Smärta och skam

Reina Mora – Webislam


Okunnighet dödar

Inte en lögn till. Inte en förvrängning till. I onsdags 12 personer dödades i Paris. För att minnas dem och för att
hedra deras modiga kamp för yttrandefrihet, måste vi avslöja deras mördares islamiska analfabetism, eftersom deras
okunnighet dödar.

De är kriminella och deras brott kan inte rättfärdigas i Koranen, något som otroligt nog är överens om våra media
och deras, dessa makabra påståenden gjorda på sociala nätverk av ledarna för den islamiska staten, och inte heller
av Profetens ord och gärningar.

Låt oss upprepa igen. Kampen mot terrorismen, felaktig kallad islamisk, måste bekämpas också med islamiska argument,
det är det enda sättet att bekämpa den, jihadisterna, al Qaeda medlemmar, blivande martyrer och ensamvargars
ideologiska avvikelse. Kunskap är det enda effektiva sättet att bekämpa deras dödliga okunnighet.

Tyvärr, har jag observerat med oro huvud hur de viktigaste spanska tankesmedjor håller sina möten med
”internationella” analytiker och journalister och experter ”i arabvärlden” utan att bjuda en enda lärda i islam
eller praktiserande muslim som kan avkoda det språk som används av terrorister och förklara avvikelser. Det är
djupt demoraliserande att se hur den jihadistiska diskursen har smugit sig in i deras uppfattningar och har få dem
att jämställa (oss) alla muslimer med terrorism, våld och fara.

Till dessa experter som gör sina rapporter och studier utan att ha satt sin fot i en moské och som har blivit
salafister eftersom de grundar sina studier i de mest extrema och förvridna tolkningar av islam, vill jag ägna
några utdrag från Koranen och uttalanden av Muhammed (frid vare med honom). Syfte med det är att uttrycka min
totala fördömande mot de brott och pseudo islamiska påståenden med vilka dessa arkaiska fascister i detta
århundrade, så kallade islamiska fundamentalister eller radikala islamister, försöker motivera de mest
fruktansvärda brott och kränkningar av mänskliga rättigheter i hela världen. Oh idag, tyvärr, i Paris.

Den Nåderikes [sanna] tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda
ett samtal med dem, svarar de med fredshälsningen.
(25:63)

ÖVERSE med människornas natur [och deras brister], och uppmana [alla att visa] hövlighet och vänlighet och undvik
[alla ordväxlingar med] dem som [står kvar i hednisk] okunnighet.
(7:199)

Muhammad (fvmh) sade: ”Allah är snäll och älskar vänlighet i alla frågor, och belönar människor för deras
vänlighet, samtidigt som Han föraktar våld.” (Muslim 2593)

Mörkret i ”Ljusets stad” och världens blindhet

Idag har deras brott gjort mycket mer ont eftersom det har drabbat oss närmare, de dödade 12 personer i Paris,
arbetare i den satiriska veckotidningen Charlie Hebdo och poliser som skyddade dem.

Men det är lika smärtsamma deras dagliga attacker som dödar tiotals personer i Irak, Syrien, Libyen, Afghanistan,
Pakistan, Nigeria, Mali … I onsdag dog också en person i en terroristattack i Istanbul och 35 attack med en
bilbomb i Jemen. Tyvärr väldigt lite kommer vi att höra om dessa ”andra” offer …

Jag minns fortfarande bilden av moskén i Kano (Nigeria) som attackerades av Boko Haram under fredagsbönen,
hundratals övergivna skor som tillhörde mer än etthundratjugo personer som betalade med sina liv för deras
avvisande och bekämpande mot Boko Harams ideologi. Men i Europa har knappast någon hört talas om denna slakt.

Visst, är idag också, återigen, en sorgedag. Men som med alla offer, är vår smärta inte ensam, den följes av skam.
Motiveringen för detta mördande om att det var för att hämnas publiceringen av förödmjukande karikatyrer som
angriper Islams profets (fred vare med honom) ära, och två arabiska ord, Allahu Akbar, har identifierat världen
över dessa mördare som muslimer.

¿Muslimer eller demoner?

I detta århundrade, 2000-talet, för att vara muslim behöver man bara kunna tre ord på arabiska: Allahu, Akbar och
Jihad och andra som kan översättas till alla språk, ”hämnd”. Det är dessa ord som följde varje skott medan mördarna
fyllde den parisiska redaktion med lik, det enda de babblade, dessa självbenämnda muslimer, precis som misshandlarna
som dödar sina fruar för kärlekens skull och attackerar med sina brott islam och profeten Muhammads (fvmh) ära
samtidigt som de hädar i oändlighet genom att nämna Guds namn under förövandet av sådana ohyggliga brott.

Hassen Chalgoumi, imam i Drancy, en liten stad norr om Paris, sade idag: ”De är demoner (…) de har sålt sin själ
till djävulen (…) deras hat, deras barbari, har ingenting att göra med islam”.

Demoner, inte muslimer.

I morse läste jag i Koranen förklaringen av en av de största Koran uttolkare, Rasi, om vad/vem är verkligen
djävulen, när han kommenterade versen (14:22): ”… den verkliga Satan (ash-Shaytan al-asli) är människans
(an-nafs) komplexa önskningar.”

