller
utnämnde någon efterträdare. Den välmående republik som han lämnade som sitt arv, kom att överleva ytterligare 20
år, tills det slutligen invaderades av Sevillas Taifa.

Kort sagt, den första spanska republikanen var en spansk-moriska från den praktfulla staden Cordoba i medeltiden.
Självklart hade han en turban på huvudet, var beväpnad med en kroksabel under bältet och bekände islam som religion,
men utöver denna exotism, är det ett faktum att Al-Andalus politiska och kulturella arv går också så långt att
dagens spanjorer kan ta fram denna historiska kuriösa och använda det som ett annat exempel på vårt lands långa
republikanska tradition.

Jag tror också att återupptäckandet av det första republikanska slaget väcker också nya politiska tal om
civilisation och återvinner vårt orientaliska arv och visar att det inte bara den västerländska kristna kulturen är
vaggan för den republikanska och moderniserande traditionen. Som vi ser, dök upp i andra civilisationer också
självständighets upplevelser för medborgarna, och Spanien, som alltid har varit en smältdegel av folk och kulturer,
var huvudperson och vittne av en av de första republikerna i historien under medeltiden, under den arabiska hegemoni
och med starka orientaliska influenser.

Anteckningar:

Miguel Candelas har en exam i statsvetenskap och internationella relationer samt Master i politisk analys, Master i
politisk kommunikation och undervisar i samhällsvetenskap. Han har arbetat som kommunikationsstrateg och professor i
geografi och historia i gymnasieutbildning. Han är också en av grundarna av nättidningen ”Policy Review” och
författare till ”Hur kan man säga Viva Spanien från vänster”.