Det är den mest smärtsamma sanningen, dessa muslimer föredrar att döda journalister än att döda sitt ego, HUR SER
du [Muhammad] på den som gör sina egna passioner till gud? Eftersom Gud vet [att hans sinne är stängt för all
vägledning], har Han låtit honom gå vilse och tillslutit hans öron och förseglat hans hjärta och bundit för hans
ögon.
(45:23)

Det finns inget tvivel. Deras religion är våld och hat, den falske profeten som viskar i deras öra förstörelse och
döds ord. Gud har försvunnit från deras hjärtan, eftersom … Gud älskar sannerligen inte angripare. (2:186) och
som Muhammad (fvmh) sade ”Det är inte en av de troende en man vars passion är inte i linje med vad jag förde till
er” och han skickades, vi bör minns, som nåd för världarna (21:107)

Medbrottslingar och propagandister

De är många. Vi ska peka några.

Det finns moskéer där imamer predikar extremism, hat, förakt och glömmer islams medkännande budskap och agerar som
en avhumaniserande frätande element som förvandlar unga människor (oftast män) till massförstörelsevapen. De
tvingar fram radikalism och extremism som om det vore något islamisk, när vi uttryckligen varnades av Muhammed
(fvmh): ”Var försiktig och håll er borta från extremism i religionen, eftersom det enda som förstörde de som kom
före er var överdrift i religionen”. (Rapporterad av Saheeh ibn Hibbaan).

Och det finns media och förståsigpåare och kommentatorer som sprider och troget överför som autentiskt denna
extremistiska ideologi som islamisk, och visar med det sin djupa islamofobi. Men jag har ännu inte träffat någon
motivering till nazisternas brott i Hitlers kristna religion, som också var vegetarian och förespråkare för djurens
rättigheter. Men jag har inte heller läst tillräckligt.

Sluta med att jämställa muslimerna med denna lilla pest av arkaiska fascister som inte präglas av en strikt
religionsutövning, utan av en hycklande tal, strikta mot andra och medkännande mot sig själva.

Profeten (fvmh) sade: ”Den som inte har någon medkänsla för människor, kommer inte Gud att förbarma sig över
honom.”

Hur man känner man igen de skyldiga?

De som skjuter, dödar, kidnappar, våldtar … de som sprider korruption, förstörelse och död i världen.

De som döljer sina brott med Islams mantel.

De som vill vara martyrer för att inte vara goda (muslimer).

”Fundamentalister” som inte vet grunderna i Islam.

Troende som tror att de kan döma och straffa med döden mångfalden skapad av Gud.

De som inte har lärt sig att i islam den starka muslimska är inte den som slår, men den som kontrollerar sin ilska.

De som har glömt att det första ordet som uppenbarades för Muhammed (fvmh) och beskrivs i Koranen är inte skjut,
men ”läs”.

De som har blivit lurade, eftersom i den islamiska profetiska traditionen är en lärds bläck mer värd än en martyrs
blod.

Det är framförallt de senare som har blivit lurade, av sin ego, sin brist på hopp, sin smärta, sin vrede, sin
frustration, sin brist på framtid, sin brådska, sin förflutna, sin obetydlighet, sin brist på tålamod, sin brist på
tro …

Vi vet vilka de är och en flera hundra år gammal historia berättad av Shejk Ahmad Al Alawi, förklarar varför de
förenas:

”En muslimsk lärd hittade en korp och en duva som var tillsammans: ’Jag blev förvånad över det eftersom de var
mycket olika arter och fåglar alltid samlas i flockar av samma art. Men när jag närmade mig för att kontrollera det
noga, såg jag att båda hade en bruten vinge. Så jag insåg att den logiska grunden för detta förhållande var bådas
oförmåga, utan det, skulle alla vara tillsammans med sin egen sort.”

Hur kan vi stävja sådant barbari?

Europa står inför nya hotande utmaningar inför vilka det europeiska samhället måste stå enade.

Det är nödvändigt en medborgarallians mot koalitionen som växer i Europa, islamofober, antisemiter, rasister,
främlingsfientliga och jihadister. Åtstramningspolitik orsakar en progressiv försvagning av Europas välfärdsstat
som främjar en kannibalism som syftar till att förvandla oss alla till vargar.

Inför detta mörkrets hot, måste vi förena alla muslimer, kristna, judar, hinduer, buddhister, taoister …
agnostiker, ateister, människor av alla religioner och börja tala medkänslans universella språk, övervinna
illusionen om att vi är olika och erkänna att sådana vilseledande skillnader är en återspegling av vår oförmåga att
förstå budskapet om djupt enhet gömt i skapelsen.

Vår sympati och böner är med offren för Charlie Hebdo, deras familjer och vänner.

Den första personen som kommer att dömas på Domedagen kommer att vara martyren dödade i striden. Han kommer att
lämnas till Allah, Allah kommer att påminna honom om Hans välsignelser och människan kommer att erkänna den, medan
Allah kommer att säga, ”Vad har du gjort med dem?” Och mannen kommer att svara, ”Jag slogs till döden för dig”.
Allah kommer att svara, ”Ljug inte. Du kämpade för att bli en hjälte, och du fick det.” Då kommer han att dömas
och släpas över sitt ansikte och bli kastad i elden.” (Sahih Muslim, 1905)